Đơn yêu cầu cấp lại quyết định ly hôn

Đơn Xin Gia Hạn Quyết Định Ly Hôn là gì? Nội dung đơn yêu cầu cấp lại bản án ly hôn là gì? Đọc thêm và tải về tại đây.

1. Định nghĩa đơn xin quyết định ly hôn là gì?

Đơn yêu cầu cấp lại quyết định ly hôn là đơn yêu cầu cấp lại quyết định ly hôn. Trong đơn phải ghi rõ thông tin cá nhân của ứng viên, lý do xin cấp lại,….

2. Đơn yêu cầu cấp lại quyết định ly hôn

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………….., ngày tháng năm …………..

Yêu cầu bản sao bản án, quyết định

Nơi nhận: Tòa án nhân dân … . ……………………………………………………………………………………

Tên tội phạm: …………… Năm sinh: .. .. Giới tính: ………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………

Tôi (Nguyên đơn, Bị đơn, Người có Quyền lợi và Nghĩa vụ Liên quan)…

Trong trường hợp này ……………………………………….. ……… Tại Tòa án nhân dân ……… Bản án, Quyết định số …….. / HSST Ngày …. ..tháng. năm… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tôi đề nghị tòa án cho phép sao lục bản án, quyết định nêu trên để tiện sử dụng.

ứng viên nữ

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Thủ tục Đơn xin Tóm tắt Phán quyết Ly hôn

Nộp đơn xin phán quyết ly hôn tóm tắt

Khi yêu cầu phán quyết, bạn phải cung cấp các tài liệu sau:

  • Đơn xin trích lục bản án ly hôn. Trong đơn phải ghi rõ tên vụ án, số, ngày tháng năm của bản án ly hôn.
  • Bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp đơn hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.
  • Giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực nếu bạn ủy quyền cho người khác yêu cầu bản sao nghị định ly hôn của bạn. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được ủy quyền.

Hồ sơ trên được nộp cho Tòa án nhân dân nơi giải quyết vụ án ly hôn và chấp thuận bản án hoặc một phần quyết định ly hôn của Tòa án.

Xem xét, giải quyết yêu cầu ban hành trích lục bản án, quyết định ly hôn

Khi nhận được hồ sơ yêu cầu sao bản án ly hôn, cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Chánh án Tòa án tối cao xét duyệt, sau đó chuyển hồ sơ cho văn phòng. Văn phòng chuyển hồ sơ vào Lưu trữ, sau đó vào Lưu trữ xác định vị trí hồ sơ yêu cầu ly hôn, sao bản án và trình Chánh án / Phó Thẩm phán ký.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày người yêu cầu dự thảo bản án ly hôn hoàn chỉnh đơn, Tòa án có trách nhiệm soạn thảo bản án ly hôn cho người yêu cầu.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục mẫu đơn xin vui lòng.

.

Back to top button