Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1 Cánh Diều hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2, 3, 4 của bài Tính chu vi hình chữ nhật, tính chu vi hình vuông giúp các em học sinh dễ dàng hướng dẫn cách giải bài tập. Ngoài việc làm bài tập, học sinh còn phải ôn tập lý thuyết để hiểu và củng cố kiến ​​thức một cách chắc chắn.

Giải Toán 3 trang 112 sách Cánh Diều tập 1

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

Chu vi hình chữ nhật. chu vi hình vuông

1. Giải bài 1 Trang 112 SGK toán lớp 3

Chủ đề: Tính chu vi của các hình chữ nhật và hình vuông sau:

Bài sẽ thuộc trang 112 của sách

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh hình vuông x 4.

Trả lời:
a) Chu vi hình chữ nhật là:
(10 + 4) x 2 = 28 (cm)
b) Chu vi hình chữ nhật là
(60 + 40) x 2 = 200 (dm)
c) Chu vi hình vuông là bao nhiêu?
7 x 4 = 28 (m)

2. Giải bài 2 Trang 112 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: a) Tìm chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 m và chiều rộng 8 m.
b) Tìm chu vi hình vuông cạnh 12 dm.

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh hình vuông x 4.

Trả lời:
a) Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?
(12 + 8) x 2 = 40 (m)
Đáp số: 40m
b) Chu vi hình vuông là
12 x 4 = 48 (dm)
Trả lời: 48dm

Sau đây Giáo viên dạy Toán Dữ liệu lớn sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, SGK Cánh diều I ôn lại những nội dung đã học để các em học sinh dễ dàng tham khảo và so sánh, giúp các em học tốt môn Toán hiệu quả.

3. Giải bài 3 Trang 112 SGK Toán 3 |

Chủ đề: a) Tính chu vi của tấm lưới thép hình chữ nhật như hình sau:

Sgk toán 3 trang 112

b) Tính chu vi khu vườn hình vuông như hình vẽ sau:

Bai Tap Toan lop 3 tap 2 trang 113

Hướng dẫn giải pháp:
– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh hình vuông x 4.

Trả lời:
a) Chu vi của lưới thép là bao nhiêu?
(10 + 2) x 2 = 24 (m)
Đáp số: 24phút
b) Chu vi khu vườn là
8 x 4 = 32 (m)
Đáp số: 32m

4. Giải bài 4 Trang 112 sgk toán 3 |

Chủ đề: Một sân bóng rổ hình chữ nhật có chiều dài 28 m, chiều rộng kém chiều dài 13 m. Tính chu vi của sân bóng rổ này?

Thử cắt 3 trang 113

Hướng dẫn giải pháp:
Bước 1: Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng hình chữ nhật = chiều dài – 13 m.
– Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Trả lời:
Chiều rộng của sân bóng rổ này là
28 – 13 = 15 (m)
Chu vi của sân bóng rổ là
(28 + 15) x 2 = 86 (m)
Đáp số: 86m

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69493n.aspx
Các em học sinh nhớ tham khảo phần Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1 sách Cánh diều để học tốt môn Toán và làm bài tập một cách dễ dàng và chính xác.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1, 2, 3, 4 của bài Chu vi hình chữ nhật, chu vi Hình vuông giúp các em dễ dành định hướng được cách giải bài tập. Ngoài làm bài tập, các em cũng nên xem lại lý thuyết để nắm chắc, củng cố kiến thức hơn.

Giải Toán 3 trang 112, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông
1. Giải bài 1 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính chu vi các hình chữ nhật, các hình vuông sau:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là:                 (10 + 4) x 2 = 28 (cm)b) Chu vi hình chữ nhật là                (60 + 40) x 2 = 200 (dm)c) Chu vi hình vuông là                 7 x 4 = 28 (m)
2. Giải bài 2 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m.b) Tính chu vi hình vuông có cạnh 12 dm.
Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi hình chữ nhật là                  (12 + 8) x 2 = 40 (m)                       Đáp số: 40mb) Chu vi hình vuông là                12 x 4 = 48 (dm)                       Đáp số: 48dm
Tiếp theo, giáo viên Toán của Blog Tiền Điện Tử sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều của bài Em ôn lại những gì đã học để các em có thể tham khảo, đối chiếu dễ dàng, từ đó giúp các em học tốt Toán hiệu quả.
3. Giải bài 3 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Tính chu vi tấm lưới thép có dạng hình chữ nhật như hình dưới đây:

b) Tính chu vi mảnh vườn có dạng hình vuông như hình dưới đây:

Hướng dẫn giải:– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh của hình vuông x 4.
Đáp án:a) Chu vi tấm lưới thép có là            (10 + 2) x 2 = 24 (m)                  Đáp số: 24mb) Chu vi mảnh vườn là              8 x 4 = 32 (m)                  Đáp số: 32m
4. Giải bài 4 Trang 112 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Một sân bóng rổ có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 13 m. Tính chu vi của sân bóng rổ đó?

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tìm chiều rộng của hình chữ nhật. Chiều rộng của hình chữ nhật = chiều dài – 13 m.– Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.
Đáp án:Chiều rộng của sân bóng rổ đó là            28 – 13 = 15 (m)Chu vi của sân bóng rổ là            (28 + 15) x 2 = 86 (m)                  Đáp số: 86m
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-112-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69493n.aspx Các em học sinh nhớ tham khảo giải bài tập trang 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều để có thể học tốt Toán, làm bài tập dễ dàng và chính xác nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button