Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm học 2016 – 2017 là tài liệu giải Toán Tiếng Anh lớp 1 trực tuyến có kèm đáp án được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh, ôn tập và tích hợp kiến ​​thức giúp các em học sinh. Để đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của Cuộc thi Olympic Toán học Tiếng Anh qua mạng Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 – 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2016 – 2017

Bài kiểm tra số 1: Điền vào chỗ trống với kết quả thích hợp

Câu hỏi 1: So sánh số lượng đồ vật trong hai nhóm.

Phần 2: So sánh số lượng đồ vật trong hai nhóm.

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Câu hỏi 3: So sánh số lượng đồ vật trong hai nhóm.

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

câu 4: So sánh số lượng đồ vật trong hai nhóm.

Câu hỏi Đề thi Violympic Toán lớp 1 Tiếng Anh lớp 4

Câu hỏi 5: So sánh số lượng đồ vật trong hai nhóm.

Câu hỏi Đề thi Violympic Toán lớp 1 Tiếng Anh lớp 4

Câu hỏi 6: So sánh số lượng đồ vật trong hai nhóm.

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

câu 7: Có bao nhiêu cái mũ?

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Mục 8: Bạn có bao nhiêu quyển sách?

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Phần 9: Bao nhiêu bút chì?

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Câu 10: Bạn có bao nhiêu con gà?

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Câu 11: So sánh số lượng đồ vật trong hai nhóm.

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Câu 12: So sánh số lượng đồ vật trong hai nhóm.

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Câu 13: Có bao nhiêu con búp bê?

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu hỏi 1:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Tiếng Anh lớp 4

Phần 2:

Câu hỏi Đề thi Violympic Toán lớp 1 Tiếng Anh lớp 4

Câu hỏi 3:

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

Câu hỏi 4:

Đề thi thử Olympic Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 1

a) 8 b) 10 c) 9 d) 6
Câu 5: Chọn số thích hợp điền vào ô trống.
7 → 8 → → 10

a) 6 b) 9 c) 8 d) 7

Câu hỏi 6: Chọn số thích hợp để điền vào ô trống.
6 → 7 → □ → 9

a) 7 b) 8 c) 5 d) 9

Phần 7: Chọn số thích hợp để điền vào ô: □> 9

a) 10 b) 2 c) 7 d) 9

Mục 8: Chọn số thích hợp để điền vào ô: □> 7

a) 6 b) 10 c) 2 d) 7

Bài kiểm tra số 3: Sắp xếp tăng dần

Câu hỏi 1:

Câu hỏi Đề thi Violympic Toán lớp 1 Tiếng Anh lớp 4

Phần 2:

Câu hỏi Đề thi Violympic Toán lớp 1 Tiếng Anh lớp 4

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 4

Bài kiểm tra số 1: Điền vào chỗ trống với kết quả thích hợp

Câu 1:

Câu 6:> 7: 6 Câu 8: 10 Câu 9: 8

10: 5 Câu 11:> Câu 12:> Câu 13: 9

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:> Câu 2: = Câu 3: = Câu 4: c

Mục 5: b Mục 6: b Mục 7: a Mục 8: b

Bài kiểm tra số 3: Sắp xếp tăng dần

Câu 1: 10 <3 <8 <9 <7 <5 <1 <4 <6 <2

Câu 2: 4 <5 <7 <1 <8 <2 <10 <9 <6 <3

.

Back to top button