Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Lời giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1 Livro da Pipa: Bảng Nhân 9 là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài chính xác và nắm chắc kiến ​​thức, các bạn đừng bỏ qua phần hướng dẫn giải này nhé.

Giải toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1

Làm bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều

9. bảng cửu chương

1. Giải bài 1 Trang 29 SGK Toán lớp 3.

Chủ đề: tính nhẩm:
9 x 2 9 x 6 9 x 3 9 x 9 9 x 4 9 x 7
9 x 5 9 x 1 9 x 8 9 x 10 4 x 9 7 x 9

Hướng dẫn giải pháp: Sử dụng bảng 9 lần để tính toán.

Trả lời:
9 x 2 = 18 9 x 6 = 54 9 x 3 = 27 9 x 9 = 81 9 x 4 = 36 9 x 7 = 63
9 x 5 = 45 9 x 1 = 9 9 x 8 = 72 9 x 10 = 90 4 x 9 = 36 7 x 9 = 63

2. Giải bài 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3.

Chủ đề: Con số?

bài học trang 29 sgk toán 3 chương 1 sách ăn kiêng.

Hướng dẫn giải pháp: Ta lần lượt nhân các số đã cho với 9. Sau đó ta ghi kết quả vào các cột tương ứng.

Trả lời:

Hãy chơi vòng 3 trang 29 chạm 1

3. Giải bài 3 Trang 29 SGK Toán lớp 3 |

Chủ đề: Đưa ra phép nhân đúng cho mỗi hình:

Vo bai tap Tieng Viet lop 3 tap 1 trang 29

Trả lời:
Hình 1: 9 x 4 = 36
Hình 2: 9 x 3 = 27

Thực hành là bài học tiếp theo. Bài học này sẽ giúp các em củng cố lại các kiến ​​thức đã học trước đó như bảng 7 lần, bảng 8 lần, giải bài 1, 2, v.v. trong bài học này để các em củng cố và ôn tập lại kiến ​​thức đã học. Ngoài ra, nếu chưa nắm rõ kết quả và cách làm, hãy tham khảo và so sánh Lời giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Cuốn Diều này nhé.

4. Giải bài 5 Trang 29 SGK toán 3 lớp 3.

Chủ đề: a) Mỗi ​​chiếc bánh được trang trí bằng 9 quả dâu tây. Cần bao nhiêu quả dâu tây để trang trí 10 chiếc bánh này?
b) Kể một tình huống thực tế có sử dụng bảng nhân 9.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số dâu tây cần trang trí 10 cái bánh, nhân số dâu tây cần trang trí 1 cái bánh với 10.

Trả lời:
a) Để trang trí 10 cái bánh thì số dâu cần dùng là:
9 x 10 = 90 (quả)
Đáp số: 90 quả dâu tây.
b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng bảng nhân 9.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx
Ngoài lời giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều trên đây, các em có thể làm thêm các bài tập liên quan đến bảng 9 lần để củng cố kiến ​​thức của mình.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Bảng nhân 9 là tài liệu lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán tập 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài tập chính xác, nắm chắc kiến thức thì các em đừng bỏ hướng dẫn giải này.

Giải Toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Bảng nhân 9
1. Giải bài 1 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm: 9 x 2                   9 x 6              9 x 3               9 x 9               9 x 4               9 x 79 x 5                   9 x 1              9 x 8               9 x 10             4 x 9               7 x 9
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 9 để tính.
Đáp án:9 x 2 = 18       9 x 6 = 54        9 x 3 = 27          9 x 9 = 81           9 x 4 = 36           9 x 7 = 639 x 5 = 45       9 x 1 = 9          9 x 8 = 72          9 x 10 = 90          4 x 9 = 36           7 x 9 = 63
2. Giải bài 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 9. Sau đó, viết kết quả vào các cột tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 9 x 4 = 36Hình 2: 9 x 3 = 27
Bài Luyện tập là bài học tiếp theo. Bài này sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học trước đó như Bảng nhân 7, Bảng nhân 8. Các em cùng giải các bài 1, 2,… trong bài học này để có thể củng cố, ôn lại kiến thức. Bên cạnh đó, nếu chưa chắc chắn với kết quả, cách làm thì các em hãy tham khảo, đối chiếu với tài liệu Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
4. Giải bài 5 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
Hướng dẫn giải: Để tính số quả dâu tây cần để trang trí cho 10 chiếc bánh, ta lấy số quả dâu tây cần để trang trí cho 1 chiếc bánh nhân với 10.
Đáp án:a) Để trang trí 10 chiếc bánh cần số quả dâu tây là:9 x 10 = 90 (quả)Đáp số: 90 quả dâu tây.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx Ngoài tài liệu giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây, các em có thể làm thêm các bài tập liên quan tới bảng nhân 9 để củng cố kiến thức nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button