Giải quyết 4 vấn đề: Tính giao hoán bổ sung


Hướng dẫn giải chi tiết môn Toán lớp 4: Tính chất giao hoán của phép cộng. Tất cả các bài tập trong lớp này đều được giải chi tiết, cụ thể và dễ hiểu. Điều này giúp học sinh hiểu bài nhanh và thực hiện bài tập nhanh hơn, tốt hơn. Mời các bạn tham khảo để có thể học tốt môn Toán lớp 4, nếu chưa hiểu rõ trong quá trình làm bài các em hãy để lại bình luận bên dưới để thầy cô giải đáp giúp.

câu trả lời:

Bài tập 1: Nêu kết quả của phép tính.

tất cả. 468 + 379 = 847

379 + 468 =…

cơn mưa. 6 509 + 2 876 = 9 385

2 876 + 6 509 =…

Hạt giống. 4 268 + 76 = 4 344

76 + 4 268 =…

câu trả lời:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng mà không đặt phép tính, kết quả của phép tính trên có thể được biểu thị dưới dạng

tất cả. 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

cơn mưa. 6 509 + 2 876 = 9 385

2 876 + 6 509 = 9 385

Hạt giống. 4 268 + 76 = 4 344

76 + 4 268 = 4 344

Bài tập 2: Viết số hoặc chữ cái thích hợp vào chỗ chấm.

tất cả. 48 + 12 = 12 +… 65 + 297 = … + 65; … + 89 = 89 + 177

cơn mưa. m + n = n +… 84 + 0 = … + 84; a + 0 =… + a =…

câu trả lời:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, chúng ta nhận được:

tất cả. 48 + 12 = 12 + 48 b. m + n = n + m

65 + 297 = 297 + 65 84 + 0 = 0+ 84

177 + 89 = 89 + 177 + 0 = 0 + a = a

Bài tập 3: Các ký hiệu <= > lấp đầy

tất cả. 2 975 + 4 017… 4 017 + 2 975

2 975 + 4 017… 4 017 + 3 000

2 975 + 4 017… 4 017 + 2 900

cơn mưa. 8 264 + 927… 927 + 8 300

8 264 + 927… 900 + 8 264

927 + 8 264… 8 264 + 927

câu trả lời:

tất cả. 2 975 + 4 017 = 4 017 + 2 975

2 975 + 4 017 <4 017 + 3 000

Mô tả: Vì 2 895 <3 000

2 975 + 4 017> 4 017 + 2 900

Mô tả: 2 975> 2 900 bởi vì

cơn mưa. 8 264 + 927 <927 + 8 300

Mô tả: Bởi vì 8 264 <8 300

8 264 + 927> 900 + 8 264

Mô tả: 927> 900 bởi vì

927 + 8 264 = 8 264 + 927

.

Back to top button