Đơn xin học bổng chính sách (2 mẫu) Nghị định 84/2020 / NĐ-CP do chính phủ ban hành.

Đơn xin học bổng chính sách là một hình thức nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn về tài chính.Giảm bớt gánh nặng tài chính để bạn có thể tập trung vào việc học đạt kết quả cao.

Đây là hai ứng dụng mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 84/2020 / NĐ-CP của chính phủ. Nếu bạn chưa biết cách điền vào mẫu đơn xin học bổng, vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây.

Đơn xin học bổng chính sách – Mẫu 1

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

Đơn xin học bổng chính sách

đến: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Mọi người: …………………………………….

ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi sinh:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

lớp: ………………………………………… ……………………………………. khóa học: ….. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ..

Mã số sinh viên (nếu có): …………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………

Mục tiêu: ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………

(Chỉ định người nhận học bổng chính sách)

Nghị định số Theo 84/2020 / NĐ-CP… tháng… Một số bài báo của chính phủ vào năm 2020 chi tiết. luật giáo dụcTôi làm đơn này để được các trường đại học xem xét cấp học bổng chính sách theo quy định.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, buổi chiều… . tháng… . số năm… .
Xác nhận CŨnăm phòng ban giáo dục
(Sinh viên, Quản lý sinh viên)
ứng viên nữ
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Đơn xin học bổng chính sách – Mẫu 2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

Đơn xin học bổng chính sách

Kính gửi: Bộ Lao động – Bộ Cựu chiến binh và Dịch vụ xã hội

bản tường trình: ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …… … chủng tộc: ………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ………

ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi sinh:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

xếp hạng:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Khóa:… … … … … … … … … … … … … … … ..

Tên phụ huynh của học sinh: ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………

nơi thường trú:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Mã số sinh viên (nếu có): …………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………

Mục tiêu: ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………

(Chỉ định các đối tượng chính sách)

Căn cứ nghị định không 842020 / NĐ-CP buổi chiều… . tháng… Chúng tôi coi đơn đăng ký này sẽ được trao học bổng chính sách theo quy định của Trường vì nó nêu chi tiết các quy định của Đạo luật Giáo dục năm 2020 của Chính phủ.

….., buổi chiều… . tháng… . số năm
ứng viên nữ
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Xác nhận nền tảng tư duy giáo dụcĐúng nghệ thuật tư nhân

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ………………………………………. ………………………………………………………………………………

Xác nhận của Ông / Bà: …………………………………….. .. …………………………………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………

Sinh viên hiện tại: …. Khóa học: …. Thời lượng khóa học: … (năm)

Hệ đào tạo: ……… của trường.

Kỷ luật:… … … … … … … … … … … … … … … … . (Ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Đề nghị Bộ LĐ-TB & XH xem xét tặng học bổng chính sách theo đúng quy định.

… .., buổi chiều… . tháng… . số năm… .
chỉ huy
(Ký và đóng dấu)

Hồ sơ để được hưởng chính sách học bổng

a) Đối với sinh viên theo hệ thống cử tuyển: Bản cam kết của sinh viên được công nhận bởi trường mà sinh viên đang theo học.

b) Đối với học sinh mầm non, phổ thông dân tộc nội trú: Cấp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu với giấy khai sinh. chú ý nhập vào;

C) Cựu chiến binh và học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở dạy nghề cho người tàn tật: Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy khai sinh và bản sao đã được cấp từ thuyền trưởng. sổ, bản sao có chứng thực hoặc đối chiếu bản chính Bản sao kèm theo bản chính đối với trường hợp người khuyết tật; Trường hợp học sinh không có giấy xác nhận khuyết tật thì phải bổ sung bản sao vào sổ gốc, bổ sung bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu xác định khuyết tật của Ủy ban nhân dân cấp cao. . cho người khuyết tật; Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực của bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu thẻ vô hiệu đối với học viên Quân đoàn.

.

Back to top button