Hàm N trong Excel

Hàm N là một hàm thông dụng trong Excel. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về hàm N trong Microsoft Excel.

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel cho Android
 • Microsoft Excel cho iOS
 • Microsoft Excel Online

Cách dùng hàm N trong Excel

Hàm N trong Excel trả về một số tương ứng với một giá trị. Hàm N có thể được dùng để chuyển đổi TRUE và FALSE thành 1 hoặc 0. Khi được cung cấp một giá trị text, hàm N trả về số 0.

 • Mục đích sử dụng hàm N: Chuyển đổi một giá trị thành số.
 • Giá trị trả về: Một số hoặc mã lỗi.
 • Công thức của hàm N trong Excel: =N (value). Trong đó: value – Giá trị để chuyển đổi thành số.
 • Hàm N hỗ trợ Microsoft Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm N trong Excel

Sử dụng hàm N trong Excel để chuyển đổi giá trị thành một số. Các giá trị được chuyển theo bảng sau:

Giá trị nhập Giá trị trả về
Số bất kỳ Số tương tự
Ngày cụ thể Một ngày ở định dạng số theo chuỗi trong Excel
TRUE 1
FALSE 0
Một mã lỗi (#VALUE, #N/A,…) Mã lỗi tương tự
Giá trị khác 0

Trong hầu hết trường hợp, không cần thiết phải dùng hàm N bởi Excel tự động chuyển đổi các giá trị khi cần.

Hàm N được Microsoft Excel cung cấp để có thể tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Ví dụ sử dụng hàm N trong Excel

Nếu ngày trong bảng tính Excel bị sai định dạng, bạn có thể dùng hàm N để tìm ra các giá trị sai, rồi sửa lại chúng.

Hàm N trong Excel

Trên đây là mọi điều bạn cần biết về hàm N trong Excel. Như bạn thấy, nó khá đơn giản phải không? Hi vọng bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm Excel này.

Hàm N là một hàm thông dụng trong Excel. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về hàm N trong Microsoft Excel.

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Excel cho Android
 • Microsoft Excel cho iOS
 • Microsoft Excel Online

Cách dùng hàm N trong Excel

Hàm N trong Excel trả về một số tương ứng với một giá trị. Hàm N có thể được dùng để chuyển đổi TRUE và FALSE thành 1 hoặc 0. Khi được cung cấp một giá trị text, hàm N trả về số 0.

 • Mục đích sử dụng hàm N: Chuyển đổi một giá trị thành số.
 • Giá trị trả về: Một số hoặc mã lỗi.
 • Công thức của hàm N trong Excel: =N (value). Trong đó: value – Giá trị để chuyển đổi thành số.
 • Hàm N hỗ trợ Microsoft Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm N trong Excel

Sử dụng hàm N trong Excel để chuyển đổi giá trị thành một số. Các giá trị được chuyển theo bảng sau:

Giá trị nhập Giá trị trả về
Số bất kỳ Số tương tự
Ngày cụ thể Một ngày ở định dạng số theo chuỗi trong Excel
TRUE 1
FALSE 0
Một mã lỗi (#VALUE, #N/A,…) Mã lỗi tương tự
Giá trị khác 0

Trong hầu hết trường hợp, không cần thiết phải dùng hàm N bởi Excel tự động chuyển đổi các giá trị khi cần.

Hàm N được Microsoft Excel cung cấp để có thể tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Ví dụ sử dụng hàm N trong Excel

Nếu ngày trong bảng tính Excel bị sai định dạng, bạn có thể dùng hàm N để tìm ra các giá trị sai, rồi sửa lại chúng.

Hàm N trong Excel

Trên đây là mọi điều bạn cần biết về hàm N trong Excel. Như bạn thấy, nó khá đơn giản phải không? Hi vọng bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm Excel này.

Back to top button