Giáo Dục

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm học 2016 – 2017 lần 2

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3, lần 2

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3, vòng 2 năm học 2016 – 2017 là đề thi giải toán qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải Vòng 2 Đề thi Olympic Sinh học Toán Tiếng Anh lớp 3 để ôn tập và tham khảo. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các em học sinh trong kì thi Olympic Toán học Anh Văn sắp tới!

Đề thi Viollympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm học 2016 – 2017 lần 4

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm học 2016 – 2017 lần 1

Đề thi Olympic Sinh học Toán Tiếng Anh lần 3 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm học 2016 – 2017 lần 2

Bài kiểm tra số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Câu hỏi 1:

Phần 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2

Bài kiểm tra số 2: Truy tìm kho báu

Câu hỏi 1: Số còn thiếu trong dãy số sau: 234; 236; 238; … ; 242; 244

a) 242 b) 240 c) 241; D) 239

Phần 2: Các số còn thiếu trong dãy số: 327; 330; … ; 336; 339

a) 332 b) 335; c) 331; D) 333

Câu hỏi 3: Các số còn thiếu trong dãy số sau: 289; 286; … 280; 277

a) 283 b) 281; c) 285; D) 284

Câu hỏi 4: Các số còn thiếu trong dãy số sau: 912; 908; … ; 900; 896

a) 904 b) 907; c) 908; d) 902

Câu hỏi 5: Số nào sau đây là số lẻ?

a) 210 b) 120 c) 110; D) 101

câu 6: Sắp xếp số này từ nhỏ nhất đến lớn nhất: 123; 231; 213; 132

a) 132 123; 231; 213

b) 123; 132; 213; 231

c) 123; 132; 231; 213

d) 231; 213; 132; 123

Phần 7: Xếp các số này theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

a) 987 789; 978; 798

b) 789; 798; 978; 987

c) 789; 987; 798; 978

d) 987; 978; 798; 789

Mục 8: Số nào sau đây là số chẵn?

a) 283 b) 177; c) 238; D) 771

Phần 9: Mary và Mark đã tạo ra tổng cộng 248 ngôi sao. Mary đã tạo ra 137 ngôi sao. Mark đã làm được bao nhiêu ngôi sao?

Câu 10: Khối 3 trường A có 272 học sinh và 150 học sinh nam. Có tất cả bao nhiêu bạn nữ lớp 3?

Câu 11: Phép tính: 100 + 230 + 320 =…

Câu 12: Một số làm cho phát biểu sau đúng: 143 + 365 <788 -…

a) 270 b) 280 c) 292; D) 290

Câu 13: Một số làm cho phát biểu sau đúng: 773 + 127 =… + 350

a) 550 b) 451; c) 450 d) 551

câu 14: Một số làm cho phát biểu sau sai: 457 + 324> 278 +…

a) 503 b) 500 c) 502; D) 501

Câu 15: Thùng I chứa 231 kg khoai tây và thùng II chứa 132 kg khoai tây. Hỏi cả hai hộp I và II có tổng số bao nhiêu kg khoai tây?

Bài 3: Tìm các cặp đồng dạng

Câu hỏi 1:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2

Phần 2:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3, lần 2

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Câu 1: 10 <16 <14 <9 <7 <5 <1 <8 <2 <13 <18 <20 <6 <3 <12 <15 <11 <17 <19 <4

Câu 2: 14 <17 <4 <9 <5 <19 <2 <13 <15 <11 <11 <12 <8 <10 <1 <20 <7 <17 <3 <6 <18

Bài 2: Truy tìm kho báu

Câu 1: b Câu 2: d Câu 3: a Câu 4: a Câu 5: b

Câu 6: b Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: 111 10: 122

11: 650 Câu 12: Câu a 13: Câu a 14: Câu a 15: 363

Bài 3: Tìm các cặp đồng dạng

Câu 1: 1 = 19; 2 = 3; 4 = 10; 5 = 16; 6 = 11; 7 = 17; 8 = 20; 9 = 15; 12 = 14; 13 = 18

Câu 2: 1 = 13; 2 = 14; 3 = 16; 4 = 9; 5 = 17; 6 = 8; 7 = 19; 10 = 15; 11 = 20; 12 = 18

.

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page