Được thừa kế tài sản theo quy định của Đạo luật

Việc quyết định thừa kế có ý nghĩa rất lớn trong việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Hôm nay Blog Tiền Điện Tử VN hướng dẫn chi tiết nội dung pháp lý về thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

1. Có bao nhiêu hàng thừa kế?

Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định có ba loại thừa kế, bao gồm:

  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà ngoại, ông nội, bà ngoại, anh, chị, em ruột của người chết. Người chết và cháu ruột của người chết là ông nội, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại.
  • Dòng thừa kế thứ ba bao gồm: bác ruột, chú ruột, bác ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; Người chết và cháu ruột của người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột. Mặc dù anh ấy là chắt của người đã khuất nhưng người đã khuất lại là bà cố nội của anh ấy.

hàng thừa kế đầu tiên

Thừa kế của vợ và chồng:

Vợ, chồng được thừa kế hàng thừa kế thứ nhất của nhau nếu tại thời điểm chết còn tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp. Cần đặc biệt lưu ý các trường hợp cụ thể của Điều 655 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

Nếu vợ, chồng có chia sẻ trong thời kỳ hôn nhân mà một trong hai người chết thì người còn sống vẫn được hưởng thừa kế.

Vợ, chồng đã nộp đơn xin ly hôn nhưng chưa được ly hôn hoặc chưa có bản án, quyết định của Tòa án về việc ly hôn mà một trong hai người chết thì người còn sống vẫn được hưởng thừa kế.

Một người là vợ hoặc chồng của một người vào thời điểm chết vẫn được thừa kế tài sản thừa kế, ngay cả khi người đó sau đó kết hôn với người khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đối với những người có nhiều vợ hoặc nhiều chồng, các quan chức Hàn Quốc tập kết ra Bắc trước ngày 13/1/1960 tại Triều Tiên và trước ngày 25/8/1977 tại Hàn Quốc. ~ 1975) việc kết hôn, tái hôn và tái hôn sau này không bị tòa án thu hồi bằng bản án, quyết định có giá trị pháp lý. Trong trường hợp này, vợ (chồng) được thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất của tất cả các đời chồng (vợ) và ngược lại.

Quan hệ thừa kế giữa cha mẹ đẻ với con đẻ, cha mẹ nuôi và con nuôi:

Cha đẻ, mẹ đẻ của một người là người đã sinh ra người đó. Như vậy, cha, mẹ của đứa trẻ trong quan hệ hôn nhân là người thừa kế chính của đứa trẻ và ngược lại.

Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi trở thành tài sản ưu tiên hàng đầu của nhau khi họ đăng ký nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

dòng thừa kế thứ hai

Để xác định hàng thừa kế thứ cấp, cần làm rõ các khái niệm ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột.

Cụ thể, ông, bà là người đã sinh ra cha của một người. Ông nội, bà ngoại là những người đã sinh ra mẹ của người đó. Anh, chị, em ruột là những người có ít nhất một người cha hoặc người mẹ. Mối quan hệ này chỉ được xác định bởi quan hệ huyết thống.

hàng thừa kế thứ ba

Ông cố là người sinh ra ông, bà. Tương tự như bà cố là người đã sinh ra ông nội hoặc bà ngoại của người đó.

Cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cậu ruột của một người là anh, chị, em ruột của cha đẻ, mẹ đẻ của người đó.

Định nghĩa rõ ràng về các khái niệm trên giúp cho việc xác định tài sản thừa kế trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

2. Nguyên tắc thừa kế và thứ tự thừa kế

Những người thừa kế cùng dòng được hưởng một phần di sản bằng nhau.

Những người thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn người thừa kế. Nếu những người thuộc hàng thừa kế trước chết đi thì không có quyền hưởng di sản, không được hưởng di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế. Nếu người thừa kế thứ ba không có người thừa kế thì di sản thuộc về nhà nước.

3. Câu hỏi tình huống về thừa kế

hỏi: Gia đình tôi có bố mẹ và 5 anh em trai. Bố tôi mất cách đây 1 năm, bố mẹ tôi mất đã lâu, bố tôi mất không để lại di chúc. Hiện giờ gia đình tôi chưa thống nhất được việc phân chia di sản thừa kế. Bây giờ tôi muốn nhờ ủy ban xã hội giải quyết vấn đề. Hỏi mẫu đơn cần điền, cách điền đơn và quy trình ra sao.

câu trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, bố bạn mất cách đây 1 năm và không để lại di chúc nên pháp luật sẽ phân chia di sản của bố bạn. Điều 651 BLDS năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau.

“Đầu tiên. Những người thừa kế hợp pháp được chỉ định theo thứ tự sau:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, con nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà ngoại, ông nội, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết. Người chết và cháu ruột của người chết là ông nội, bà ngoại, ông ngoại, bà ngoại.

c) Sẩy thai lần thứ ba bao gồm: bác ruột, chú ruột, bác ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; Người chết và cháu ruột của người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột. Mặc dù anh ấy là chắt của người đã khuất nhưng người đã khuất lại là bà cố nội của anh ấy.

2. Những người thừa kế cùng dòng được hưởng một phần di sản bằng nhau.

3. Người thừa kế sau chỉ được thừa kế nếu không còn người nào trong số những người thừa kế trước do chết, không còn người thừa kế, không đủ điều kiện hưởng di sản hoặc đã từ chối nhận di sản ”.

Như vậy, di sản thừa kế của bố bạn được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: Mỗi người trong số các bạn sẽ được thừa kế một phần tài sản bằng nhau. Nếu gia đình không thỏa thuận được việc phân chia di sản thì một trong những người thừa kế trên có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cứu yêu cầu chia di sản thừa kế.

Xem các bài viết khác trong mục Dân sự của mục Hỏi đáp pháp luật.

  • Con ngoài giá thú có được thừa kế không?
  • Thủ tục nhận thừa kế đất đai
  • Con dâu tôi có được thừa kế không?

.

Back to top button