Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh diều có lời giải chi tiết các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần Khái quát. Học sinh có thể chuyển sang làm bài cũng như củng cố kiến ​​thức một cách hệ thống. Ngoài việc làm bài tập, các em nhớ ôn tập lý thuyết để nắm vững và vận dụng vào làm bài tốt nhất.

Giải bài tập toán lớp 3 trang 121 sgk toán 122 Tập 1

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

Xem xét chung

1. Giải bài 1 Trang 121 SGK Toán 3 |

Chủ đề: a) Tính nhẩm:
3 x 4 24: 6 7 x 8
4 x 8 40: 8 8 x 7
7 x 3 27: 9 56: 7
6 x 9 18: 3 56: 8

b) Từng phần được tô màu theo từng phần sau:

chương 121 122 sách toán 3 chương 1 sách ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.

Trả lời:
Các)
3 x 4 = 12 24: 6 = 4 7 x 8 = 56
4 x 8 = 32 40: 8 = 5 8 x 7 = 56
7 x 3 = 21 27: 9 = 3 56: 7 = 8
6 x 9 = 54 18: 3 = 6 56: 8 = 7

B)

Bài 4 trang 122 SGK Toán 3

2. Giải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: a) Xác định phép tính rồi tính:

Đang cố gắng cắt 3 trang Luyen tap

b) Tính giá trị của các biểu thức sau:
54 – 0: 9 (36 + 0) x 1
54: 9 x 0 (36 + 1) x 0

Hướng dẫn giải pháp:
– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc vuông ta thực hiện các phép tính trên dấu ngoặc vuông trước.
– Với các biểu thức có cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép nhân, chia trước, cộng trừ sau.

Trả lời:
a) Ta xác định phép tính và tính toán như sau:

Thử cắt 3 trang 123

B)
54 – 0: 9 = 54 – 0 (36 + 0) x 1 = 36 x 1
= 54 = 36
54: 9 x 0 = 6 x 0 (36 + 1) x 0 = 37 x 0
= 0 = 37

3. Giải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Một xe đẩy hàng trong siêu thị có thể chở tối đa 5 hộp mỗi chuyến.
a) Xe tải cần thực hiện bao nhiêu chuyến để hết 55 thùng hàng?
b) Mỗi ​​hộp nặng 100 kg. Mỗi toa xe chở được tối đa bao nhiêu ki-lô-gam hàng hóa?

Chương 3 Toàn tập 3 trang 121

Hướng dẫn giải pháp:
a) Để tìm số chuyến đi ít nhất để vận chuyển hết 55 thùng hàng, ta lấy 55: 5.
b) Số ki-lô-gam tối đa mỗi chuyến chở được = Khối lượng mỗi thùng x Số thùng tối đa chở được trong 1 chuyến.

Trả lời:
a) Để chở hết 55 thùng hàng thì ô tô tải cần chở ít nhất
55: 5 = 11 (chuyến đi)

b) Số ki-lô-gam mỗi xe chở được tối đa là
100 x 5 = 500 (kg)
Đáp số: 500kg

Bên cạnh tài liệu tổng quan này, Dữ liệu lớn còn cung cấp các bài giải bài tập trang 119, 120 SGK Toán 3 Tập 1 và các bài giải bài tập theo chương trình sách Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại kiến ​​thức.

4. Giải bài 4 Trang 122 SGK Toán 3 |

Chủ đề: a) Tìm và đọc tên các hình tam giác, tứ giác dưới đây:

Sách Toán 3 trang 122

b) Dùng eke để kiểm tra xem hình nào ở a có góc vuông.

Hướng dẫn giải pháp:
a) Nhìn hình vẽ để nhận biết hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.
b) Dùng eke để kiểm tra góc vuông rồi rút ra kết luận.

Trả lời:
a) Tứ giác MNKL nội tiếp
Tam giác DAK
b) – Tứ giác MNKL có:
+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML
+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK
– Hình KMNPI có một góc vuông ở đỉnh K, cạnh KI, KM

5. Giải bài 5 Trang 122 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Một tấm thảm trải sàn có kích thước như hình bên dưới. Tính chu vi của tấm thảm.

Sách bài tập lop 3 trang 120 Giáo án chung

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi tấm chiếu bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.
– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Trả lời:
Chu vi của cái chiếu là:
(8 + 4) x 2 = 24 (m)
Đáp số: 24m.

6. Giải bài 6 Trang 122 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Nhìn vào hình, chọn từ đứng trước câu trả lời đúng.

Cố gắng cắt 3 trang 122 Luyện tập

Hướng dẫn giải pháp: Nhìn vào hình để so sánh trọng lượng của hai tab xanh và đỏ.

Trả lời:
Nhìn hình bên: Cân ở vị trí cân bằng nên khối lượng của vật màu vàng bằng trọng lượng của vật màu xanh.
Nhìn hình bên: Cân ở vị trí cân bằng nên khối lượng của vật màu vàng bằng khối lượng của vật màu đỏ.
Vậy khối lượng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì chúng có cùng khối lượng với vật màu vàng).
chọn C

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx
Mong rằng với phần tham khảo Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều, các em học sinh lớp 3 củng cố kiến ​​thức hiệu quả và làm được các bài tập tương tự.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết cho bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 của bài Ôn tập chung. Các em học sinh có thể tham khảo để làm bài tốt nhất cũng như củng cố kiến thức có hệ thống. Ngoài làm bài tập thì các em nhớ xem lại lý thuyết để nắm vững, áp dụng vào bài tập tốt nhất.

Giải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Ôn tập chung
1. Giải bài 1 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính nhẩm:3 x 4                                               24 : 6                                                7 x 84 x 8                                               40 : 8                                                8 x 7 7 x 3                                               27 : 9                                                56 : 76 x 9                                              18 : 3                                                 56 : 8
b) Đã tô màu vào một phần mấy mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.
Đáp án:a)3 x 4 = 12                                    24 : 6 = 4                                             7 x 8 = 564 x 8 = 32                                    40 : 8 = 5                                             8 x 7 = 567 x 3 = 21                                     27 : 9 = 3                                            56 : 7 = 86 x 9 = 54                                     18 : 3 = 6                                            56 : 8 = 7
b)

2. Giải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính giá trị của các biểu thức sau:54 – 0 : 9 (36 + 0) x 154 : 9 x 0 (36 + 1) x 0
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.– Với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
Đáp án:a) Ta đặt phép tính và tính như sau:

b)54 – 0 : 9 = 54 – 0                                                                            (36 + 0) x 1 = 36 x 1                          = 54                                                                                                     = 3654 : 9 x 0 = 6 x 0                                                                              (36 + 1) x 0 = 37 x 0                = 0                                                                                                       = 37
3. Giải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một xe vận chuyển hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng.a) Hỏi chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?b) Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe đó vận chuyển được nhiều nhất bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Hướng dẫn giải:a) Để tìm số chuyến ít nhất để chở hết 55 thùng hàng ta lấy 55 : 5.b) Số ki-lô-gam nhiều nhất mỗi chuyến xe chở được = Cân nặng của mỗi thùng hàng x Số thùng chở được nhiều nhất trong 1 chuyến.
Đáp án:a) Để chở hết 55 thùng hàng, chiếc xe cần vận chuyển ít nhất số chuyến là                           55 : 5 = 11 (chuyến)
b) Mỗi chuyến xe vận chuyển được nhiều nhất số ki-lô-gam là                        100 x 5 = 500 (kg)                               Đáp số: 500kg
Ngoài bài Ôn tập chung này, Blog Tiền Điện Tử còn hướng Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều và các bài tập xuyên suốt theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại kiến thức.
4. Giải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát hình vẽ để xác định các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.b) Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi kết luận.
Đáp án:a) Hình tứ giác MNKLHình tam giác DAKb) – Hình tứ giác MNKL có:+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK– Hình KMNPI có góc vuông đỉnh K, cạnh KI, KM
5. Giải bài 5 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm thảm trải sàn có kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi tấm thảm.

Hướng dẫn giải:– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chu vi của tấm thảm là:             (8 + 4) x 2 = 24 (m)              Đáp số: 24m.
6. Giải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ, chọn chữ đặt trước đáp án đúng.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để so sánh cân nặng của hai vạt màu xanh và màu đỏ.
Đáp án:Quan sát hình bên trái: Cân ở vị trí thăng bằng, nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu xanh.Quan sát hình bên phải: Cân ở vị trí thăng bằng nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu đỏ.Vậy cân nặng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì cùng bằng cân nặng của vật màu vàng).Chọn C.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx Hy vọng tham khảo tài liệu giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em học sinh lớp 3 đã củng cố kiến thức hiệu quả, có thể làm được mọi bài tập tương tự.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button