Giải bài 70 71 Trang 72 87 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 70 71 72 87 SGK Toán trang 87 Xem lời giải phần đường phân giác, phần hình học Bài 6 SGK toán lớp 6.

Nếu gặp khó khăn khi giải bài tập trang 70, 71, 72, 87 Vở bài tập, hãy tham khảo lời giải chi tiết các bài tập này dưới đây.

Giải bài 70 71 72 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2, Đường phân giác của góc

xem thêm Giải bài 24 25 Trang 26 84 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài tập Trang 30 87 SGK Toán 6 tập 2:

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

a, Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (1). Tia Ot và tia Oy thuộc cùng một phía của cạnh chứa Ox và

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

b, Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy nên

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

=> góc tOy = 500 – 250 = 250

Vậy xOt = yOt (2)

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Suy ra: Ot là tia phân giác của góc xOy.

Giải bài 31 87 SGK Toán 6 tập 2:

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

a) Có thể dùng thước đo góc để vẽ góc xOy = 126.0

(Tương tự như cách vẽ ở bài tập trước)

b) b) Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Đặt thước đo góc có tia Oy nằm trong nửa mặt phẳng của cạnh là đường thẳng chứa tia Ox và tia Oy qua hệ thức chứa tia Ox trùng với đỉnh O của góc xOy. Nếu tia Ot đi qua đường thẳng 63 thì Ot là tia phân giác của góc xOy.

Giải bài 32 87 SGK Toán 6 tập 2:

Để Ot là tia phân giác của góc xOy thì phải thoả mãn hai điều kiện.

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

vì thế :

a) Không có kết luận vì không có điều kiện Ot nằm giữa Ox và Oy.

b) không thể đưa ra kết luận do không đủ hoàn cảnh Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

* bản ghi nhớ:

+ Sau đó từ điểm d), khi Ot là tia phân giác của ∠xOt, ta có thể suy ra:

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

phần luyện tập

Giải bài 33 trang 87 SGK toán 6 Tập 2:

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Giải bài tập trang 34 87 SGK Toán 6 tập 2:

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Giải bài tập trang 35 87 SGK Toán 6 tập 2:

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Giải bài 36 Trang 87 SGK Toán 6 tập 2:

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Giải bài 37 và 87 SGK Toán 6 Tập 2:

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

Giai đoạn tạm biệt 70 71 72 Trang 87 Chương 6 Tập 2

tất cả

tất cả

tất cả

tất cả

.

Back to top button