Thủ thuật

(Giveaway) Cài đặt bản quyền Locko for Mac, quản lý mật khẩu từ 18/9

Hiện nay, các ứng dụng hỗ trợ quản lý nhiều tài khoản sử dụng bao gồm các thông tin đăng nhập, mật khẩu đơn giản và hiệu quả có rất nhiều. Blog Tiền Điện Tử giới thiệu bản quyền ứng dụng Locko for Mac một trong các ứng dụng như vậy

Locko for Mac hỗ trợ quản lý mật khẩu, bao gồm tất cả như tài khoản các diễn đàn, thông tin đăng nhập các website, thẻ tín dụng, tài khoản máy tính, các giấy phép, hình ảnh cá nhân, các văn bản, mật khẩu …

Locko for Mac hỗ trợ đồng bộ lên iCloud và Dropbox cho phép bạn đồng bộ, lưu trữ file, dữ liệu trên nhiều máy tính, tài khoản khác nhau giúp thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối và có thể lấy lại bất kỳ lúc nào

Bạn sẽ phải bỏ ra 0.99$ để sở hữu bản quyền Locko for Mac. Cài đặt từ hôm nay 18/9/2014, các bạn sẽ có trong tay bản quyền Locko for Mac

Cài đặt bản quyền PDF Compress Expert for Mac

Chú ý

Thời gian cài đặt bản quyền Locko for Mac có thể kết thúc vào bất kỳ thời gian nào

Bước 1: Download ứng dụng Locko for Mac

Bước 2: Cài đặt và thưởng thức chương trình (Không cần phải đăng ký, bản quyền được tích hợp sẵn trong quá trình cài đặt)

– Giao diện chương trình

(Giveaway) Cài đặt bản quyền Locko for Mac, quản lý mật khẩu từ 18/9


Với bản quyền Locko for Mac, thông tin tài khoản, mật khẩu…, các dữ liệu của bạn sẽ được ghi nhớ, lưu trữ một cách hiệu quả và an toàn

Back to top button
You cannot copy content of this page