Hard reset điện thoại Samsung Galaxy E5, A5

Nếu điện thoại Samsung của bạn bị đứng hoặc bị treo, bạn cần đóng các ứng dụng hoặc tắt thiết bị rồi bật lại. Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc không đáp ứng, nhấn và giữ phím Nguồn và phím Giảm âm lượng cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Sao lưu và cài đặt lại → Khôi phục cài đặt gốc → Đặt lại thiết bị → Xóa hết. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị.

Trong trường hợp máy bạn bị lỗi không vào được màn hình điện thoại, bạn có thể Hard reset bằng phím như sau:

  • Tắt nguồn và rút cắm sạc ( đảm bảo pin được sạc hơn 20 phút hoặc trên 50%)
  • Nhấn phím Tăng âm lượng + Home + Nguồn đến khi máy rung lên và xuất hiện robot Android bỏ phím ra.
  • Nhấn phím Giảm âm lượng di chuyển đến “Wipe data/factory reset” nhấn phín Nguồn để chọn.
  • Nhấn phím Giảm âm lượng di chuyển đến “Yes / delete all user data” nhấn Nguồn để chọn.
  • Nhấn phím Nguồn chọn “Reboot system now” là xong.

Nhấn phím Tăng âm lượng + Home + Nguồn đến khi máy rung lên và xuất hiện robot Android bỏ phím ra

Nhấn phím Giảm âm lượng di chuyển đến “Wipe data/factory reset” nhấn phín Nguồn để chọn

Nhấn phím Giảm âm lượng di chuyển đến “Yes / delete all user data” nhấn Nguồn để chọn

Nhấn phím Nguồn chọn “Reboot system now” là xong

Chúc bạn thành công.

Back to top button