Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Các em học sinh năm 3 vừa được học trên lớp lý thuyết Ôn tập các số trong phạm vi 1000. Về nhà các em nhớ củng cố kiến ​​thức bằng cách làm các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1,2,3,4,5 bài tập trên trang 19 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều này.

Giải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh diều Tập 1

Giải bài tập trang 19 sgk toán 3 tập 1:

4. bảng cửu chương

1. Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: tính nhẩm:
4 x 3 4 x 1 4 x 8 4 x 9 4 x 2 4 x 5
4 x 6 4 x 7 4 x 4 4 x 10 2 x 4 5 x 4

Hướng dẫn giải pháp: Sử dụng bảng 4 lần để tính toán.

Trả lời:
4 x 3 = 12 4 x 1 = 4 4 x 8 = 32 4 x 9 = 36 4 x 2 = 8 4 x 5 = 20
4 x 6 = 24 4 x 7 = 28 4 x 4 = 16 4 x 10 = 40 2 x 4 = 8 5 x 4 = 20

2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Chọn câu trả lời đúng cho mỗi phép tính:

bài học trang 19 sgk toán 3 chương 1 sách ăn kiêng.

Hướng dẫn giải pháp: Làm các phép tính bên dưới trang tính và kết hợp các kết quả ở trên con ếch.

Trả lời:

Cố gắng cắt 3 trang 19 Băng Nhạn 6

Tiếp tục chương trình các em sẽ học bảng cửu chương từ Bài 6. Tương tự như bài học trên, để củng cố kiến ​​thức bài học này, làm bài thi một cách dễ dàng và chính xác, các em có thể tham khảo tài liệu Giải đáp thắc mắc. tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Cuốn diều này.

3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3 |

Chủ đề: Đưa ra phép nhân đúng cho mỗi hình:

Bai 2 trang 19 lop 3

Trả lời:
Hình 1: 4 x 6 = 24
Hình 2: 4 x 4 = 16

4. Giải bài 4 Trang 19 SGK Toán 3 |

a) Hãy đếm bằng 4

Bai 2 trang 19 lop 3

b) Cộng các dấu chấm cho mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.

Trả lời:

Các)

Bước 3 Toán phần 3 trang 59

b) Học sinh thực hành một mình.

5. Giải bài 5 Trang 19 SGK Toán 3 |

Chủ đề:
a) Mỗi ​​bàn có 4 ghế. 9 trong số các bàn này có bao nhiêu chỗ ngồi?
b) Hãy cho biết một số trường hợp trong phép nhân 4 x 5 được sử dụng trong thực tế.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính số chỗ ngồi cho 9 bàn, chúng ta sử dụng phép nhân 4 x 9.

Trả lời:
a) 9 bàn có tổng số ghế là:
4 x 9 = 36 (ghế)
Đáp số: 36 chỗ ngồi.
b) Các em tự kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế. Ví dụ:
+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số táo trong 5 đĩa, chúng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nuôi 4 con thỏ. Để tính tổng số thỏ trong 5 lồng, ta dùng phép nhân 4 x 5.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx
Mong rằng với những lời giải chi tiết trong phần Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1 này sẽ giúp các em nắm chắc kiến ​​thức và làm bài tập tốt hơn.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Các em học sinh lớp 3 vừa mới học trên lớp lý thuyết Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. Về nhà, các em nhớ củng cố kiến thức bằng cách các bài tập trong sách và có thể tham khảo lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.

Giải Toán lớp 3 trang 19 SGK Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 4
1. Giải bài 1 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:4 x 3               4 x 1                 4 x 8                4 x 9              4 x 2                 4 x 54 x 6               4 x 7                 4 x 4                4 x 10            2 x 4                 5 x 4
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 4 để tính.
Đáp án:4 x 3 = 12        4 x 1 = 4            4x 8 = 32          4 x 9 = 36        4 x 2 = 8          4 x 5 = 204 x 6 = 24        4 x 7 = 28          4 x 4 = 16         4 x 10 = 40      2 x 4 = 8          5 x 4 = 20
2. Giải bài 2 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Hướng dẫn giải: Tính các phép tính bên dưới chiếc lá sau đó nối với các kết quả phía trên con ếch.
Đáp án:

Tiếp tục chương trình, các em sẽ được học bài Bảng nhân 6. Tương tự như bài trên, để có thể củng cố kiến thức bài học này, làm bài dễ dàng, chính xác thì các em có thể tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 4 x 6 = 24Hình 2: 4 x 4 = 16
4. Giải bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 3
a) Hãy đếm thêm 4

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân 4 x 3, 4 x 7.
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành xếp chấm tròn.
5. Giải bài 5 Trang 19 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?b) Kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực tế.
Hướng dẫn giải: Để tính số chỗ ngồi của 9 bàn ta sử dụng phép nhân 4 x 9.
Đáp án:a) 9 bàn có tất cả số chỗ ngồi là:4 x 9 = 36 (chỗ)Đáp án: 36 chỗ ngồi.b) Các em tự kể một số tình huống sử dụng phép nhân 4 x 5 trong thực thế. Ví dụ:+ Có 5 đĩa táo, mỗi đĩa có 4 quả táo. Để tính tất cả số quả táo có trong 5 đĩa ta sử dụng phép nhân 4 x 5.+ Có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 4 con thỏ. Để tính tất cả số con thỏ có trong 5 chuồng ta sử dụng phép nhân 4 x 5.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69501n.aspx Hy vọng với lời giải chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này sẽ giúp các em học sinh nắm rõ kiến thức, làm bài tập tốt hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button