Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập Trang 119, 120 SGK Toán 3 Tập 1, tài liệu này rất hữu ích, cung cấp lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3 đến 6 giúp các em học sinh làm bài một cách dễ dàng. , ôn tập các kiến ​​thức của bài Ôn tập Hình học và Đo lường một cách dễ dàng.

Giải bài tập Toán lớp 3 Trang 119, trang 120 SGK Cánh diều tập 1

Giải bài tập trang 119, 120 SGK Toán 3 Tập 1:

Đánh giá hình học và đo lường

1. Giải bài 1 Trang 119 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Sử dụng công cụ kiểm tra và gọi tên các góc vuông và góc không vuông trong các hình sau:

Giai đoạn tap trang 119 120 tap 1 tap 1 sach

Hướng dẫn giải pháp: Dùng eke để kiểm tra rồi nhập các góc vuông và góc không vuông.

Trả lời:

Để chơi 3 trang 120 Luyen touch

– Góc vuông đỉnh N, cạnh NM và NP
– Góc vuông của đỉnh I, cạnh IH và IK
– Góc không vuông đỉnh O, cạnh OA và OB
– Đỉnh góc không vuông góc Y, cạnh YX và YZ

2. Giải bài 2 Trang 119 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Đo độ dài các cạnh, sau đó tính chu vi bằng mỗi cách sau:

Cùng chơi game Toan lop 3 trang 119 nhé

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh.

Trả lời:
+) Hình chữ nhật ABCD có BC = AD = 6cm, AB = CD = 3cm.
Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (6 + 3) x 2 = 18 (cm)
+) Tam giác LMN có LM = 3cm, MN = 4cm, NL = 5cm.
Chu vi hình tam giác LMN = 3 + 4 + 5 = 12 (cm).

3. Giải bài 3 Trang 119 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Chú voi làm thí nghiệm lần lượt đổ mật ong, nước lọc và dầu ăn vào bình đong như hình dưới đây:

Giai Toàn phần 3 trang 119

a) Có bao nhiêu ml mật ong?
b) Có bao nhiêu ml dầu ăn?
c) Có bao nhiêu ml mật ong, nước lọc và dầu ăn trong cốc đong?

Hướng dẫn giải pháp:
– Lưu ý vạch chia trong cốc rồi xác định số ml mật ong và dầu ăn.
– Tính tổng số ml gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn

Trả lời:
Ta thấy rằng mỗi vạch chia trong cốc tương ứng với 10 ml.
a) Có 200 ml mật ong.
b) Có 90 ml dầu ăn.
c) Bình đong có tất cả 440 ml mật ong, nước lọc và dầu ăn.

Tiết học tiếp theo là bài học cuối cùng trong SGK Toán 3 của sách Cánh diều: Ôn tập chung. Trong bài học này, các em sẽ ôn tập lại toàn bộ kiến ​​thức đã học ở tiết 1. Để nhớ lại toàn bộ kiến ​​thức, ngoài việc quan sát lý thuyết, các em phải nhớ giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 tập 1 , Diều sách. Xem ngay bài viết dưới đây để được hướng dẫn cách làm và giải bài tập một cách dễ dàng và chính xác.

4. Giải bài 4 Trang 120 SGK Toán 3 |

Chủ đề: a) Dụng cụ nào sau đây dùng để xác định khối lượng?

Sách Toán, 3 trang, 120 bài

b) Công dụng của mỗi dụng cụ còn lại là bao nhiêu?

Phương pháp giải quyết: Quan sát hình bên và nhận biết các dụng cụ đo khối lượng và các đại lượng khác.

Trả lời:
Chúng tôi đánh số các công cụ như hình bên dưới:

vở bài tập toán lop 3 trang 120 Luyện tập chơi chung

a) Các dụng cụ thể hiện trong các Hình 1, 4, 6, 7 được sử dụng để xác định khối lượng.
b) Dụng cụ trong hình 2 dùng để xác định góc vuông.
Dụng cụ thể hiện trong Hình 3 được sử dụng để xác định âm lượng.
Dụng cụ trong Hình 5 được sử dụng để đo thời gian.

5. Giải bài 5 Trang 120 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm. Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi đoạn thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN sao cho độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 2 lần.

Hướng dẫn giải pháp:
– Bước 1: Tính độ dài đoạn thẳng CD = độ dài đoạn thẳng AB x 2. Tính độ dài đoạn thẳng MN = độ dài đoạn thẳng AB: 2.
– Bước 2: Vẽ các đoạn thẳng AB, CD, MN.

Trả lời:
Độ dài đoạn thẳng CD là 4 x 2 = 8 (cm)
Độ dài đoạn thẳng MN là 4: 2 = 2 (cm)
Vẽ đoạn thẳng CD, MN:

Thử cắt 3 trang 118

6. Giải bài 6 Trang 120 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Đó là 120 g nấm đông cô khô, sau khi ngâm trong nước số nấm này nặng 407 g. Sau khi ngâm nước, khối lượng nấm hương này thêm vào là bao nhiêu gam?

Thử cắt 3 trang 119 bài 3

Hướng dẫn giải pháp: Để tìm ra số gam nấm hương nặng nhất sau khi ngâm, lấy khối lượng nấm hương sau khi ngâm lấy khối lượng của nấm hương khô trừ đi.

Trả lời:
Sau khi ngâm trong nước, số lượng nấm đông cô nặng nhiều gam nhất là:
407 – 120 = 287 (gam)
Đáp số: 287 gam

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-119-120-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69496n.aspx
Trên đây là lời giải bài tập trang 119, 120 SGK Toán 3 Tập 1, hi vọng các em học sinh nắm vững kiến ​​thức về hình học và đo lường cũng như làm tốt các bài tập trong sách trang 119, 120.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tài liệu giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều này rất hữu ích, đưa ra lời giải bài tập 1, 2, 3 cho tới bài 6 rất chi tiết giúp các em có thể làm bài tập dễ dàng, ôn tập lại kiến thức bài Ôn tập về hình học và đo lường dễ dàng.

Giải Toán lớp 3 trang 119, 120 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Ôn tập về hình học và đo lường
1. Giải bài 1 Trang 119 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên góc vuông, góc không vuông trong các hình sau:

Hướng dẫn giải: Dùng ê ke để kiểm tra rồi nêu các góc vuông và góc không vuông.
Đáp án:

– Góc vuông đỉnh N, cạnh NM và NP– Góc vuông đỉnh I, cạnh IH và IK– Góc không vuông đỉnh O, cạnh OA và OB– Góc không vuông đỉnh Y, cạnh YX và YZ
2. Giải bài 2 Trang 119 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đo độ dài các cạnh rồi tính chu vi mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh.
Đáp án:+) Hình chữ nhật ABCD có BC = AD = 6cm, AB = CD = 3cm.Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (6 + 3) x 2 = 18 (cm)+) Tam giác LMN có LM = 3cm, MN = 4cm, NL = 5cm.Chu vi tam giác LMN = 3 + 4 + 5 = 12 (cm).
3. Giải bài 3 Trang 119 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Bạn voi làm thí nghiệm rót lần lượt mật ong, nước lọc và dầu ăn vào bình đo như hình sau:

a) Có bao nhiêu mi-li-lít mật ong?b) Có bao nhiêu mi-li-lít dầu ăn?c) Bình đo đang đựng tất cả bao nhiêu mi-li-lít gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn?
Hướng dẫn giải:– Quan sát vạch chia trên chiếc cốc rồi xác định số mi-li-lít mật ong, dầu ăn.– Tính tổng số mi-li-lít gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn
Đáp án:Ta thấy mỗi vạch chia nhỏ trên chiếc cốc ứng với 10 ml.a) Có 200 mi-li-lít mật ong.b) Có 90 mi-li-lít dầu ăn.c) Bình đo đang đựng tất cả 440 mi-li-lít gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn.
Tiết học tiếp theo là bài học cuối cùng trong Toán 3 SGK sách Cánh Diều: Ôn tập chung. Bài này, các em sẽ ôn lại tất cả kiến thức học trong học kỳ 1. Để nhớ lại hết kiến thức, ngoài xem lý thuyết thì các em nhớ Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Xem bài viết dưới đây để có hướng làm và giải quyết bài tập dễ dàng, chính xác.
4. Giải bài 4 Trang 120 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Dụng cụ nào dưới đây dùng để xác định khối lượng?

b) Mỗi dụng cụ còn lại dùng để đo đại lượng nào?
Phương pháp giải: Quan sát hình vẽ và xác định các dụng cụ để đo khối lượng và đo các đại lượng khác.
Đáp án:Ta đánh số các dụng cụ như hình dưới đây:

a) Các dụng cụ ở hình 1, 4, 6, 7 dùng để xác định khối lượng.b) Dụng cụ ở hình 2 dùng để xác định góc vuông.    Dụng cụ ở hình 3 dùng để xác định thể tích.    Dụng cụ ở hình 5 dùng để đo thời gian.
5. Giải bài 5 Trang 120 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm. Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp 2 lần đoạn thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 2 lần.
Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB x 2. Tính độ dài đoạn thẳng MN = Độ dài đoạn thẳng AB : 2.– Bước 2: Vẽ đoạn thẳng AB, CD, MN.
Đáp án:Độ dài đoạn thẳng CD là 4 x 2 = 8 (cm)Độ dài đoạn thẳng MN là 4 : 2 = 2 (cm)Vẽ đoạn thẳng CD, MN:

6. Giải bài 6 Trang 120 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Có 120 g nấm hương khô, sau khi ngâm nước số nấm hương đó cân nặng 407 g. Hỏi sau khi ngâm nước lượng nấm hương đó nặng thêm bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải: Để tìm số gam nấm hương nặng thêm sau khi ngâm nước ta lấy cân nặng của nấm hương sau khi ngâm nước trừ đi cân nặng của nấm hương khô.
Đáp án:Sau khi ngâm nước lượng nấm hương đó nặng thêm số gam là:          407 – 120 = 287 (gam)               Đáp số: 287 gam
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-119-120-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69496n.aspx Trên đây là lời giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, hy vọng các em học sinh đã nắm vững được kiến thức hình học và đo lường cũng như làm được bài tập trong sách giáo khoa trang 119, 120.

#Giải #bài #tập #trang #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button