Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức 2022

Ai được ưu tiên trong đấu thầu rộng rãi? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm, vì được cộng điểm ưu tiên trong phần thi công khai cũng sẽ giúp bạn tăng khả năng trúng tuyển. Dưới đây là một số quy định hiện hành về vấn đề ưu tiên trong kỳ thi tuyển công chức mới nhất Blog Tiền Điện Tử xin chia sẻ để bạn đọc tham khảo.

 • Nghị định 113/2018 / NĐ-CP về tinh giảm biên chế
 • Xử lý vi phạm hành chính về dạy thêm, học thêm
 • Quy định nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi Nghị định số 24/2010 / NĐ-CP bổ sung một số điều về quản lý tuyển dụng công chức, viên chức.
 • Điều 5 Nghị định 138/2020 / NĐ-CP

Quy chế cộng điểm ưu tiên đối với đấu thầu rộng rãi 2022

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức.

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Thương binh và thuộc diện chính sách như Thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả bài thi ở vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, cơ yếu, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả các bài thi ở vòng 2;

c) Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi ít nhất một năm. cộng: 2,5 điểm sẽ được cộng vào điểm bài thi ở vòng 2.

Quan sát: Trường hợp thí sinh trúng tuyển hoặc xét tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả đợt 2.

2. Vấn đề và điểm ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Thương binh và thuộc diện chính sách như Thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả bài thi ở vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, cơ yếu, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả các bài thi ở vòng 2;

c) Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi ít nhất một năm. cộng: 2,5 điểm sẽ được cộng vào điểm bài thi ở vòng 2.

3. Quy định về điểm ưu tiên khi đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Nghị định 24

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển, xét tuyển công chức được quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 24/2010 / NĐ-CP.

Để hỏi: Bố vợ tôi là thương binh hạng ¾. Vậy khi tham gia đấu thầu công khai thì người lao động của tôi có được hưởng quyền lợi ưu tiên đối với con của thương binh không?

Trả lời:

Các vấn đề ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển, xét tuyển công chức được quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số Chính phủ về tuyển dụng, tuyển dụng và quản lý công chức như sau:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Người tàn tật và người được hưởng chính sách như Người tàn tật trong chiến tranh: được cộng 30 điểm vào tổng điểm xét tuyển đầu vào hoặc đầu vào;
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, cơ yếu, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của các đối tượng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (19 tháng 8 năm 1945 trở đi), con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động: 20 điểm sẽ được cộng vào tổng điểm thi đầu vào hoặc kỳ thi tuyển sinh;
 • Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, đoàn viên thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên hoàn thành nhiệm vụ: 10 điểm được cộng vào tổng điểm của bài kiểm tra đầu vào hoặc bài kiểm tra đầu vào.

Các vấn đề ưu tiên tuyển dụng công chức

Tại Điều 10 (2) Nghị định số 29/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: Trường hợp cuối cùng có từ 2 người trở lên bằng nhau. tiêu chí xét tuyển, thí sinh trúng tuyển là người đạt tổng điểm cao nhất trong các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; nếu tổng số điểm của các bài thi chuyên môn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;
 • Cựu chiến binh;
 • Những người hưởng lợi về chính trị, chẳng hạn như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Con của thương binh;
 • Con của người được hưởng chính sách như thương binh;
 • Người dân tộc thiểu số;
 • Thanh niên xung phong;
 • Trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên hoàn thành nhiệm vụ;
 • Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
 • Thí sinh là nữ.

Trong câu hỏi của bạn, theo đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức là con thương binh quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010 / NĐ-CP và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức là con. thương binh. tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012 / NĐ-CP là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của thương binh. Nếu bạn là con dâu mà bố chồng là thương binh thì bạn không thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng công chức.

Mời độc giả xem thêm các bài viết liên quan trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật về Dữ liệu lớn.

Thông tin thêm về Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức 2022

Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức 2022

Đối tượng nào được ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm bởi việc được cộng điểm ưu tiên trong kì thi công chức viên chức cũng sẽ giúp bạn gia tăng được cơ hội trúng tuyển. Sau đây là một số quy định hiện hành về đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức mới nhất Blog Tiền Điện Tử xin chia sẻ để bạn đọc cùng tham khảo.
Nghị định 113/2018/NĐ-CP về tinh giản biên chế
Xử lý vi phạm hành chính về dạy thêm học thêm
Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên

Căn cứ pháp lý:
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về bổ sung một số điều trong quản lý tuyển dụng công chức, viên chức.
Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP
Quy định về điểm cộng ưu tiên thi công chức, viên chức 2022
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
3. Quy định về điểm ưu tiên thi công chức, viên chức theo nghị định 24
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.
Hỏi: Bố chồng tôi là thương binh hạng ¾. Vậy, khi tôi tham gia thi tuyển công chức, viên chức tôi có được hưởng chế độ ưu tiên đối với con của thương binh không?
Đáp:
Đối tượng ưu tiên tuyển dụng công chức
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau:
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/ 8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
Đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức
Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
Thương binh;
Người hưởng chính sách như thương binh;
Con liệt sĩ;
Con thương binh;
Con của người hưởng chính sách như thương binh;
Người dân tộc ít người;
Đội viên thanh niên xung phong;
Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
Người dự tuyển là nữ.
Vấn đề bạn hỏi, theo đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức là con thương binh quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức là con thương binh quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP là con đẻ, con nuôi hợp pháp của thương binh. Trường hợp bạn là con dâu có bố chồng là thương binh không thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Blog Tiền Điện Tử.

#Đối #tượng #ưu #tiên #trong #thi #tuyển #công #chức #viên #chức


#Đối #tượng #ưu #tiên #trong #thi #tuyển #công #chức #viên #chức

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button