Giáo Dục

File Video hướng dẫn viết vần (80 vần)

File Video hướng dẫn viết vần mô phỏng cách viết 80 vần Tiếng Việt, rất thuận tiện cho thầy cô chèn vào bài thuyết trình để giảng dạy trực tuyến. Do dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nên ngay từ đầu năm học 2021 – 2022 rất nhiều địa phương tiến hành học online, nên bộ video này rất hữu ích cho thầy cô.

Thầy cô chỉ cần tải xuống, rồi chèn vào file PowerPoint, mở trực tiếp trình chiếu cho học sinh xem khi giảng dạy. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm bộ video hướng dẫn viết 18 nét cơ bản, video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 ly và chữ số.

Vần ACH

File Video hướng dẫn viết vần gồm 80 video định dạng MP4 mô phỏng các vần: AI, AO, EO, ÊP, ÊT, ÊU, ĂC, AI, ĂM, ĂN, ĂP, ĂT, ÂU, ÂY, ACH, ÊCH, ÊNH…. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ 40 trò chơi PowerPoint, để lồng ghép, xen kẽ những trò chơi này vào bài giảng, cho các em giải trí giữa giờ!

File Video hướng dẫn viết vần mô phỏng cách viết 80 vần Tiếng Việt, rất thuận tiện cho thầy cô chèn vào bài thuyết trình để giảng dạy trực tuyến. Do dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nên ngay từ đầu năm học 2021 – 2022 rất nhiều địa phương tiến hành học online, nên bộ video này rất hữu ích cho thầy cô.

Thầy cô chỉ cần tải xuống, rồi chèn vào file PowerPoint, mở trực tiếp trình chiếu cho học sinh xem khi giảng dạy. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm bộ video hướng dẫn viết 18 nét cơ bản, video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 ly và chữ số.

Vần ACH

File Video hướng dẫn viết vần gồm 80 video định dạng MP4 mô phỏng các vần: AI, AO, EO, ÊP, ÊT, ÊU, ĂC, AI, ĂM, ĂN, ĂP, ĂT, ÂU, ÂY, ACH, ÊCH, ÊNH…. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ 40 trò chơi PowerPoint, để lồng ghép, xen kẽ những trò chơi này vào bài giảng, cho các em giải trí giữa giờ!

Back to top button