Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1 Livro da Pipa: Milimét với lời giải chi tiết từ bài 1, bài 2 đến bài 3 giúp học sinh củng cố kiến ​​thức và nâng cao kỹ năng. Các em có thể làm thêm các bài tập liên quan trên mạng để nâng cao kiến ​​thức và học tốt môn Toán lớp 3.

Lời giải Toán lớp 3 trang 12, 13 Sách Cánh diều Tập 1

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1, SGK Hình vẽ: Milimet

1. Giải bài 1 Trang 12 SGK Toán 3 |

Chủ đề:

a) Mỗi ​​đoạn dây sau đây dài bao nhiêu mm?

chương 12 trang 12 13 SGK 3 chương 1 sách luyện.

b) Chuỗi nào trong câu a dài hơn?

Hướng dẫn giải pháp:
a) Nhìn vào hình vẽ, dùng thước căn chỉnh đầu dây để tìm độ dài mỗi đoạn dây.
b) So sánh độ dài của hai đoạn dây để tìm đoạn dây dài hơn.

Trả lời:

a) Chiều dài của dây màu xanh là 23 mm.
Dây màu đỏ dài 32 mm.

Toán lớp 3 trang 12 13 SGK

Các em học sinh muốn tìm lời giải cho bài Ôn tập các phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 trong SGK Toán 3, Sách Cánh diều, có thể tham khảo chi tiết trong phần Giải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều .

2. Giải bài 2 Trang 13 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Nhập số chính xác trong dấu?

Bài 3 trang 13 SGK toán 6 chương 2

Trả lời:
1 cm = 10 mm 30 mm = 3 cm 1 dm = 100 mm
8 cm = 8 mm 100 mm = 10 cm 1 m = 1000 mm

3. Giải bài 3 Trang 13 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Chọn đơn vị đo độ dài (mm, cm, m) để điền vào dấu? thích hợp

Hướng dẫn giải pháp: Dựa vào kiến ​​thức thực tế để chọn đơn vị đo thích hợp.

Trả lời:
Con hươu cao cổ cao 5 m.
Cá rô phi dài khoảng 20 cm.
Con kiến ​​dài khoảng 5 mm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-12-13-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69497n.aspx
Hi vọng với phần giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1 Livro da Pipa trên đây, các em học sinh đã có được những kiến ​​thức bổ ích, vận dụng để giải các bài toán lớp 3 trong SGK một cách dễ dàng.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Mi-li-mét với lời giải chi tiết từ bài 1, bài 2 cho đến bài 3 giúp các em củng cố kiến thức, hoàn thiện được bài tập về nhà này. Các em có thể làm thêm các bài tập liên quan trên mạng để trau dồi thêm kiến thức, học giỏi Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 trang 12, 13 Sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Mi-li-mét
1. Giải bài 1 Trang 12 SGK Toán lớp 3
Đề bài:
a) Mỗi đoạn dây sau đây dài bao nhiêu mi-li-mét?

b) Đoạn dây nào ở câu a dài hơn?
Hướng dẫn giải:a) Quan sát hình vẽ, dóng điểm cuối của đoạn dây với thước kẻ để tìm chiều dài của mỗi đoạn dây.b) So sánh chiều dài của hai đoạn dây để tìm ra đoạn dây dài hơn.
Đáp án:
a) Đoạn dây màu xanh dài 23 mm.Đoạn dây màu đỏ dài 32 mm.

Các em học sinh muốn tìm lời giải cho bài học Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 trong Sách giáo khoa Toán 3, sách Cánh Diều thì có thể tham khảo chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều nhé.
2. Giải bài 2 Trang 13 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Điền số thích hợp vào dấu?

Đáp án:1 cm = 10 mm 30 mm = 3 cm 1 dm = 100 mm8 cm = 8 mm 100 mm = 10 cm 1 m = 1000 mm
3. Giải bài 3 Trang 13 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Chọn đơn vị đo độ dài (mm, cm, m) để điền vào dấu ? cho thích hợp
Hướng dẫn giải: Dựa vào kiến thức thực tế để chọn đơn vị đo thích hợp.
Đáp án:Con hươu cao cổ cao 5 m.Con cá rô phi dài khoảng 20 cm.Con kiến dài khoảng 5 mm.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-12-13-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69497n.aspx Hy vọng với lời giải bài tập trang 12, 13 SGk Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây, các em học sinh đã có những kiến thức bổ ích, áp dụng giải các bài toán lớp 3 SGK dễ dàng.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button