Giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Mời các bạn cùng tham khảo lời giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1 Cánh diều với lời giải chi tiết hơn dưới đây. Tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức hiệu quả, làm bài tập dễ dàng và chính xác hơn. Các bậc phụ huynh cùng tham khảo để hướng dẫn con em mình làm bài tập tốt nhất và học tốt môn Toán nhé.

Giải toán lớp 3 trang 32, 33 sách Cánh diều tập 1

Giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều:

Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài 3 Trang 33 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Dùng bảng cửu chương để kiểm tra kết quả của các phép tính sau, nếu sai thì sửa lại.

Hướng dẫn giải pháp:
Sử dụng bảng cửu chương để kiểm tra kết quả phép tính.

Trả lời:
Phép nhân 4 x 2 = 9 là sai. Chỉnh sửa: 4 x 2 = 8.
Phép nhân 6 x 4 = 24 là đúng.
Phép nhân 3 x 6 = 18 là đúng.
Phép nhân 4 x 8 = 32 là đúng.
Phép nhân 9 x 7 = 62 là sai. Chỉnh sửa: 9 x 7 = 63.
Phép nhân 7 x 8 = 56 là đúng.
Phép nhân 5 x 5 = 30 là sai. Chỉnh sửa: 5 x 5 = 25.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-32-33-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69508n.aspx
Trên đây Giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1 Ô Livro da Pipa đã giải chi tiết bài 3. Các bài tập còn lại trong trang các em nhớ luyện tập theo hướng dẫn.

Gam sẽ là giáo trình tiếp theo. Nếu các em muốn so sánh, đối chiếu với việc làm bài 1, 2, 3 … của bài Gam này trong SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều, các em có thể tham khảo Giải bài tập trang 34, 35 Sách Toán 3 Tập 1, Livro da Pipa

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Cùng tham khảo giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều với lời giải chi tiết nhất dưới đây. Tài liệu này sẽ giúp các em có thể ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả, làm bài tập dễ dàng và chính xác hơn. Phụ huynh cũng tham khảo để định hướng cho bé làm bài tốt nhất, học giỏi Toán.

Giải Toán lớp 3 trang 32, 33 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 32, 33 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Luyện tập (tiếp theo)
Giải bài 3 Trang 33 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Sử dụng bảng nhân để kiểm tra kết quả các phép tính sau, nếu sai thì sửa lại cho đúng.
Hướng dẫn giải:Sử dụng bảng nhân để kiểm tra kết quả các phép tính.
Đáp án:Phép nhân 4 x 2 = 9 sai. Sửa lại: 4 x 2 = 8.Phép nhân 6 x 4 = 24 đúng.Phép nhân 3 x 6 = 18 đúng.Phép nhân 4 x 8 = 32 đúng.Phép nhân 9 x 7 = 62 sai. Sửa lại: 9 x 7 = 63.Phép nhân 7 x 8 = 56 đúng.Phép nhân 5 x 5 = 30 sai. Sửa lại: 5 x 5 = 25.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-32-33-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69508n.aspx Trên đây, giải bài tập trang 32, 33 Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã giải chi tiết bài 3. Các bài tập còn lại trong trang thì các em nhớ thực hành theo đúng hướng dẫn.
Gam sẽ là chương trình học tiếp theo. Các em muốn so sánh và đối chiếu với bài làm của bài 1, 2, 3… của bài học Gam này trong SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều thì các em có thể tham khảo tại tài liệu Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button