Game

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Sau khi chuyển đổi sang mô hình nhượng quyền thương mại, các đội tham dự LCK mùa giải 2021 đều đã thay máu đội hình nhằm tăng cường sức mạnh để chuẩn bị cho một giải đấu chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao hơn.

Danh sách đội hình LCK Mùa Hè 2021 chính thức:

1. Afreeca Freeces

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Kiin

– Đi rừng: Dread

– Đường giữa: Fly

– Xạ thủ: Bang, Leo

– Hỗ trợ: Lehends, MapSSi

2. DRX

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Kingen, Destroy

– Đi rừng: Pyosik

– Đường giữa: SOLKA

– Xạ thủ: BAO

– Hỗ trợ: Becca

3. DWG KIA

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Khan

– Đi rừng: Canyon,  Malrang

– Đường giữa: Showmaker, RangJun

– Xạ thủ: Ghost

– Hỗ trợ: BeryL

4. Fredit Brion

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Hoya

– Đi rừng: Chieftain, Umti

– Đường giữa: Lava, Yaharong

– Xạ thủ: Hena

– Hỗ trợ: Delight

5. Gen.G

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Rascal, Burdol

– Đi rừng: Clid, Flawless

– Đường giữa: Bdd, Karis

– Xạ thủ: Ruler

– Hỗ trợ: Life

6. Hanwha Life Esports

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Morgan, DuDu

– Đi rừng: Arthur, yohan

– Đường giữa: Chovy

– Xạ thủ: Deft

– Hỗ trợ: Vsta

7. KT Rolster

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Doran

– Đi rừng: GILDEON

– Đường giữa: Ucal, Dove

– Xạ thủ: HyBriD, Noah

– Hỗ trợ: Zzus

8. Liiv Sandbox

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Summit, Howling

– Đi rừng: Croco, OnFleek

– Đường giữa: FATE 

– Xạ thủ: Prince, KingKong

– Hỗ trợ: Effort

9. Nongshim Redforce

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Rich

– Đi rừng: Peanut

– Đường giữa: Gori

– Xạ thủ: deokdam, Wayne

– Hỗ trợ: Kiellin

10. T1

Đội hình LCK Mùa Hè 2021: Danh sách tham dự chính thức

Đội hình thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021

– Đường trên: Canna, Zeus

– Đi rừng: Cuzz, Elim, Oner

– Đường giữa: Faker, Clozer

– Xạ thủ: Teddy, Gumayusi

– Hỗ trợ: Keria

LCK Mùa Hè 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 9/6 tới với các trận đấu vòng bảng. Các đội sẽ có quyền thay đổi chuyển nhượng 

Back to top button
You cannot copy content of this page