Giải địa lí 10 bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển


Chỉ dẫn giải, sẵn sàng, làm bài tập và phần tập luyện bài 16: Sóng. Thủy triều. Các dòng đại dương – trang 59 sgk Địa Lí 10. Tất cả các kiến ​​thức trong bài học đều được giảng giải cặn kẽ và cụ thể. Chúng ta cùng tham khảo để học tốt Địa Lí 10 bài 16: Sóng nhé. Thủy triều. Dòng đại dương.

Câu giải đáp:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT HỌC TẬP.

I. Sóng

 • Sóng bảo vệ bao gồm sóng đại dương và sóng thần
 • Sóng:
  • Sóng là một dạng chao đảo thẳng đứng của nước đại dương
  • Nguyên nhân chính là bởi gió
 • Sóng thần:
  • Sóng thần là một con sóng thường cao từ 20 tới 40 mét, vận chuyển theo phương ngang với tốc độ lên tới 400-800 km / h.
  • Nguyên nhân: căn bản bởi địa chấn, núi lửa phun dưới đáy đại dương hoặc bão.
  • Dấu hiệu nhận mặt: Thấy dưới chân có nước rung nhẹ, sau đó sủi bọt nước. Sau đó nước ngọt chợt ngột rút ra rất xa bờ. Cuối cùng, một bức tường lớn tưởng bất thần dấn thân bờ, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi của nó.

II. Thủy triều

 • Khái niệm: Là hiện tượng chuyển động thường xuyên, tuần hoàn của các thủy vực trong các đại dương và biển.
 • Nguyên nhân: bởi tương tác của lực hút của mặt trời và mặt trăng.
 • Đặc điểm:
  • Dao động thủy triều phệ nhất khi Mặt trời, Mặt trăng và Trái đất thẳng hàng.
  • Dao động thủy triều là nhỏ tuổi nhất khi mặt trăng, mặt trời và nhân loại ở góc vuông với nhau.
 • Ý nghĩa: Con người đã tính toán được mực nước triều hàng ngày, hàng tháng để đáp ứng cho ngành hàng hải, tấn công bắt và tạo ra muối….

III. Dòng hải lưu

 • Khái niệm: dòng đại dương là dòng chảy trong các đại dương và biển giống như các dòng sông ở các đất liền.
 • Phân loại: có 2 loại: dòng đại dương nóng và dòng đại dương lạnh.
 • Phân ngã:
  • Các dòng đại dương nóng: Thường nảy sinh ở nhị bên đường xích đạo, chảy theo hướng Tây, chạm mặt các đất liền và chảy về các cực.
  • Dòng đại dương lạnh: Bắt nguồn từ vĩ độ 30oB – 40oB gần bờ đại dương phía đông, các biển chảy về phía xích đạo.
 • Các dòng đại dương nóng và lạnh cấu kết với nhau phân thành vòng tuần hoàn ở mỗi bán cầu. Ở các vĩ độ thấp, hướng hoàn lưu của Bắc bán cầu ngược chiều kim đồng đại dương, Nam bán cầu ngược chiều kim đồng đại dương.
 • Ở Bắc bán cầu, các dòng đại dương lạnh chảy từ các cực dọc theo bờ đại dương phía tây của các biển về phía xích đạo.
 • Các dòng đại dương nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ biển.
 • Khu vực có gió mùa, dòng đại dương đổi mới theo mùa.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI QUAN TÂM

Câu 1: Phụ thuộc hình 16.1 và hình 16.2, hãy cho biết những ngày có bất định….

 • Phụ thuộc hình 16.1 và hình 16.2, hãy cho biết vào những ngày có chao đảo thủy triều phệ nhất, trên Trái Đất sẽ nhìn thấy mặt trăng như thế nào?
 • Phụ thuộc hình 16.3, hãy cho biết vào những ngày có chao đảo thủy triều nhỏ tuổi nhất, trên Trái Đất sẽ nhìn thấy Mặt Trăng như thế nào?

Câu giải đáp:

 • Vào những ngày có chao đảo thủy triều phệ nhất, Trái đất sẽ nhìn thấy trăng tròn hoặc không trăng.
 • Vào những ngày có chao đảo thủy triều nhỏ tuổi nhất, Mặt Trăng lưỡi liềm sẽ được nhìn thấy trên Trái đất.

Câu 2: Phụ thuộc hình 16.4, hãy chứng minh rằng có tính đối xứng của….

Phụ thuộc hình 16.4, hãy cho biết có sự đối xứng giữa các dòng đại dương nóng và lạnh ở bờ đông và bờ tây của các biển?

Câu giải đáp:

Các dòng đại dương nóng và lạnh đối xứng nhau ở bờ đông và bờ tây của các biển.

Tỉ dụ ở Bắc Đại Tây Dương

 • Khoảng 30 ° B bờ đông Đại Tây Dương có dòng lạnh, bờ tây Đại Tây Dương có dòng nóng.
 • Khoảng 60 ° B bờ đông Đại Tây Dương có dòng nóng, bờ tây Đại Tây Dương có dòng lạnh.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI CÙNG

Câu 1: Nêu nguyên do gây ra sóng đại dương và sóng thần. Kể một số….

Giquan ải thích nguyên do gây ra sóng đại dương và sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần nhưng mà em biết.

Câu giải đáp:

 • Nguyên nhân của sóng đại dương và sóng thần:
  • Sóng đại dương: nguyên do chính là bởi gió. Gió càng mạnh, sóng càng phệ. Gió yếu, sóng nhẹ và ít.
  • Sóng thần: căn bản bởi hoạt động của địa chấn, bên cạnh đó còn bởi núi lửa phun dưới đáy đại dương hoặc bão.
 • Thiệt hại của sóng thần: Đây là loại hình thiên tai rất nguy nan. Có sức công phá cực mạnh, sóng thần đi tới đâu thì tòa tháp, xe cộ và cả tính mệnh loài người tới đó. Gây thiệt hại nặng nằn nì cho người dân cũng như quốc gia nơi xảy ra sóng thần.

Câu 2: Phụ thuộc các hình 16.1, 16.2, 16.3, hãy nhận xét về địa điểm của Mặt Trăng….

Phụ thuộc các hình 16.1, 16.2, 16.3, hãy cho biết địa điểm của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong những ngày triều cường như thế nào? Địa điểm của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời vào những ngày thủy triều xuống như thế nào?

Câu giải đáp:

 • Địa điểm của Mặt trăng so với Trái đất và Mặt trời khi thủy triều dâng cao Mặt trăng thẳng hàng với Mặt trời và Trái đất.
 • Địa điểm của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời vào những ngày thủy triều xuống: Mặt Trăng nằm vuông góc với Trái Đất và Mặt Trời.

Câu 3: Phụ thuộc hình 16.4 và kiến ​​thức đã học, hãy cho biết:

 • Trong chí tuyến, bờ đại dương nào của đất liền có khí hậu rét mướt, mưa nhiều và bờ đại dương nào của đất liền có khí hậu khô hạn? Vì sao ?
 • Bờ đại dương biển nào có khí hậu lạnh, ít mưa và bờ đại dương đất liền nào có khí hậu ấm, mưa nhiều?

Câu giải đáp:

 • Ở chí tuyến, bờ đông đất liền có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bởi tương tác của dòng đại dương nóng, bờ tây đất liền có khí hậu khô hạn, bởi tương tác của dòng đại dương lạnh. .
 • Ở vùng ôn đới, bờ tây biển có khí hậu lạnh, ít mưa; Bờ đại dương phía tây của đất liền có khí hậu rét mướt, mưa nhiều.

.


Thông tin thêm về Giải địa lí 10 bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Chỉ dẫn giải, sẵn sàng, làm bài tập và phần tập luyện bài 16: Sóng. Thủy triều. Các dòng đại dương – trang 59 sgk Địa Lí 10. Tất cả các kiến ​​thức trong bài học đều được giảng giải cặn kẽ và cụ thể. Chúng ta cùng tham khảo để học tốt Địa Lí 10 bài 16: Sóng nhé. Thủy triều. Dòng đại dương.

Câu giải đáp:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT HỌC TẬP.

I. Sóng

 • Sóng bảo vệ bao gồm sóng đại dương và sóng thần
 • Sóng:
  • Sóng là một dạng chao đảo thẳng đứng của nước đại dương
  • Nguyên nhân chính là bởi gió
 • Sóng thần:
  • Sóng thần là một con sóng thường cao từ 20 tới 40 mét, vận chuyển theo phương ngang với tốc độ lên tới 400-800 km / h.
  • Nguyên nhân: căn bản bởi địa chấn, núi lửa phun dưới đáy đại dương hoặc bão.
  • Dấu hiệu nhận mặt: Thấy dưới chân có nước rung nhẹ, sau đó sủi bọt nước. Sau đó nước ngọt chợt ngột rút ra rất xa bờ. Cuối cùng, một bức tường lớn tưởng bất thần dấn thân bờ, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi của nó.

II. Thủy triều

 • Khái niệm: Là hiện tượng chuyển động thường xuyên, tuần hoàn của các thủy vực trong các đại dương và biển.
 • Nguyên nhân: bởi tương tác của lực hút của mặt trời và mặt trăng.
 • Đặc điểm:
  • Dao động thủy triều phệ nhất khi Mặt trời, Mặt trăng và Trái đất thẳng hàng.
  • Dao động thủy triều là nhỏ tuổi nhất khi mặt trăng, mặt trời và nhân loại ở góc vuông với nhau.
 • Ý nghĩa: Con người đã tính toán được mực nước triều hàng ngày, hàng tháng để đáp ứng cho ngành hàng hải, tấn công bắt và tạo ra muối….

III. Dòng hải lưu

 • Khái niệm: dòng đại dương là dòng chảy trong các đại dương và biển giống như các dòng sông ở các đất liền.
 • Phân loại: có 2 loại: dòng đại dương nóng và dòng đại dương lạnh.
 • Phân ngã:
  • Các dòng đại dương nóng: Thường nảy sinh ở nhị bên đường xích đạo, chảy theo hướng Tây, chạm mặt các đất liền và chảy về các cực.
  • Dòng đại dương lạnh: Bắt nguồn từ vĩ độ 30oB – 40oB gần bờ đại dương phía đông, các biển chảy về phía xích đạo.
 • Các dòng đại dương nóng và lạnh cấu kết với nhau phân thành vòng tuần hoàn ở mỗi bán cầu. Ở các vĩ độ thấp, hướng hoàn lưu của Bắc bán cầu ngược chiều kim đồng đại dương, Nam bán cầu ngược chiều kim đồng đại dương.
 • Ở Bắc bán cầu, các dòng đại dương lạnh chảy từ các cực dọc theo bờ đại dương phía tây của các biển về phía xích đạo.
 • Các dòng đại dương nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ biển.
 • Khu vực có gió mùa, dòng đại dương đổi mới theo mùa.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI QUAN TÂM

Câu 1: Phụ thuộc hình 16.1 và hình 16.2, hãy cho biết những ngày có bất định….

 • Phụ thuộc hình 16.1 và hình 16.2, hãy cho biết vào những ngày có chao đảo thủy triều phệ nhất, trên Trái Đất sẽ nhìn thấy mặt trăng như thế nào?
 • Phụ thuộc hình 16.3, hãy cho biết vào những ngày có chao đảo thủy triều nhỏ tuổi nhất, trên Trái Đất sẽ nhìn thấy Mặt Trăng như thế nào?

Câu giải đáp:

 • Vào những ngày có chao đảo thủy triều phệ nhất, Trái đất sẽ nhìn thấy trăng tròn hoặc không trăng.
 • Vào những ngày có chao đảo thủy triều nhỏ tuổi nhất, Mặt Trăng lưỡi liềm sẽ được nhìn thấy trên Trái đất.

Câu 2: Phụ thuộc hình 16.4, hãy chứng minh rằng có tính đối xứng của….

Phụ thuộc hình 16.4, hãy cho biết có sự đối xứng giữa các dòng đại dương nóng và lạnh ở bờ đông và bờ tây của các biển?

Câu giải đáp:

Các dòng đại dương nóng và lạnh đối xứng nhau ở bờ đông và bờ tây của các biển.

Tỉ dụ ở Bắc Đại Tây Dương

 • Khoảng 30 ° B bờ đông Đại Tây Dương có dòng lạnh, bờ tây Đại Tây Dương có dòng nóng.
 • Khoảng 60 ° B bờ đông Đại Tây Dương có dòng nóng, bờ tây Đại Tây Dương có dòng lạnh.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI CÙNG

Câu 1: Nêu nguyên do gây ra sóng đại dương và sóng thần. Kể một số….

Giquan ải thích nguyên do gây ra sóng đại dương và sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần nhưng mà em biết.

Câu giải đáp:

 • Nguyên nhân của sóng đại dương và sóng thần:
  • Sóng đại dương: nguyên do chính là bởi gió. Gió càng mạnh, sóng càng phệ. Gió yếu, sóng nhẹ và ít.
  • Sóng thần: căn bản bởi hoạt động của địa chấn, bên cạnh đó còn bởi núi lửa phun dưới đáy đại dương hoặc bão.
 • Thiệt hại của sóng thần: Đây là loại hình thiên tai rất nguy nan. Có sức công phá cực mạnh, sóng thần đi tới đâu thì tòa tháp, xe cộ và cả tính mệnh loài người tới đó. Gây thiệt hại nặng nằn nì cho người dân cũng như quốc gia nơi xảy ra sóng thần.

Câu 2: Phụ thuộc các hình 16.1, 16.2, 16.3, hãy nhận xét về địa điểm của Mặt Trăng….

Phụ thuộc các hình 16.1, 16.2, 16.3, hãy cho biết địa điểm của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong những ngày triều cường như thế nào? Địa điểm của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời vào những ngày thủy triều xuống như thế nào?

Câu giải đáp:

 • Địa điểm của Mặt trăng so với Trái đất và Mặt trời khi thủy triều dâng cao Mặt trăng thẳng hàng với Mặt trời và Trái đất.
 • Địa điểm của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời vào những ngày thủy triều xuống: Mặt Trăng nằm vuông góc với Trái Đất và Mặt Trời.

Câu 3: Phụ thuộc hình 16.4 và kiến ​​thức đã học, hãy cho biết:

 • Trong chí tuyến, bờ đại dương nào của đất liền có khí hậu rét mướt, mưa nhiều và bờ đại dương nào của đất liền có khí hậu khô hạn? Vì sao ?
 • Bờ đại dương biển nào có khí hậu lạnh, ít mưa và bờ đại dương đất liền nào có khí hậu ấm, mưa nhiều?

Câu giải đáp:

 • Ở chí tuyến, bờ đông đất liền có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bởi tương tác của dòng đại dương nóng, bờ tây đất liền có khí hậu khô hạn, bởi tương tác của dòng đại dương lạnh. .
 • Ở vùng ôn đới, bờ tây biển có khí hậu lạnh, ít mưa; Bờ đại dương phía tây của đất liền có khí hậu rét mướt, mưa nhiều.

.

#Giquan ải #địa #lí #bài #Sóng #Thủy #triều #Dòng #đại dương


 • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
 • #Giquan ải #địa #lí #bài #Sóng #Thủy #triều #Dòng #đại dương
Back to top button