Giáo trình Tin học đại cương – Tập 2

Blog Tiền Điện Tử.net giới thiệu tới các bạn cuốn sách Giáo trình Tin học đại cương – Tập 2 có cấu trúc nội dung gồm 3 chương, cung ứng các kiến ​​thức căn bản như: Thuyết trình (Microsoft Powerpoint), Windows Movie Maker, Ghi âm và tạo câu hỏi trắc nghiệm với Macromedia Captivate. Mời các bạn cùng tham khảo!

THÔNG TIN CHUNG KHÓA HỌC – LỜI NÓI 2

Ed: Phạm Thị Anh Lê

Doanh nghiệp xuất bản: Đại học sư phạm

NỘI DUNG CỦA LỊCH SỬ

Chương 4: Trình chiếu (Microsoft Powerpoint)

Chương 5: Windows Movie Maker

Chương 6: Ghi và tạo câu hỏi trắc nghiệm với Macromedia Captivate

Chi tiết các bạn xem trực tuyến hoặc tải sách về máy để tham khảo nhé!

.


Thông tin thêm về Giáo trình Tin học đại cương - Tập 2

Blog Tiền Điện Tử.net giới thiệu tới các bạn cuốn sách Giáo trình Tin học đại cương – Tập 2 có cấu trúc nội dung gồm 3 chương, cung ứng các kiến ​​thức căn bản như: Thuyết trình (Microsoft Powerpoint), Windows Movie Maker, Ghi âm và tạo câu hỏi trắc nghiệm với Macromedia Captivate. Mời các bạn cùng tham khảo!

THÔNG TIN CHUNG KHÓA HỌC – LỜI NÓI 2

Ed: Phạm Thị Anh Lê

Doanh nghiệp xuất bản: Đại học sư phạm

NỘI DUNG CỦA LỊCH SỬ

Chương 4: Trình chiếu (Microsoft Powerpoint)

Chương 5: Windows Movie Maker

Chương 6: Ghi và tạo câu hỏi trắc nghiệm với Macromedia Captivate

Chi tiết các bạn xem trực tuyến hoặc tải sách về máy để tham khảo nhé!

.

#Giáo #trình #Tin #học #đại #cương #Tập


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Giáo #trình #Tin #học #đại #cương #Tập
Back to top button