Giải bài tập Vật lý 6 bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo)


Hướng dẫn giải bài tập Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo) – Trang 9 sgk Vật Lý 6. Tất cả các kiến ​​thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp chu đáo và chi tiết. . Tham khảo để học tốt môn vật lý. 6 Bài 2: Đo độ dài (Tiếp theo)

câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Cách đo độ dài.

  • Hãy ước lượng độ dài của vật cần đo bằng thước có GHĐ và MĐCNN thích hợp.
  • Đặt thước đúng vị trí (đặt dọc theo vật cần đo, một đầu của vật phải trùng với điểm 0 của thước).
  • Đặt mắt nhìn đúng hướng vuông góc với mép thước ở đầu kia của vật.
  • Đọc và ghi kết quả (đọc theo phân vùng gần nhất với đầu kia của đối tượng)

II. giải bài tập

Câu hỏi 1: Xin cho biết …

Bạn có thể cho tôi biết sự khác biệt giữa chiều dài dự kiến ​​và kích thước thực tế là gì không?

giải pháp:

Dựa trên kết quả, bạn ước lượng và đo lường mục tiêu thực tế của lớp trước, sau đó so sánh hai kết quả để xem tốt hơn hoặc kém hơn bao nhiêu.

Câu hỏi 2 Đã giải quyết: Tôi đã đưa ra một lựa chọn

Bạn đã chọn công cụ đo nào? tại sao ?

giải pháp:

Ở bài trước, các bạn đã chọn thước dây để đo chiều dài bàn học. Chọn thước để đo chiều dài, chiều rộng SGK Vật Lý 6. Do các đối tượng đo khác nhau có độ dài khác nhau nên việc lựa chọn dụng cụ đo có GDT và NC phù hợp để có kết quả đo chính xác nhất là rất quan trọng.

Câu hỏi 3 Đã giải quyết: Tôi đã đặt thước…

Bạn đo lường nó như thế nào?

giải pháp:

Theo độ dài cần đo, nếu đặt thước mà không cắt ngang thì vạch 0 sẽ ngang với một đầu của vật.

Câu hỏi 4 Đã giải quyết: Tôi…

Làm cách nào để thiết lập mắt đọc kết quả đo?

giải pháp:

Muốn xem chính xác kết quả đo, ta phải đặt mắt vuông góc với mép thước ở đầu bên kia của vật.

Giải câu 5: Nếu hết …

Làm thế nào để đọc kết quả đo nếu điểm cuối của vật không ngang với vạch chia?

giải pháp:

Nếu đầu của đối tượng không ngang bằng với đường lưới, số đọc được thực hiện dọc theo đường gần nhất.

Câu hỏi 6 Đã giải quyết: Chọn từ yêu thích của bạn …

Chọn từ đúng điền vào chỗ trống trong câu sau trong ngoặc đơn.

“CNN, Chiều dài, GHG, Dọc, Theo dõi, Gần nhất, Bằng”

Khi đo chiều dài, bạn sẽ cần:

a) Ước lượng (1) ….. cần được đo lường.

b) Chọn thước.

c) Thước (4)… … … … Một đầu của đối tượng (5) là chiều dài được đo… Vạch số 0 của Ruler.

d) Mắt (6)… hướng về mép thước ở đầu kia của vật. Đặt thành ..

e) Đọc và ghi kết quả đo bằng cách chia nó với đầu kia của vật.

giải pháp:

a) Ước lượng độ dài cần đo.

b) Chọn thước có chiều dài và chiều rộng thích hợp.

c) Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang với điểm 0 của thước.

d) Đặt mắt vuông góc với thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo với thang đo gần đầu dây bên kia của vật nhất.

Giải bài toán 7: Trong hình sau…

Sơ đồ nào sau đây thể hiện vị trí chính xác để đặt thước để đo độ dài của bút chì (SGK hình 2.1)?

a) Không đặt thước dọc theo chiều dài của bút chì.

b) Đặt thước dọc theo chiều dài của bút chì, một đầu không ngang với vạch số 0.

c) Đặt thước dọc theo chiều dài của bút chì và số 0 trên một đầu của bút chì.

giải pháp:

Hình c) với thước chính xác để đo

Đặt thước dọc theo chiều dài của bút chì và đặt một vạch số 0 trên một đầu của bút chì.

Vấn đề 8 đã được giải quyết: Trong hình ảnh sau đây…

Vị trí của mắt đọc kết quả đo ở hình nào sau đây (hình 2.2 SGK)?

a) Đặt mắt theo phương xiên sang phải.

b) Đặt mắt xiên sang trái.

c) Đặt mắt vuông góc với thước trên vật.

giải pháp:

Đáp án C)

Cách đặt mắt để đọc kết quả đo chính xác là đặt mắt ở đầu vật theo phương vuông góc với mép thước.

Vấn đề 9 đã được giải quyết: Hãy nhìn kỹ bức tranh…

Quan sát kỹ hình 2.3 (SGK) và ghi kết quả của các lần đo đó.

a) l = (1) …………..

b) l = (2) …………..

c) l = (3) …………..

giải pháp:

a) l = 7 cm

b) l = 7 cm

c) l = 7 cm

Giải câu 10: Rút kinh nghiệm cho…

Kinh nghiệm cho thấy chiều dài cánh tay của một người thường gần bằng chiều cao của họ. Chiều dài của nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người (Hình 2.4 SGK).

Hãy chắc chắn rằng nó là chính xác.

giải pháp:

Để đảm bảo nó chính xác, bạn cần đo 4 đại lượng: chiều dài cánh tay, chiều cao, chiều dài vòng nắm tay và chiều dài bàn chân.

Sau đó, nó so sánh các phép đo nếu chiều dài cánh tay của một người thường gần với chiều cao của họ. Chiều dài của nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân. Phương pháp đo có thể áp dụng cho nhiều người để có kết quả chính xác hơn.

.

Back to top button