Giáo Dục

File Video hướng dẫn viết chữ hoa 5 ly

File Video hướng dẫn viết chữ hoa 5 ly mô phỏng cách viết 28 chữ cái hoa chuẩn của Bộ GD&ĐT, rất thuận tiện cho thầy cô chèn vào bài thuyết trình để dạy học trực tuyến đợt nghỉ dịch Covid-19.

Bộ video chữ hoa 5 li gồm 28 video, định dạng MP4, mô phỏng từng chữ cái: A, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y. Nhờ đó, rất tiện cho thầy cô chèn vào file PowerPoint, mở trực tiếp trình chiếu cho học sinh xem khi giảng dạy online.

Chữ B

Ngoài ra, thầy cô còn có thể tham khảo thêm bộ video hướng dẫn viết 29 chữ cái thường cỡ nhỡ, video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 ly và chữ số.

File Video hướng dẫn viết chữ hoa 5 ly mô phỏng cách viết 28 chữ cái hoa chuẩn của Bộ GD&ĐT, rất thuận tiện cho thầy cô chèn vào bài thuyết trình để dạy học trực tuyến đợt nghỉ dịch Covid-19.

Bộ video chữ hoa 5 li gồm 28 video, định dạng MP4, mô phỏng từng chữ cái: A, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y. Nhờ đó, rất tiện cho thầy cô chèn vào file PowerPoint, mở trực tiếp trình chiếu cho học sinh xem khi giảng dạy online.

Chữ B

Ngoài ra, thầy cô còn có thể tham khảo thêm bộ video hướng dẫn viết 29 chữ cái thường cỡ nhỡ, video hướng dẫn viết chữ hoa 2,5 ly và chữ số.

Back to top button
You cannot copy content of this page