Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều giúp các em tham khảo lời giải chi tiết bài 1, bài 2, bài 3 về kiến ​​thức Nhân đôi một số lên một số lần theo các nội dung trong chương. chương trình học. Các em tham khảo để củng cố và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Giải toán lớp 3 trang 23 Sách Cánh Diều tập 1

Giải bài tập trang 23 SGK toán 3 tập 1: Cuốn diều:

Nhân một số với một số lần

1. Giải bài 1 Trang 23 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Con số?

bài học trang 23 sgk toán 3 chương 1 sách ăn kiêng.

Hướng dẫn giải pháp: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 3. Lấy kết quả điền vào bảng tương ứng.

Trả lời:

Đang cố gắng cắt 3 trang 23 Kiểm tra

2. Giải bài 2 Trang 23 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Người mẹ đổ nước mơ vào hai chiếc lọ. Bình nhỏ có 2l nước mơ, bình to có số nước mơ gấp 5 lần bình nhỏ. Hỏi trong bình to có bao nhiêu lít nước mơ?

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số lít nước mơ trong bình lớn, nhân số lít nước mơ trong bình nhỏ với 5.

Trả lời:
Bình lớn có số lít nước mơ là:
2 x 5 = 10 (l)
Đáp số: 10l.

Theo nội dung sgk toán lớp 3 do nhà sách Cánh Diều biên soạn, bảng cửu chương với 7 sẽ là bài học tiếp theo sau bài Nhân đôi một số nhân đôi một số. Sau khi học xong, các em cùng làm bài tập 1, 2, 3, 4 và đối chiếu với tài liệu hướng dẫn. .làm bài tập của bạn một cách chính xác.

3. Giải bài 3 Trang 23 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Trong danh sách đăng ký học thể dục, thể thao ngoại khóa, có 4 em đăng ký học bơi. Số trẻ em đăng ký học các môn thể thao khác nhiều gấp 4 lần số trẻ em đăng ký học bơi. Có bao nhiêu trẻ em đăng ký tham gia các môn thể thao khác?

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số trẻ em đăng ký tham gia các môn thể thao khác, nhân số trẻ em đăng ký học bơi với 4.

Trả lời:
Số trẻ em đăng ký học các môn thể thao khác là:
4 x 4 = 16 (in)
Đáp số: 16 em.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-23-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69503n.aspx
Mong rằng với phần chia sẻ Lời giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1 này, các em đã củng cố lại kiến ​​thức và giải bài tập Toán một cách dễ dàng và chính xác.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Tài liệu Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều giúp các em có thể tham khảo lời giải chi tiết bài 1, bài 2, bài 3 về kiến thức Gấp một số lên một số lần theo đúng nội dung chương trình học. Các em cùng tham khảo để củng cố, rèn luyện được kỹ năng làm Toán.

Giải Toán lớp 3 trang 23 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Gấp một số lên một số lần
1. Giải bài 1 Trang 23 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lấy lần lượt các số đã cho nhân với 3. Được kết quả điền vào bảng tương ứng.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 23 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Mẹ rót nước mơ vào hai chiếc bình. Bình nhỏ có 2l nước mơ, bình to có số nước mơ gấp 5 lần bình nhỏ. Hỏi bình to có bao nhiêu lít nước mơ?
Hướng dẫn giải: Để tính số lít nước mơ có trong bình to ta lấy số lít nước mơ có trong bình nhỏ nhân với 5.
Đáp án:Bình to có số lít nước mơ là:2 x 5 = 10 (l)Đáp số: 10l.
Theo nội dung chương trình học sách Toán lớp 3 do nhà sách Cánh Diều biên soạn thì bảng nhân 7 sẽ là bài học tiếp theo sau bài Gấp một số lên một số lần. Sau khi học xong, các em cùng làm bài tập 1, 2, 3, 4 và so sánh với tài liệu hướng dẫn Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều dưới đây để có hướng làm cũng như đảm bảo làm bài đúng.
3. Giải bài 3 Trang 23 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Trong danh sách đăng kí học ngoại khóa thể dục thể thao, có 4 em đăng kí học bơi. Số em đăng kí học các môn thể thao khác gấp 4 lần số em đăng kí học bơi. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí học các môn thể thao khác?
Hướng dẫn giải: Để tính số em đăng kí học các môn thể thao khác ta lấy số em đăng kí học bơi nhân với 4.
Đáp án:Số em đăng kí học các môn thể thao khác là:4 x 4 = 16 (em)Đáp số: 16 em.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-23-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69503n.aspx Hy vọng với chia sẻ tài liệu Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này, các em đã củng cố được kiến thức, tiến hành giải toán dễ dàng, chính xác nhất.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button