Tech

Hello World: Tạo chương trình Python đầu tiên của bạn

Trong hướng dẫn cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành cài đặt và thiết lập Python của mình. Đã đến lúc tạo chương trình đầu tiên của bạn.

Tạo chương trình đầu tiên

Bước 1) Mở PyCharm Editor. Bạn có thể xem coden hình giới thiệu về PyCharm. Để tạo một project mới, hãy nhấp vào “Tạo project mới”.

Bước 2) Bạn sẽ cần chọn một vị trí.

  1. Bạn có thể chọn vị trí code bạn muốn tạo project. Nếu bạn không muốn thay đổi vị trí thì hãy giữ nguyên vị trí đó nhưng ít nhất hãy thay đổi tên từ “không có tiêu đề” thành một cái gì đó có ý nghĩa hơn, chẳng hạn như “FirstProject”.
  2. PyCharm lẽ ra đã tìm thấy trình thông dịch Python code bạn đã cài đặt trước đó.
  3. Tiếp theo Nhấp vào nút “Tạo”.

Bước 3) Bây giờ Đi tới menu “Tệp” và chọn “Mới”. Tiếp theo, chọn “Tệp Python”.

Bước 4) Một cửa sổ bật lên mới sẽ xuất hiện. Bây giờ hãy nhập tên của tệp bạn muốn (Ở đây chúng tôi đặt tên là “HelloWorld”) và nhấn “OK”.

Bước 5) Bây giờ gõ một chương trình đơn giản – print (‘Hello World!’).

Bước 6) Bây giờ Đi tới menu “Chạy” và chọn “Chạy” để chạy chương trình của bạn.

Bước 7) Bạn có thể thấy đầu ra của chương trình của bạn ở cuối coden hình.

Bước 8) Đừng lo lắng nếu bạn chưa cài đặt Pycharm Editor, bạn vẫn có thể chạy code từ dấu nhắc lệnh. Nhập đường dẫn chính xác của tệp trong dấu nhắc lệnh để chạy chương trình.

Đầu ra của code sẽ là

Bước 9) Nếu bạn vẫn không thể chạy chương trình, chúng tôi có Trình chỉnh sửa Python cho bạn.

Vui lòng chạy code đã cho tại Python Online Editor

print (“Xin chào Thế giới”) 

Blog Tiền Điện Tử

Blog tiền điện tử công thông tin tổng hợp uy tín nhất tất cả các mảng xã hội, giáo dục , công nghệ số. Với khả năng số hóa mạnh mẽ hy vọng sẽ mang lại cho quý bạn đọc những thông tin chính xác nhất 24/24
Check Also
Close
Back to top button