Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, vở Cánh diều là tài liệu giải bài tập 1, 2, 3 … trong SGK Toán 3 trang 36, 37 giúp các em học sinh ôn tập phép chia và chia 2, chia 5, được lời giải đúng.

Loạt bài Giải Toán trang 36, 37 Sách Cánh diều Tập 1

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

Nhận xét phép chia, chia cho 2, chia cho 5

1. Giải bài 1 Trang 36 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Đưa ra sự phân chia chính xác cho mỗi hình ảnh:

chương 36 trang 36 37 SGK 3 chương 1 sách ăn kiêng

Trả lời:
Sự phân chia thích hợp cho mỗi hình ảnh là:
a) 16: 2 = 8
b) 20: 5 = 4

2. Giải bài 2 Trang 36 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Nhìn tranh, nêu phép tính thích hợp.

Cách chơi lop 3 trang 37 chạm 1

Trả lời:
Các tính toán thích hợp là:
2 x 5 = 10
10: 2 = 5
10: 5 = 2

Bảng chia 3 cũng là một bài học rất quan trọng đối với các em học sinh lớp 3 trong nội dung chương trình Toán 3 Tập 1, Livro da Pipa. Để củng cố kiến ​​thức, các em nhớ giải bài tập trang 38, 39 SGK toán 3, Tập 1, Livro da Pipa. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết về cách giải quyết vấn đề này trong tài liệu này.

3. Giải bài 3 Trang 36 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: tính nhẩm:

18: 2 14: 2 30: 5 50: 5
10: 2 20: 2 10: 5 35: 5
4: 2 2: 2 25: 5 45: 5

Hướng dẫn giải pháp: Dùng phép chia 2, phép chia 5 để tính.

Trả lời:

18: 2 = 9 14: 2 = 7 30: 5 = 6 50: 5 = 10
10: 2 = 5 20: 2 = 10 10: 5 = 2 35: 5 = 7
4: 2 = 2 2: 2 = 1 25: 5 = 5 45: 5 = 9

4. Giải bài 4 Trang 37 SGK Toán lớp 3

Bài toán: Giải bài toán sau (theo mô hình):

Mẫu vật: Mẹ làm 10 cái bánh, Đức giúp mẹ xếp đều vào 2 đĩa. Mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh?
Sự hòa tan:
Số bánh trên mỗi đĩa là:
10: 2 = 5 (miếng)
Đáp số: 5 cái bánh.

Vấn đề: Đoàn du lịch có 15 người chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 5 người. Đoàn du lịch được chia thành bao nhiêu nhóm?

Trả lời:
Nhóm du lịch này được chia thành số nhóm:
15: 3 = 5 (nhóm)
Trả lời: 5 nhóm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-36-37-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69510n.aspx
Hi vọng với phần Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1 Livro da Pipa, các em học sinh sẽ nắm vững kiến ​​thức về bảng chia cho 2, bảng chia cho 5 cũng như dễ dàng so sánh. kết quả, bài tập của họ.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều là tài liệu giải các bài tập 1, 2, 3… trong SGK Toán 3 trang 36, 37 giúp các em có thể ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5, có được phương pháp giải toán chính xác.

Giải Toán lớp trang 36, 37 Sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
1. Giải bài 1 Trang 36 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ là:a) 16 : 2 = 8b) 20 : 5 = 4
2. Giải bài 2 Trang 36 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp.

Đáp án:Các phép tính thích hợp là:2 x 5 = 10 10 : 2 = 510 : 5 = 2
Bảng chia 3 cũng là một bài học rất quan trọng với các em học sinh lớp 3 trong nội dung chương trình Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Để củng cố kiến thức thì các em nhớ giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em có thể xem gợi ý hướng dẫn giải chi tiết tại tài liệu này.
3. Giải bài 3 Trang 36 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:
18 : 2                                   14 : 2                                 30 : 5                                50 : 510 : 2                                    20 : 2                                10 : 5                               35 : 54 : 2                                      2 : 2                                   25 : 5                              45 : 5
Hướng dẫn giải: Sử dụng bảng chia 2, bảng chia 5 để tính.
Đáp án:
18 : 2 = 9                            14 : 2 = 7                           30 : 5 = 6                            50 : 5 = 1010 : 2 = 5                             20 : 2 = 10                        10 : 5 = 2                            35 : 5 = 74 : 2 = 2                               2 : 2 = 1                             25 : 5 = 5                            45 : 5= 9
4. Giải bài 4 Trang 37 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Giải bài toán sau (theo mẫu):
Mẫu: Mẹ làm được 10 chiếc bánh, Đức giúp mẹ xếp đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy chiếc bánh?Bài giải:Số chiếc bánh ở mỗi đĩa là: 10 : 2 = 5 (chiếc)Đáp số: 5 chiếc bánh.
Bài toán: Đoàn tham quan có 15 người được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 người. Hỏi đoàn tham quan đó đã được chia thành mấy nhóm?
Đáp án:Đoàn tham quan đó đã được chia thành số nhóm là:15: 3 = 5 (nhóm)Đáp số: 5 nhóm.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-36-37-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69510n.aspx Hy vọng với tài liệu Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này, các em học sinh có thể nắm vững kiến thức bảng chia 2, bảng chia 5 cũng như dễ dàng đối chiếu với kết quả, bài làm của mình.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button