Đơn xin nghỉ thi

Đơn xin nghỉ việc được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Ứng dụng này dành cho những giáo viên không thể tham gia kỳ thi vì giáo viên phụ trách kỳ thi bận hoặc bị ốm.

  • Đơn đề nghị thay đổi giám định viên
  • Biên bản của Ủy ban Giám khảo

1. Đơn xin nghỉ khám lần đầu.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

– *** –

Đơn xin kiểm tra và phê duyệt

đến:

– Giao dục va đao tạo… … … … … …

– ngôi trường… … … … … … … … … … … … … … …

Tên tôi là:… … … … … … … … … … … … … … … … … …

ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … … … … ..

quê nhà: ………………………………………… ……………

Là giáo viên bộ môn: ……………………………………… . …………………………………………………………………………………………

Lý do nghỉ kiểm tra, xếp loại: … …… …………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Vì vậy, tôi viết đơn này tha thiết xin các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để tôi không được tham gia kỳ thi, chấm thi cấp quốc gia.

Xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày tháng năm …….

người xin việc

2. Đơn xin nghỉ thi lần 2.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

– *** –

đơn xin thi

đến:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo …

– Bảng ………………………………………..

– tổ: … … … … … … … … … … … … … ..

Tên tôi là: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

quê nhà: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Trở thành giáo viên dạy Toán tại trường …………………………………….. …

Lý do nghỉ thi: … ….. ………………………………………………………………………………………………………… ..

Vì vậy, tôi đã gửi đơn đăng ký này … . ………………………………………………………………………………………………………… … và Bộ Giáo dục và Đào tạo ……… Tạo điều kiện thuận lợi cho các em thi lớp 20-20 và nghỉ không thi tốt nghiệp…

Xin chân thành cảm ơn!

… … … … , ngày … /… / 20…

người xin việc

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục hình dạng Xin vui lòng.

Check Also
Close
Back to top button