Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Lời giải chi tiết các bài 1, 2, 6 của phần Ôn Tập Những Điều Em Đã Học được nằm trong tài liệu Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh Diều. Có như vậy học sinh mới dễ dàng củng cố lại kiến ​​thức và làm tốt các bài tập. Nếu bạn quên điều gì đó, hãy quay lại kiến ​​thức này để bổ sung lại.

Lời giải Toán lớp 3, Sách Cánh Diều Tập 1 trang 113, 114

Làm bài tập trang 113, 114 SGK Toán lớp 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

Tôi xem lại những gì tôi đã học

1. Giải bài 1 Trang 113 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Xác định và tính toán:

bài sẽ trang 113 114 sách 3 chương 1 sách ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp:
a) Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng, cùng cột với nhau.
Tính theo thứ tự từ phải sang trái.
b) Đặt tính và thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Trả lời:

Thử cắt 3 trang 113 114

2. Giải bài 2 Trang 113 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
25 – 15: 5 101 x (16 – 7)
40 +8: 2 48: (8: 2)

Hướng dẫn giải pháp:
– Đối với các biểu thức có cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện nhân, chia trước, cộng trừ sau.
– Đối với biểu thức chứa dấu ngoặc vuông () ta thực hiện phép tính trước trong ngoặc, ngoài ngoặc vuông sau.

Trả lời:
25 – 15: 5 = 25 – 3
= 22

101 x (16 – 7) = 101 x 9
= 909

40 + 8: 2 = 40 + 4
= 44

48: (8: 2) = 48: 4
= 12

3. Giải bài 3 Trang 113 SGK Toán 3 |

Chủ đề: a) Đọc tên các đồ vật sau theo thứ tự từ ít nhất đến nhiều nước nhất.

Luyện tập 3 Chạm 1 trang 114

b) Tổng lượng nước ở 2 cốc B và D là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:
– Áp dụng quy đổi 1 l = 1000 ml
So sánh lượng nước trong mỗi vật và sau đó trả lời các câu hỏi.

Trả lời:

Lớp 3 Trang 113 114 SGK

b) Tổng lượng nước ở 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml).

4. Giải bài 4 Trang 113 SGK toán lớp 3

Chủ đề: a) Mỗi ​​hình dưới đây có bao nhiêu góc?

Cố gắng cắt 3 trang 114 Luyện tập

b) Dùng eke để kiểm tra xem hình nào trong a có bốn góc vuông.

Hướng dẫn giải pháp:
a) Quan sát và đếm số góc trong mỗi hình.
b) Dùng êke để kiểm tra và trả lời câu hỏi.

Trả lời:
a) Hình A có 4 góc.
Hình B có 3 góc.
Hình C có 4 góc.
Hình D có 4 góc.
b) Hình A và hình D có 4 góc vuông.

Các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài ôn tập về phép nhân và phép chia trong 1000 sắp tới. Để giải tốt bài tập này, các em có thể tham khảo bài Giải bài tập trang 113, 114 SGK toán 3 tập 1, sách Cánh diều với lời giải chi tiết.

5. Giải bài 5 Trang 114 SGK Toán 3 |

Chủ đề: a) Bác Tâm xây hàng rào xung quanh ruộng hoa theo hình vuông 32 m như hình bên. Hàng rào này dài bao nhiêu mét?

Tom đã thắng trò chơi 3 trang 114 Đã thử qua lop 3

b) Từ các hình dưới đây, chọn ba hình có thể ghép thành một hình chữ nhật.

Vo Bai Tap Lop 3 Tap 2 Trang 114

Hướng dẫn giải pháp:
– Chiều dài hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.
– Chu vi hình vuông bằng độ dài cạnh nhân với 4.

Trả lời:
a) Hàng rào này dài bao nhiêu mét?
32 x 3 = 96 (m)
Đáp số: 96m
b) Ta có thể chọn các hình 1, 3, 4 sao cho ghép lại thành hình chữ nhật.

6. Giải bài 6 Trang 114 SGK Toán lớp 3 |

Chủ đề: Một tấm gỗ hình vuông cạnh 2 dm. Ở mỗi góc của quảng trường, Mr. Phương đóng một chiếc đinh và dùng một sợi dây dài 4 mét quấn quanh bốn chiếc đinh (xem hình). Phương quấn mấy vòng?

Sách toán lop 3 trang 113

Hướng dẫn giải pháp:
+ Chuyển các đơn vị đo độ dài sang cùng một đơn vị đo.
+ Tính chu vi tấm gỗ hình vuông = Chiều dài một cạnh x 4.
+ Số vòng dây = Độ dài đoạn dây: Chu vi hình vuông.

Trả lời:
Đổi 4 m = 40 dm.
Chu vi của tấm bìa hình vuông là:
2 x 4 = 8 (dm)
Ông. Phương có thể tham gia với số hiệp là:
40: 8 = 5 (vòng)
Trả lời: 5 vòng

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69494n.aspx
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều đã được cập nhật trên đây, các em có thể tham khảo để củng cố kiến ​​thức và cách làm bài tập.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Lời giải chi tiết bài 1, bài 2 cho tới bài 6 của bài học Em ôn lại những gì đã học đều có trong tài liệu Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Thông qua đây, các em dễ dàng củng cố kiến thức và làm bài tập tốt. Nếu như quên kiến thức nào, các em cùng quay lại kiến thức đó để bổ sung lại nhé.

Giải Toán lớp 3, sách Cánh Diều tập 1 trang 113, 114 
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Em ôn lại những gì đã học
1. Giải bài 1 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn giải:a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.Tính theo thứ tự từ phải sang trái.b) Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:25 – 15 : 5 101 x (16 – 7)40 +8 : 2 48 : (8 : 2)
Hướng dẫn giải:– Đối với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, cộng trừ sau.– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ) ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
Đáp án:25 – 15 : 5 = 25 – 3                 = 22
101 x (16 – 7) = 101 x 9                      = 909
40 + 8 : 2 = 40 + 4                = 44
48 : (8 : 2) = 48 : 4                 = 12
3. Giải bài 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Đọc tên các các đồ vật sau theo thứ tự từ có ít nước nhất đến có nhiều nước nhất.

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là bao nhiêu mi-li-lít?
Hướng dẫn giải:– Áp dụng cách đổi 1 l = 1 000 ml– So sánh lượng nước trong mỗi đồ vật rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml).
4. Giải bài 4 Trang 113 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi hình sau có mấy góc?

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.
Hướng dẫn giải:a) Quan sát và đếm số góc ở mỗi hình.b) Sử dụng ê ke để kiểm tra và trả lời câu hỏi.
Đáp án:a) Hình A có 4 góc.Hình B có 3 góc.Hình C có 4 góc.Hình D có 4 góc.b) Hình A và hình D có 4 góc vuông.
Các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài học Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 tiếp theo. Để giải tốt bài tập này, các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết nhé.
5. Giải bài 5 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32 m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:– Độ dài của hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4
Đáp án:a) Hàng rào đó dài số mét là          32 x 3 = 96 (m)               Đáp số: 96mb) Ta có thể chọn hình 1, 3, 4 để có thể ghép thành hình chữ nhật.
6. Giải bài 6 Trang 114 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Hướng dẫn giải:+ Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng 1 đơn vị đo.+ Tính chu vi tấm gỗ hình vuông = Độ dài một cạnh x 4.+ Số vòng quấn được = Chiều dài sợi dây : Chu vi hình vuông.
Đáp án:Đổi 4 m = 40 dm.Chu vi của tấm gỗ hình vuông là:          2 x 4 = 8 (dm)Anh Phương quấn được số vòng là:         40 : 8 = 5 (vòng)              Đáp số: 5 vòng
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69494n.aspx Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã được cập nhật trên đây, các em cùng tham khảo để có thể củng cố kiến thức và cách làm bài tập.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button