Giáo Dục

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 – 2016 lớp 7

Đề thi Olympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 7 năm học 2015 – 2016 là tài liệu giải Toán Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 về máy và tham khảo. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các em học sinh trong kì thi Olympic Toán học Anh Văn sắp tới!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm học 2016 – 2017 lần 2

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 – 2017 lớp 8

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lần 3 năm 2016 – 2017

Bài kiểm tra số 1: Truy tìm kho báu

Câu hỏi 1: Nhân với 9 x 5 = ………

NS. 48 b. 40 c. 47 d. 45

Câu hỏi 2: Nhân: 9 x 7 = ………

NS. 62 b. 65 c. 61 d. 63

Câu hỏi 3: Nhân với 9 x 2 = ………

NS. 18 b. 14 c. 19 ngày 16

Câu hỏi 4: Nhân với 9 x 9 =….

NS. 81 b. 84 c. 83 Đ. 82

Câu hỏi 5: Tính: 9 x 10 – 34 = ………

NS. 65 b. 56 c. 64 d. 46

Câu hỏi 6: … … … … gx 4 = 860 g

Các số còn thiếu là:

NS. 205 b. 225 c. 215 Đ. 235

Câu hỏi 7: … … … … Các vòng tròn bên dưới không được tô màu.

NS. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 D. 1/6

Câu hỏi 8: … … … … Nó có màu trong hình dưới đây.

Đề thi Olympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

NS. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 D. 1/6

Câu hỏi 9: Mary có năm gói bút chì. Mỗi gói chứa 9 cây bút chì. John có 16 cây bút chì. Có bao nhiêu bút chì trong tất cả?

NS. 51 b. 66 c. 56 d. 61

Câu 10: Tích của y và 9 là một số có hai chữ số, 8 thay 10. Khi chia y cho 9 thì số dư là ………

NS. 0 b. 1C 9 d. số 8

Bài thi số 2: Chọn hai ô liên tiếp có giá trị bằng nhau hoặc bằng nhau.

Đề thi Olympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Bài thi số 3: Điền đúng số vào ô trống.

Câu hỏi 1: 36: ………….. = 9

Câu hỏi 2: 18: 9 = ……………

Câu hỏi 3: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … : 9 = 3

Câu hỏi 4: 63: 9 = ………………………….

Câu hỏi 5: Làm theo các mũi tên để tìm kết quả.

Đề thi Olympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Câu hỏi 6: 1/5 của 45 g là ……… g.

Câu hỏi 7: 1 / N của 54 g là 9 g. Giá trị của N là ………

Câu hỏi 8: 1 / M của 72 g là 9 g. Giá trị của M là …………………………………………………………………………………………………………

Câu hỏi 9: Tích của x và 9 là số lớn nhất có hai chữ số. Giá trị của x là ……………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Cộng 35 vào số bé nhất có hai chữ số và chia tổng cho số lớn nhất có một chữ số.

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3, vòng 7

Thử nghiệm số 1: Truy tìm kho báu

Câu 1: d Câu 2: d Câu 3: a

Câu 4: a Câu 5: b Câu 6: c

Câu 7: c Câu 8: a Câu 9: d Câu 10: c

Bài thi số 2: Chọn hai ô liên tiếp có giá trị bằng nhau hoặc bằng nhau.

(1) = (13); (2) = (14); (3) = (5); (4) = (8); (6) = (11); (7) = (19); (9) = (10); (12) = (18); (15) = (20); (16) = (17)

Bài thi số 3: Điền đúng số vào ô trống.

Câu 1: 4 Câu 2: 2 Câu 3: 27

Câu 4: 7 Câu 5: 47 Câu 6: 9

Câu 7: 6 Câu 8: 8 Câu 9: 11 Câu 10: 5

.

Back to top button
You cannot copy content of this page