Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Livro da Pipa Giúp các em củng cố lại kiến ​​thức, có thể đối chiếu với các bài tập 1 đến 4 trong bảng 7 lần trong SGK. Từ đó các em cũng nhanh chóng biết được dạng bài, thuộc bài nào thì các em cũng chinh phục được.

Lời giải Toán lớp 3 trang 25 Cánh Diều Tập 1

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

7. bảng cửu chương

1. Giải bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 3 |

Chủ đề: Tính nhẩm:

7 x 2 7 x 1 7 x 8 7 x 9 7 x 3 7 x 4
7 x 6 7 x 7 7 x 5 7 x 10 3 x 7 4 x 7

Hướng dẫn giải pháp: Sử dụng bảng 7 lần để tính toán.

Trả lời:
7 x 2 = 14 7 x 1 = 7 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28
7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 5 = 35 7 x 10 = 70 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28

2. Giải bài 2 Trang 25 SGK Toán lớp 3 |

Chủ đề: Con số?

bài học trang 25 sgk toán 3 chương 1 sách ăn kiêng.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số ngày tương ứng với số tuần, chúng ta nhân 7 với số tuần.

Trả lời:

Bỏ phiếu cho Cấp độ 3, trang 3, 25

3. Giải bài 3 Trang 25 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Cho phép nhân đúng theo hình:

Hãy nói về trò chơi: 3 tập, 1 trang 25

Trả lời:
Phép nhân đúng cho hình là: 7 x 4 = 28

Lời giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1 cũng được Blog Tiền Điện Tử hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4, 5 bảng 8. Sau đây học trò Sau giờ học, có thể dùng bảng cửu chương 8 làm tài liệu tham khảo để làm bài đúng và chính xác.

4. Giải bài 4 Trang 25 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: a) Một giải bóng đá học sinh tiểu học có 5 đội tham gia, mỗi đội có 7 cầu thủ. Hỏi toàn trường có tổng số bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu?
b) Kể một tình huống thực tế sử dụng bảng nhân 7.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính tổng số người chơi tham gia giải đấu, chúng tôi nhân số lượng người chơi của mỗi đội với 5.

Trả lời:
a) Tổng số kỳ thủ tham gia giải đấu là:
7 x 5 = 35 (người chơi).
Trả lời: 35 người chơi.
b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng bảng nhân 7.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-25-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69504n.aspx
Trên đây là tài liệu Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1 Livro da Pipa. Nếu bạn muốn biết thêm, bạn có thể vào phần Tìm hiểu dữ liệu lớn.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này giúp các em học sinh củng cố kiến thức, có thể so sánh với bài làm bài tập 1 đến 4 về bảng nhân 7 trong SGK. Từ đó, các em cũng nhanh chóng biết được dạng bài, gặp bài nào cũng có thể chinh phục được.

Giải Toán lớp 3 trang 25 Sách Cánh Diều tập 1
Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:

Bảng nhân 7

1. Giải bài 1 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:
7 x 2                 7 x 1                7 x 8                7 x 9                 7 x 3              7 x 47 x 6                 7 x 7                7 x 5                 7 x 10              3 x 7              4 x 7
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 7 để tính.
Đáp án:7 x 2 = 14         7 x 1 = 7         7 x 8 = 56          7 x 9 = 63         7 x 3 = 21          7 x 4 = 287 x 6 = 42         7 x 7 = 49       7 x 5 = 35          7 x 10 = 70       3 x 7 = 21          4 x 7 = 28
2. Giải bài 2 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Để tính số ngày tương ứng với số tuần ta lấy 7 nhân với số tuần.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với tranh vẽ:

Đáp án:Phép nhân phù hợp với tranh vẽ là: 7 x 4 = 28
Tài liệu Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều cũng đã được Blog Tiền Điện Tử hướng dẫn rất chi tiết về lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 của bài Bảng nhân 8. Các em sau khi học xong bài học Bảng nhân 8 có thể tham khảo để làm bài đúng, chính xác.
4. Giải bài 4 Trang 25 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Giải bóng đá nữ của một trường tiểu học có 5 đội tham gia, mỗi đội có 7 cầu thủ. Hỏi toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
Hướng dẫn giải: Để tính toàn trường có tất cả bao nhiêu cầu thủ tham gia giải đấu ta lấy số cầu thủ của mỗi đội nhân với 5.
Đáp án:a) Toàn trường có tất cả số cầu thủ tham gia giải đấu là:7 x 5 = 35 (cầu thủ).Đáp án: 35 cầu thủ.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 7.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-25-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69504n.aspx Trên đây là tài liệu giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em muốn tham khảo nhiều hơn thì có thể vào mục Học tập của Blog Tiền Điện Tử nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button