Giáo trình Đại số tuyến tính – TS. Nguyễn Duy Thuận

Blog Tiền Điện Tử.net giới thiệu tới các bạn cuốn sách Giáo trình Đại số tuyến tính có cấu trúc nội dung gồm 7 chương, cung ứng các kiến ​​thức căn bản như định thức, ko gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính, ma trận, dạng song tuyến tính bậc 2, lập trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Ed: TS Nguyễn Duy Thuấn

Doanh nghiệp xuất bản: Đại học sư phạm

NỘI DUNG CỦA LỊCH SỬ

Chương 1: Xác định

Chương 2: Không gian vectơ

Chương 3: Ánh xạ tuyến tính

Chương 4: Hệ phương trình tuyến tính

Chương 5: Ma trận

Chương 6: Dạng song tuyến tính phổ biến

Chương 7: Quy hoạch tuyến

Chi tiết các bạn xem trực tuyến hoặc tải sách về máy để tham khảo nhé!

.


Thông tin thêm về Giáo trình Đại số tuyến tính - TS. Nguyễn Duy Thuận

Blog Tiền Điện Tử.net giới thiệu tới các bạn cuốn sách Giáo trình Đại số tuyến tính có cấu trúc nội dung gồm 7 chương, cung ứng các kiến ​​thức căn bản như định thức, ko gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính, ma trận, dạng song tuyến tính bậc 2, lập trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Ed: TS Nguyễn Duy Thuấn

Doanh nghiệp xuất bản: Đại học sư phạm

NỘI DUNG CỦA LỊCH SỬ

Chương 1: Xác định

Chương 2: Không gian vectơ

Chương 3: Ánh xạ tuyến tính

Chương 4: Hệ phương trình tuyến tính

Chương 5: Ma trận

Chương 6: Dạng song tuyến tính phổ biến

Chương 7: Quy hoạch tuyến

Chi tiết các bạn xem trực tuyến hoặc tải sách về máy để tham khảo nhé!

.

#Giáo #trình #Đại #số #tuyến #tính #Nguyễn #Duy #Thuận


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Giáo #trình #Đại #số #tuyến #tính #Nguyễn #Duy #Thuận
Back to top button