Đoạn văn tiếng Anh viết về những bất lợi của người mẹ đi làm

Viết về những bất lợi của người mẹ đi làm bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề viết đoạn văn tiếng Anh hay.

Write a similar text about the disadvantages of being a working mother gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch, giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ để biết cách viết đoạn văn tiếng Anh hay. Đồng thời nhanh chóng biết cách giải bài tập tiếng Anh 10 Uint 6. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi tại đây với blogtiendientu ngay nhé !

Video hướng dẫn bất lợi của người mẹ đi làm tiếng anh

Viết về những bất lợi của người mẹ đi làm bằng tiếng Anh

Dưới đây là hướng dẫn bất lợi của người mẹ đi làm tiếng anh mới nhất hãy cùng tham khảo nhé :

Tiếng Anh

Women are traditionally known as the roles of mothers and wives. However, today many women are likely to work outside, which has many drawbacks. One of the most important disadvantage is they they do not have enough time to take care of their family. They cannot prepare food or doing the housework. In addition, they will not have time to educate their children well. Another disadvantage is that they have no time to enjoy themselves or relax. They are too busy to finish their work and take care of their family, so they do not have time to make them become more beautiful. Moreover, their health will become worse because they will have to stay up late to complete their assignments. In conclusion, if mothers go to work, they will have many disadvantages.

Tiếng Việt

Phụ nữ vốn được biết đến với vai trò làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên, ngày nay nhiều phụ nữ có xu hướng làm việc bên ngoài, điều này có nhiều mặt hạn chế. Một trong những thiệt thòi quan trọng nhất là họ không có đủ thời gian để chăm sóc gia đình. Họ không thể chuẩn bị thức ăn hoặc làm việc nhà. Ngoài ra, họ sẽ không có thời gian để giáo dục con cái tốt. Một bất lợi khác là họ không có thời gian để tận hưởng bản thân hoặc thư giãn. Họ quá bận rộn để hoàn thành công việc và chăm sóc gia đình, vì vậy họ không có thời gian để làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Hơn nữa, sức khỏe của họ sẽ trở nên tồi tệ hơn vì họ sẽ phải thức khuya để hoàn thành bài tập của mình. Kết luận, nếu các mẹ đi làm sẽ gặp nhiều thiệt thòi.

Đoạn văn tiếng Anh viết về những bất lợi của người mẹ đi làm

Write a paragraph about advantages of being a working mother

Tiếng Anh

Mothers should be strongly discouraged from working outside the home.

First, women have traditional roles as housewives and housekeepers. They should stay home, doing housework and looking after their husbands and children. In extendec I families where more than two generations live together, women are also the main care­givers for elderly people.

Secondly, working mothers do not have enough time. Men’s work finish at the office, bu: women’s work is extended to their households. After an eight-hour working day, these exhausted women have to do household chores, take care of their husbands and children without having time to relax.

Finally, working mothers can not be good workers. Tiring and boring chores at home negatively affect women’s tasks in their working place. They can not concentrate or work effectively as those who do not have to worry about taking kids to school, picking them up after school and doing housework.

Clearly, mothers should not be encouraged to work outside the home.

Tiếng Việt

Những người mẹ không nên dược khuyến khích đi làm việc bên ngoài.

Đầu tiên, phụ nữ có vai trò truyền thống như là nội trợ và quản gia. Họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng và con cái của họ. Ở những gia đình lớn mà có hơn 2 thế hệ sống cùng nhau, phụ nữ củng là người chăm sóc chính cho những người lớn hơn.

Thứ hai, những người mẹ đi làm không có đủ thời gian. Công việc của đàn ông hoàn thành ở văn phòng, nhưng công việc của phụ nữ kéo dài dến nhà của họ. Sau một ngày làm việc 8 tiếng, những người phụ nữ mệt mỏi này phải làm những việc nhà, chăm sóc chồng và con cái của họ mà không có thời gian để thư giãn.

Cuối cùng, những người phụ nữ đi làm không thể là những nhân viên tốt. Việc nhà chán và mệt mỏi ảnh hưởng tiêu cực dến nhiệm vụ của phụ nữ ở nơi làm việc. Họ không thể tập trung hoặc làm việc hiệu quả như những người không phải lo lắng về việc đưa con cái đến trường, đón chúng sau giờ học và làm việc nhà.

Rõ ràng, những người mẹ không nên được khuyến khích làm việc bên ngoài.

Trên đây là viết đoạn văn về disadvantages of being a working mother chúc các bạn học tốt !

Đánh Giá

Đánh Giá - 9.8

9.8

100

Hướng dẫn oke ạ !

User Rating: 3.78 ( 2 votes)
Back to top button