Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Để củng cố lại kiến ​​thức lớp Gam, các em cùng nhau làm bài tập và so sánh các bài giải trong phần Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1 Livro da Pipa. Có như vậy mới giúp em nắm chắc cách làm bài thi chính xác, có phương pháp học tốt môn toán.

Lời giải Toán lớp 3 trang 34, 35 SGK Cánh diều Tập 1

Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều:

Gram

1. Giải bài 1 Trang 34 SGK Toán 3 |

Chủ đề: a) Mỗi ​​túi sau nặng bao nhiêu gam?

bài trang 34 35 SGK luyện 3 chương 1

b) Túi nào ở câu a nặng nhất?

Hướng dẫn giải pháp:
+ Tham khảo cân để biết mỗi túi nặng bao nhiêu gam.
+ So sánh khối lượng của mỗi túi để biết cái nào nặng nhất.

Trả lời:

a) Bao tỏi nặng: 100 + 20 + 10 = 130 (g).
Trọng lượng túi chanh: 450 g.
Túi cà chua nặng 820 g.

Lớp thực hành vòng 3, trang 35

2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: một số?
1kg =? g 1000 g =? Kilôgam.
b) Tính:
356g + 400g 8gx 6
1000 g – 500 g 30 g: 5

Trả lời:
a) 1 kg = 1000 g 1000 g = 1 kg.
b) 356 g + 400 g = 756 g 8 gx 6 = 48 g
1000 g – 500 g = 500 g 30 g: 5 = 6 g

3. Giải bài 3 Trang 35 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Quả đu đủ thứ nhất nặng 1 kg, quả đu đủ thứ hai nhẹ hơn quả đu đủ thứ nhất 100 g. Hỏi quả đu đủ thứ hai nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải pháp:
+ Quy đổi khối lượng của quả đu đủ thứ nhất từ ​​kilôgam sang gam.
+ Khối lượng quả đu đủ thứ hai = khối lượng quả đu đủ thứ nhất trừ đi 100 g.

Trả lời:
Đổi: 1kg = 1000g
Khối lượng đu đủ thứ hai tính bằng gam là:
1000 – 100 = 900 (g)
Đáp số: 900g.

Chi tiết giải bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán 3 Tập 1, Livro da Pipa trong bài Chia, Phép chia cho 2 và Phép chia cho 5 Bài ôn tập cũng đã được Blog Tiền Điện Tử hướng dẫn trong tài liệu Giải bài tập trang 36 , 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều. Mời các bạn cùng tham khảo để có thể học tốt trong bài học tiếp theo này.

4. Giải bài 4 Trang 35 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Chọn đơn vị khối lượng (g, kg) cho vào hộp? chiếm đoạt.

Cách chơi lop 3 trang 34 chạm 1

Hướng dẫn giải pháp: Dựa vào kiến ​​thức thực tế để chọn đơn vị đo khối lượng phù hợp.

Trả lời:
Quả táo nặng 100 g.
Con cá nặng 850 g.
Chiếc xe đạp nặng 12 kg.
Quả dâu nặng 5 g.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69509n.aspx
Làm bài tập trang 34, 35 SGK Toán lớp 3 Tập 1 Sách Cánh diều Cập nhật tại đây, Dữ liệu lớn hi vọng các bạn có hướng dẫn làm bài và giải toán tốt hơn. Các em tham khảo để củng cố lại kiến ​​thức về game và cách làm bài thi nhé.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Để củng cố kiến thức về bài học Gam, các em cùng làm bài tập và có thể đối chiếu với lời giải trong Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Cách này giúp em chắc chắn cách làm bài chính xác, có phương pháp học Toán tốt.

Giải Toán lớp 3 trang 34, 35, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Gam
1. Giải bài 1 Trang 34 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi túi sau cân nặng bao nhiêu gam?

b) Hãy cho biết túi nào ở câu a cân nặng nhất?
Hướng dẫn giải:+ Quan sát cân đồng hồ để tìm xem mỗi túi nặng bao nhiêu gam.+ So sánh cân nặng của mỗi túi để tìm ra túi nào nặng nhất.
Đáp án:
a) Túi tỏi nặng: 100 + 20 + 10 = 130 (g).Túi chanh nặng: 450 g.Túi cà chua nặng 820 g.

2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?1 kg = ? g                                          1000 g = ? kg.b) Tính:356 g + 400 g                                     8 g x 61000 g – 500 g                                    30 g : 5
Đáp án:a) 1 kg = 1000 g                                                1000 g = 1 kg.b) 356 g + 400 g = 756 g                                    8 g x 6 = 48 g1000 g – 500 g = 500 g                                       30 g : 5 = 6 g 
3. Giải bài 3 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quả đu đủ thứ nhất cân nặng 1 kg, quả đu đủ thứ hai nhẹ hơn quả đu đủ thứ nhất 100 g. Hỏi quả đu đủ thứ hai cân nặng bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải:+ Đổi cân nặng của quả đu đủ thứ nhất từ ki-lô-gam ra đơn vị gam.+ Cân nặng của quả đu đủ thứ hai = cân nặng của quả đu đủ thứ nhất trừ đi 100 g.
Đáp án:Đổi: 1 kg = 1000 gQuả đu đủ thứ hai cân nặng số gam là:1000 – 100 = 900 (g)Đáp số: 900g.
Chi tiết giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trong bài học Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 cũng đã được Blog Tiền Điện Tử hướng dẫn trong tài liệu Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để có thể học tốt bài học kế tiếp này.
4. Giải bài 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn đơn vị đo khối lượng (g, kg) để đặt vào ô ? cho thích hợp.

Hướng dẫn giải: Dựa vào kiến thức thực tế để chọn đơn vị đo khối lượng thích hợp.
Đáp án:Quả táo nặng 100 g.Con cá nặng 850 g.Xe đạp nặng 12 kg.Quả dâu nặng 5 g.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-34-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69509n.aspx Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã cập nhật trên đây, Blog Tiền Điện Tử hi vọng các em đã có định hướng làm bài tập, giải Toán tốt hơn. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức về gam cũng như cách làm bài.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button