Cuộc Sống

Gia chủ tuổi Hợi nên chọn ai xông nhà, xông đất 2021

Chọn người xông đất hợp với gia chủ tuổi Hợi rất quan trọng, theo quan niệm dân gian, người xông đất sẽ ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình trong năm 2021. Dưới đây là danh sách tuổi hợp để chọn xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Hợi 2021. Ngoài ra, bạn cũng nên biết những tuổi không tốt nếu xông đất cho gia chủ tuổi Hợi để tránh.

Gia chủ tuổi Hợi ai xông nhà hợp 2021

 • 1. Tuổi xông nhà người tuổi Đinh Hợi 2021
 • 2. Tuổi xông nhà hợp cho người tuổi Kỷ Hợi
 • 3. Tuổi xông nhà hợp với tuổi Tân Hợi
 • 4. Tuổi xông nhà hợp cho tuổi Quý Hợi
 • 5. Tuổi xông nhà hợp với tuổi Ất Hợi

1. Tuổi xông nhà người tuổi Đinh Hợi 2021

Gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947, mệnh Ốc Thượng Thổ, sẽ hợp với các tuổi sau để xông nhà trong năm 2021.

 • Mậu Tý 1948 (Tích Lịch Hỏa): 11/12 điểm, 5 yếu tố hợp, 1 bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Kỷ Mùi 1979 (Thiên Thượng Hỏa): 10/12 điểm, 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố khắc.
 • Kỷ Sửu 1949 (Tích Lịch Hỏa): 10/12 điểm, 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường, 0 yếu tố khắc.
 • Mậu Ngọ 1978 (Thiên Thượng Hỏa): 9/12 điểm, 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường, 1 yếu tố khắc.
 • Kỷ Mão 1999 (Thành Đầu Thổ): 9/12 điểm, 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường, 0 yếu tố khắc.
 • Kỷ Dậu 1969 (Đại Dịch Thổ): 9/12 điểm, 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường, 0 yếu tố khắc.
 • Nhâm Dần 1962 (Kim Bá Kim): 9/12 điểm, 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường, 1 yếu tố khắc.
 • Quý Mão 1963 (Kim Bá Kim): 9/12 điểm, 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường, 1 yếu tố khắc.
 • Ất Mùi 1955 (Sa Trung Kim): 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố khắc.

Gia chủ tuổi Đinh Hợi nên tránh các tuổi sau xông nhà, xông đất: Quý Hợi 1983, Giáp Thân 2004, Đinh Sửu 1997, Canh Dần 1950, Canh Thân 1980.

2. Tuổi xông nhà hợp cho người tuổi Kỷ Hợi

Gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, nên chọn những người tuổi sau để xông nhà:

 • Mậu Tý 2008: khá
 • Kỷ Mùi 1979: khá
 • Bính Dần 1986: khá
 • Đinh Mão 1987: khá
 • Đinh Dậu 1957: khá
 • Kỷ Sửu 1949: khá
 • Mậu Ngọ 1978: khá

Những tuổi nên tránh xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi: Nhâm Tý 1972, Nhâm Ngọ 1942 và 2002, Nhâm Thân 1992, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985.

3. Tuổi xông nhà hợp với tuổi Tân Hợi

Gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, sẽ hợp nếu chọn người xông đất, xông nhà thuộc các tuổi sau:

 • Kỷ Mão 1999: khá
 • Kỷ Dậu 1969: khá
 • Quý Mão 1963: khá
 • Quý Dậu 1993: khá
 • Mậu Dần 1998: khá
 • Nhâm Dần 1962: khá
 • Kỷ Mùi 1979: khá

Các tuổi sau nên tránh xông nhà, xông đất cho người tuổi Tân Hợi: Ất Hợi 1995, Đinh Sửu 1997, Canh Dần 1950, Giáp Thân 2004, Canh Thân 1980.

4. Tuổi xông nhà hợp cho tuổi Quý Hợi

Gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, sẽ hợp với những người xông đất, xông nhà thuộc một trong số tuổi sau:

 • Quý Mão 1963: khá
 • Quý Dậu 1993: khá
 • Ất Mùi 1955: khá
 • Tân Tỵ 2001: khá
 • Tân Hợi 1971: khá
 • Canh Thìn 2000: khá
 • Canh Tuất 1970: khá
 • Tân Mão 1951: khá
 • Tân Dậu 1981: khá
 • Nhâm Dần 1962: khá

Các tuổi kỵ, không nên xông nhà cho gia chủ tuổi Quý Hợi năm 2021: Đinh Mùi 1967, Giáp Thân (1944, 2004), Đinh Tỵ (1977), Đinh Sửu (1937, 1997), Đinh Hợi (1947, 2007).

5. Tuổi xông nhà hợp với tuổi Ất Hợi

Gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, nên chọn tuổi sau để xông đất năm 2021:

 • Quý Mão 1963: khá
 • Quý Mùi 1943: khá
 • Quý Dậu 1993: khá
 • Bính Dần 1986: khá
 • Đinh Mão 1987: khá
 • Đinh Dậu 1957: khá
 • Kỷ Mão 1987: khá
 • Kỷ Mùi 1979: trung bình

Những tuổi không nên xông nhà cho gia chủ tuổi Ất Hợi: Ất Dậu (2005, 1945), Tân Hợi (1971), Đinh Sửu (1997), Giáp Dần  1974), Giáp Thân (1944, 2004).

Back to top button
You cannot copy content of this page