đơn xin nghỉ không lương gần đây

Trường hợp nghỉ không hưởng lương: Theo quy định trên, không có sự điều chỉnh cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian nghỉ không hưởng lương hoàn toàn do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận. hoatieu.vn xin đưa ra mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất để các bạn tham khảo.

I. Đơn Xin Nghỉ Không Lương là gì?

Đơn xin nghỉ không hưởng lương mới đây là mẫu đơn mà một cá nhân điền vào để xin nghỉ không hưởng lương. Trong đơn có ghi rõ thông tin người làm đơn, chi tiết đơn xin nghỉ phép và lý do xin nghỉ việc.

II. Khi nào tôi xin nghỉ không lương?

Theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012 / QH13, hàng năm, ngoài những ngày nghỉ lễ, nghỉ hằng năm, người lao động được nghỉ riêng và có trường hợp vẫn được hưởng nguyên lương.

– Kết hôn: 3 ngày nghỉ

– Con đã lập gia đình: 1 ngày nghỉ

– Bố mẹ đẻ / vợ / chồng chết; vợ / chồng chết; Con chết: nghỉ 3 ngày.

Người lao động được nghỉ 01 ngày không hưởng lương và phải báo cho người sử dụng lao động trong trường hợp ông, bà, anh, chị, em ruột chết. bố mẹ kết hôn; anh chị em đã kết hôn.

Tuy nhiên, mặc dù số ngày nghỉ như trên, nhưng nếu phải nghỉ dài hạn do một sự kiện bất khả kháng khác thì người sử dụng lao động hoàn toàn có thể đồng ý cho nghỉ không hưởng lương.

III. hình thức nghỉ không lương

1. Đơn xin nghỉ không lương 1

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- *** ———-

Đơn xin nghỉ không lương

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty (Ngày thứ nhất)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Người phụ trách (2)

– Đầu bếp (ba)………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

Tên tôi là: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đơn vị công việc: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………

Chúa tể: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số điện thoại có thể liên lạc với bạn nếu cần: …………………………. ……………………… …………………………………………………………………………………

Bây giờ tôi gửi đơn này đến Ban Giám đốc, Giám đốc Nhân sự của công ty, (4)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … cho tôi nghỉ không lương …. mon … . số năm… . Cho đến nay …. tháng … . số năm… ..

Lý do nghỉ việc (5): ……………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Tôi đã giao công việc cho (6) … … … … … … … … .. trong giờ nghỉ.

nhiệm vụ được giao (7): ……………………………………………… . …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Tôi xin cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ trên, nếu không tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công ty.

Dự kiến ​​HĐQT sẽ xem xét và thông qua.

Cám ơn rất nhiều!

… … … , ngày tháng năm…

người quản lý

(trình duyệt)

Giám đốc nhân sự
(kiểm tra)

người quản lý
(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

người xin việc

(Ký, họ tên)

2. Đơn xin nghỉ không lương 2


Đơn xin nghỉ không lương

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Đơn xin việc không lương

đến :

– Ban Giám đốc Công ty
– Hành chính – Nhân sự

Tên tôi là:..… … … … … … … … … … … … … ..

MSNV:… … … … … … … … .Phòng: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Liên hệ qua số điện thoại khi cần: ………………………….

Nay tôi làm đơn này để xin nghỉ việc riêng (nghỉ không hưởng lương) lên Ban giám đốc.

Trong khi đó … . . . . . . . . . Công việc

Lý do:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tôi đã giao nhiệm vụ cho

Nhiệm vụ được giao: ……………………………………….. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Đại diện BP

người xin việc

Hồ Chí Minh

Ban giám đốc

3. Đơn xin nghỉ không lương 3

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__ **** ____

Đơn xin việc không lương

đến: – Ban Giám đốc Công ty ……………
– Trưởng phòng Tổ chức – Quản lý – Quản lý
– người quản lý … … … … … … … … … … … .

Tên của tôi: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

địa điểm:… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đơn vị công việc: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………. . ………………………………………………………………………………………………………… ……… ….

Đơn xin nghỉ không lương…

Lý do để rời: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Công việc được bàn giao cho:

Hãy xem xét và giải quyết vấn đề.

… … … … , ngày … … tháng … … 20…

Ban giám đốc
(trình duyệt)

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
(kiểm tra)

ý kiến ​​của chỉ huy
(ghi nhận xét cụ thể, ký tên và ghi rõ)

người xin việc
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Nếu việc nghỉ việc không lương của nhân viên không được cấp quản lý chấp thuận, có thể cân nhắc lựa chọn từ chức. Cách viết đơn xin thôi việc và đơn xin thôi việc rất đơn giản. Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin việc công ty mới của chúng tôi xin việc cũng như khuôn khổ để viết ý tưởng.

4. Đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương theo Quyết định 2001 / QĐ-BGTVT

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

… . (1 ngày…. Tháng…. 20 năm…

Ứng dụng quyền riêng tư không phải trả tiền

Đến 2 ). ………….

Tên tôi là: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Chức vụ, Đơn vị công tác: …………………………………….. .. ………………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………………………………………

Hiện tại tôi đang điền đơn này để xin nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian là từ ngày ……… hết ngày hôm nay đến ngày ………… ………………………….

chỗ ở:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Lý do để rời: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ nếu cần: …………..

Các công việc, hồ sơ, tài liệu tôi quản lý được bàn giao cho trưởng bộ phận trước khi tôi đi, nội dung công việc được cập nhật đầy đủ khi tôi đi vắng.

(2) Đề nghị xem xét, giải quyết.

Cám ơn rất nhiều!

Mô tả của Unit Header

ứng viên nữ

(Chữ ký)

tên và họ

bản ghi nhớ:

(1) Đề cử.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ việc riêng không hưởng lương.

Nếu ban lãnh đạo công ty chấp thuận đơn từ chức thì phải làm thủ tục bàn giao và điều chuyển tài sản của công ty. Chúng tôi tóm tắt quy trình xin thôi việc và hướng dẫn bạn rất cụ thể. Xin vui lòng tham khảo.

IV. Cách điền đơn xin nghỉ không lương

Ngoài giờ làm việc, bạn có thể sẽ có những kế hoạch cho riêng mình trong vòng một năm, chẳng hạn như đám cưới, chuyến du lịch dài ngày, nghỉ ốm hoặc những sự kiện bất ngờ khác. Tại thời điểm này, nếu bạn đã hết số ngày nghỉ có hưởng lương hoặc muốn nghỉ không lương, bạn phải gửi đơn xin nghỉ không hưởng lương cho cấp trên của mình.

Để được chấp thuận cho nghỉ không lương, bạn phải điền vào mẫu đơn xin nghỉ không lương và gửi cho cấp trên của bạn. Đơn xin nghỉ không hưởng lương phải bao gồm các thông tin sau:

 • Biểu tượng quốc gia, khẩu hiệu.
 • Tên loại đơn (trong trường hợp này là đơn xin nghỉ phép).
 • Kính gửi: Phần này yêu cầu bạn nhập người nhận và chấp thuận đơn đăng ký của bạn. Bộ phận này là Ban Giám đốc và bộ phận Quản lý – Nhân sự.
 • Thông tin ứng viên, bao gồm: họ và tên, mã nhân viên (nếu có), chức danh, phòng ban và địa chỉ liên hệ nếu cần.
 • Thời gian nghỉ phép không lương: Chỉ định thời gian nghỉ phép từ ngày bắt đầu đến khi kết thúc.
 • Lý do nghỉ việc không lương: Lý do nghỉ việc càng chi tiết, hợp lý thì càng dễ được thông qua và phê duyệt.
 • Chi tiết chuyển công tác: thông tin (tên, phòng, ban, số điện thoại liên lạc) của người tạm thời tiếp nhận, giải quyết công việc trong thời gian nghỉ, bàn giao công việc …
 • Ký tên và viết tên của người nộp đơn.

Đây là một số thông tin bắt buộc phải có trong đơn xin nghỉ việc không hưởng lương, nó có thể thay đổi đôi chút tùy theo công việc và tính chất, đặc thù của công ty nhưng nhìn chung tất cả đều là bắt buộc. buộc.

 • Cách viết đơn từ chức: 7 bước đơn giản nhưng hiệu quả
 • Cách điền đơn xin nghỉ học cho sinh viên
 • Đơn xin nghỉ thai sản năm 2020 mới nhất
Back to top button