Giáo án Toán lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo (Cả lớp 1)

Giáo án môn Toán lớp 2 trong sách Chân trời sáng tạo là những giáo án mẫu theo chương trình mới mà quý thầy cô có thể tham khảo khi soạn giáo án. Dưới đây là thông tin chi tiết để bạn tham khảo.

Giáo án Toán lớp 2 theo chương trình mới

Ôn tập số 100 (Kỳ 1)

I. Mục đích:

*Kiến thức và kỹ năng:

– Đọc số và viết số.

– So sánh số lượng, thứ tự số lượng.

– Đếm thêm 1, 2, 5, 10.

– Cấu trúc thập phân của một số.

* Năng lực và phẩm chất:

Năng lực Trọng tâm: Tư duy và Lập luận Toán học, Giao tiếp Toán học, Mô hình Toán học.

– Trình độ: Tích hợp trách nhiệm: Toán và Đời sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt

III. Chuẩn bị:

– Cô giáo: 1 que tính và 8 hình khối, tranh lớp học vui nhộn.

– Học sinh: 10 que tính và 8 hình lập phương.

III. hoạt động giáo dục:

T.L. hoạt động của giáo viên hoạt động của sinh viên
5p

Một khởi đầu:

– hát

– sự ổn định

7p

Hoạt động 1. Đọc số

– HS (nhóm 4 em) đọc yêu cầu, xác nhận bài làm, thảo luận.

– GV yêu cầu HS đọc nối tiếp và đọc một dãy số (10 số) bằng môi.

– Đọc các số từ 1 đến 100.

– Đọc các số từ 100 đến 1.

a) HS đọc các số tròn chục 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

b) HS đọc các số có 5 đơn vị: 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,100

– Giáo viên Cuối cùng: Đếm thêm 5 cái. (Có sẵn để đếm nhanh)

– HS nêu yêu cầu của môn thể thao.

– Ss đọc theo thứ tự

– học sinh đọc

– học sinh đọc

5p

làm việc 2: Số thứ tự trong bảng

– Học sinh (nhóm 4 em) đọc yêu cầu, nêu yêu cầu bài tập, thảo luận.
– Giáo viên ghi lại những gì học sinh nói “từ trái sang phải, từ trên xuống dưới”.
a) Các số trong bảng được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất (từ trái sang phải, trên xuống dưới).

– Giáo viên chỉ vào bảng số cho học sinh đọc giải thích một số số.

b) Các số cùng hàng (trừ chữ số tận cùng) có số tròn chục bằng nhau.

c) Các số trong cùng một cột có cùng số đơn vị.

d) Nếu nhìn vào hai số cùng hàng thì số bên phải lớn hơn số bên trái (so sánh hàng đơn vị).

Nhìn vào hai số trong cùng một cột và nói ngay: Số ở hàng dưới lớn hơn số ở hàng trên (so sánh 10).

– GV chỉ vào hai số cùng hàng (hoặc cùng cột) để HS nhận xét.

– Nhận xét của giáo viên

học sinh đọc

học sinh đọc

Vì nội dung bộ giáo án rất dài nên các em tải file về để xem được đầy đủ nội dung HK1.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Tài liệu của Blog Tiền Điện Tử VN.

.

Back to top button