Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tiếp tục trong phần Giải bài tập Toán 3, các thầy cô giáo Blog Tiền Điện Tử sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 và sách Cánh diều chi tiết hơn. Các em học sinh có thể tham khảo để có thể hình dung cách làm và làm bài Hình tam giác và Hình tam giác thật tốt.

Lời giải Toán lớp 3, SGK Trang 103, 104, Tập 1

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều:

Tam giác. tứ giác

1. Giải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Gọi tên hình dạng và các đỉnh, các cạnh và góc trong mỗi hình dưới đây.

lần đầu tiên sờ trang 103 104 SGK, 3 chương, 1 sách ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp: Nhìn vào hình và sau đó gọi tên các hình, các đỉnh, các cạnh và các góc của mỗi hình.

Trả lời:
– Tam giác KIL:
+ 3 đỉnh là: K, I, L
+ 3 cạnh là: KI, IL, LK
+ 3 góc là: góc đỉnh K, cạnh KI và KL
Góc đỉnh I, các cạnh IK và IL
Góc đỉnh L, cạnh LI và LK
– Hình tam giác GEH:
+ 3 đỉnh là: G, E, H
+ 3 cạnh là: GE, EH, HG
+ 3 góc là: góc đỉnh G, cạnh GE, GH
Góc đỉnh E, cạnh EG, EH
Góc đỉnh H, cạnh HE, HG
– Hình tứ giác ADCB:
+ 4 đỉnh là A, D, C, B
+ 4 cạnh là AD, DC, CB, BA
+ 4 góc là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB
Góc của đỉnh D, cạnh DA và DC
Góc đỉnh C, cạnh CD và CB
Góc đỉnh B, cạnh BC và BA
– Tứ giác QMNP:
+ 4 đỉnh là: Q, M, N, P
+ 4 cạnh là: QM, MN, NP, PQ
+ 4 góc là: góc đối đỉnh Q, cạnh bên QM và góc QP
Góc đỉnh M, cạnh MN và MQ
Góc đỉnh N, các cạnh NM và NP
Góc đỉnh P, các cạnh PN và PQ

2. Giải bài 2 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Nhìn vào hình ảnh và làm như sau:

Cách chơi game lop 3 trang 103 104 tap 1

a) Đọc tên các hình tam giác, tứ giác trên.
b) Dùng eke để kiểm tra và gọi tên các góc vuông và góc không vuông trong mỗi hình trên.

Trả lời:
a) Tam giác ABC.
Tứ giác GHIE nội tiếp.
Tứ giác LMNK nội tiếp.
b) Tam giác ABC:
– Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC
– Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và BC
– Góc không vuông đỉnh C, cạnh CA và CB
Tứ giác GHIE:
– Góc không vuông đỉnh G, cạnh GH và cạnh GE.
– Góc không vuông của đỉnh I, cạnh IH và IE
– Góc vuông đỉnh E, cạnh EG và EI
– Góc vuông đỉnh H, cạnh HG, HI
Hình tứ giác LMNK:
– Góc vuông đỉnh K, KL và KN thẳng hàng.
– Góc không vuông của đỉnh L, cạnh LM và LK
– Góc không vuông của đỉnh M, các cạnh MN và ML
– Góc không vuông đỉnh N, các cạnh NM và NK

Tiếp theo bài học Hình tam giác, hình tứ giác, các em sẽ học bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Để có thể học tốt bài học này, các em cần học kỹ lý thuyết kết hợp với Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh diều. Các em có thể so sánh bài làm của mình với các bài giải chi tiết bài 1, bài 2, bài 3 trong bài viết dưới đây.

3. Giải bài 3 Trang 104 SGK Toán 3 |

Chủ đề: Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, hình tứ giác sau đó ghi số đo (theo mẫu):

Thử cắt 3 trang 103 104

Phương pháp giải quyết: Dùng thước chia độ để đo độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác.

Trả lời:
+) Tam giác ABC có:
AB = 4cm
AC = 3 cm
BC = 5 cm
+) Tứ giác MNPQ có
MN = 25 mm
NP = 20 mm
PQ = 38 milimét
QM = 28 mm

4. Giải bài 4 Trang 104 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Theo em, hình (?) Tiếp theo được gắn bởi bao nhiêu que tính?

Xin lỗi, tôi phải thử kiểm tra trang 103 104

Hướng dẫn giải pháp: Nhìn vào hình bên ta thấy quy luật: Hình sau hơn hình trước 2 góc. Từ đó, tôi đã có thể trả lời câu hỏi trong bài.

Trả lời:
Hình ảnh đầu tiên bao gồm 3 que tính.
Hình thứ hai được tạo thành từ 5 que tính.
Hình thứ ba gồm 7 que tính.
Hình thứ 4 gồm 9 que tính.
Ta thấy quy luật: Hình sau nhiều hơn hình trước là 2.
Vậy hình tiếp theo có 11 que tính.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx
Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh diều chia sẻ hướng dẫn làm bài tập hình tam giác, tứ giác. Các em học sinh có thể tham khảo để có thể làm bài một cách dễ dàng và hiệu quả.

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Tiếp tục chuyên mục Giải toán 3, đội ngũ giáo viên của Blog Tiền Điện Tử sẽ hướng dẫn Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập, sách Cánh Diều chi tiết nhất. Các em cùng tham khảo để có thể hình dung được cách làm, làm bài bài học Hình tam giác, hình thứ giác thật tốt.

Giải Toán lớp 3 SGK Trang 103, 104, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:
Hình tam giác. Hình tứ giác
1. Giải bài 1 Trang 103 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi nêu tên các hình, các đỉnh và các cạnh, góc của mỗi hình đó.
Đáp án:– Hình tam giác KIL:+ 3 đỉnh là: K, I, L+ 3 cạnh là: KI, IL, LK+ 3 góc là: Góc đỉnh K, cạnh KI và KL                  Góc đỉnh I, cạnh IK và IL                  Góc đỉnh L, cạnh LI và LK– Hình tam giác GEH:+ 3 đỉnh là: G, E, H+ 3 cạnh là: GE, EH, HG+ 3 góc là: Góc đỉnh G, cạnh GE, GH                  Góc đỉnh E, cạnh EG, EH                  Góc đỉnh H, cạnh HE, HG– Hình tứ giác ADCB:+ 4 đỉnh là A, D, C, B+ 4 cạnh là AD, DC, CB, BA+ 4 góc là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB                  Góc đỉnh D, cạnh DA và DC                  Góc đỉnh C, cạnh CD và CB                  Góc đỉnh B, cạnh BC và BA– Hình tứ giác QMNP:+ 4 đỉnh là: Q, M, N, P+ 4 cạnh là: QM, MN, NP, PQ+ 4 góc là: Góc đỉnh Q, cạnh QM và QP                  Góc đỉnh M, cạnh MN và MQ                  Góc đỉnh N, cạnh NM và NP                  Góc đỉnh P, cạnh PN và PQ
2. Giải bài 2 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ, thực hiện các hoạt động sau:

a) Đọc tên các hình tam giác, hình tứ giác ở trên.b) Dùng ê ke để kiểm tra và nêu tên góc vuông, góc không vuông trong mỗi hình trên.
Đáp án:a) Hình tam giác ABC.Hình tứ giác GHIE.Hình tứ giác LMNK.b) Hình tam giác ABC:– Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC– Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và BC– Góc không vuông đỉnh C, cạnh CA và CBHình tứ giác GHIE:– Góc không vuông đỉnh G, cạnh GH và GE– Góc không vuông đỉnh I, cạnh IH và IE– Góc vuông đỉnh E, cạnh EG và EI– Góc vuông đỉnh H, cạnh HG, HIHình tứ giác LMNK:– Góc vuông đỉnh K, canh KL và KN– Góc không vuông đỉnh L, cạnh LM và LK– Góc không vuông đỉnh M, cạnh MN và ML– Góc không vuông đỉnh N, cạnh NM và NK
Tiếp nối bài Hình tam giác, hình tứ giác, các em sẽ được học bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Để có thể học tốt được bài này, các em cần học lý thuyết kết hợp với Giải bài tập trang 106 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Các em có thể đối chiếu bài làm của mình với lời giải chi tiết bài 1, 2, 3 trong bài viết dưới đây.
3. Giải bài 3 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Đo độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, hình tứ giác sau rồi viết số đo (theo mẫu):

Phương pháp giải: Sử dụng thước có vạch chia để đo độ dài các cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.
Đáp án:+) Tam giác ABC có:AB = 4 cmAC = 3 cmBC = 5 cm+) Tứ giác MNPQ cóMN = 25 mmNP = 20 mmPQ = 38 mmQM = 28 mm
4. Giải bài 4 Trang 104 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Theo em, hình tiếp theo (?) được ghép bởi bao nhiêu que tính?

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính. Từ đó em trả lời được câu hỏi ở đề bài.
Đáp án:Hình thứ nhất gồm 3 que tính.Hình thứ hai gồm 5 que tính.Hình thứ ba gồm 7 que tính.Hình thứ tư gồm 9 que tính.Ta nhận thấy quy luật: Hình phía sau nhiều hơn hình phía trước 2 que tính.Vậy hình tiếp theo có 11 que tính.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-103-104-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69489n.aspx Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã chia sẻ hướng dẫn cách làm bài tập bài Tam giác, Tứ giác. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài tập dễ dàng, hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều


#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Cánh #Diều

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button