Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Làm bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều: Chu vi hình tam giác. Tính chu vi hình tứ giác kèm lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3 theo nội dung chương trình học. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến ​​thức và cách làm.

Giải bài tập Toán 3 Trang 106, SGK Tập 1

Làm các bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

Chu vi hình tam giác. chu vi của một hình tứ giác

1. Giải bài 1 Trang 106 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Tìm chu vi của các hình tam giác và tứ giác sau:

bài học trang 106 SGK

Hướng dẫn giải pháp: Để tìm chu vi hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác này.

Trả lời:
a) Chu vi tam giác ABC là 3 + 4 + 2 = 9 (cm).
b) Chu vi hình tứ giác ĐEGH là 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm).
c) Chu vi hình tứ giác MNPQ là 35 + 30 + 25 + 13 = 103 (mm).

2. Giải bài 2 Trang 106 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Thực hành: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác dưới đây.

Du lịch và Rắc rối, 3 trang 106

Hướng dẫn giải pháp:
Dùng thước để đo độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác.
– Muốn tìm chu vi hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.

Trả lời:
+) Tam giác ABC:
AB = 3 cm
AC = 4 cm
BC = 5 cm
Chu vi tam giác ABC là: 3 + 4 + 5 = 12 (cm).
+) Tứ giác MNPQ:
MN = 22 mm
NP = 33 mm
PQ = 11 mm
QM = 33 mm
Chu vi hình tứ giác MNPQ là: 22 + 33 + 11 + 22 = 88 (mm).

Các em tiếp tục làm quen với các hình cơ bản, cụ thể là bài Hình chữ nhật. Với phần hướng dẫn Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 tập 1 Cánh diều chi tiết bài tập Hình chữ nhật này, các em có thể dễ dàng nắm bắt kiến ​​thức, có hướng làm bài đúng nhất, từ đó các em dễ dàng làm bài. những điều tương tự.

3. Giải bài 3 Trang 106 SGK toán lớp 3 |

Chủ đề: Tio Sau đã dùng lưới bao quanh hai khu vườn và hoa, như hình dưới đây. Theo em, để rào vườn hoa cần dùng bao nhiêu mét lưới và bao nhiêu mét lưới để rào vườn rau?

Tham gia đội ở trang 106 để chơi lop 3

Hướng dẫn giải pháp:
– Số mét lưới phải dùng bằng chu vi mảnh vườn.
– Muốn tìm chu vi hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.

Trả lời:
Số mét lưới cần thiết để rào vườn hoa là
4 + 5 + 6 = 15 (mét)
Số mét lưới cần thiết để rào khu vườn là
5 + 6 + 4 + 3 = 18 (mét)
Đáp án: 15 mét
18 mét

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-106-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69490n.aspx
Mong rằng với lời giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1 Chi tiết Cánh Diều trên đây, các em học sinh lớp 3 có thể làm bài 1, 2, 3 một cách chính xác và đầy đủ. Các em có thể xem lại lý thuyết và làm thêm các bài tập tương tự để củng cố.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác với lời giải chi tiết cho các bài tập 1, 2, 3 theo đúng nội dung chương trình học. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức và cách làm.

Giải Toán 3 SGK Trang 106, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
1. Giải bài 1 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác sau:

Hướng dẫn giải: Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:a) Chu vi hình tam giác ABC là 3 + 4 + 2 = 9 (cm).b) Chu vi hình tứ giác DEGH là 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm).c) Chu vi hình tứ giác MNPQ là 35 + 30 + 25 + 13 = 103 (mm).
2. Giải bài 2 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Thực hành: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác dưới đây.

Hướng dẫn giải:– Dùng thước kẻ đo độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác.– Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:+) Tam giác ABC:AB = 3 cmAC = 4 cmBC = 5 cmChu vi tam giác ABC là: 3 + 4 + 5 = 12 (cm).+) Tứ giác MNPQ:MN = 22 mmNP = 33 mmPQ = 11 mmQM = 33 mmChu vi tứ giác MNPQ là: 22 + 33 + 11 + 22 = 88 (mm).
Các em tiếp tục làm quen với hình cơ bản, cụ thể bài học Hình chữ nhật. Với hướng dẫn Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều chi tiết bài tập của Hình chữ nhật này, các em dễ dàng nắm bắt kiến thức, có hướng làm tốt nhất, từ đó có thể dễ dàng làm mọi bài tương tự.
3. Giải bài 3 Trang 106 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Bác Sáu dùng lưới để rào hai mảnh vườn trồng hoa và trồng rau như hình dưới đây. Theo em, bác Sáu cần dùng bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn trồng hoa, bao nhiêu mét lưới để rào mảnh vườn trồng rau?

Hướng dẫn giải:– Số mét lưới cần dùng chính bằng chu vi mảnh vườn.– Để tìm chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác đó.
Đáp án:Số mét lưới cần dùng để rào mảnh vườn trồng hoa là                 4 + 5 + 6 = 15 (mét)Số mét lưới cần dùng để rào mảnh vườn trồng rau là                 5 + 6 + 4 + 3 = 18 (mét)                     Đáp số: 15 mét                                  18 mét
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-106-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69490n.aspx Hy vọng với lời giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều chi tiết trên đây, các em học sinh lớp 3 có thể làm được bài 1, 2, 3 đúng, chính xác. Các em có thể ôn lại lý thuyết và làm nhiều bài tập tương tự để củng cố hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button