Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đồng Nai 2020-2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021-2022 Đồng Nai môn Toán – Ngày mai 4/6 các em học sinh lớp 9 trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Trong bài viết này Blog Tiền Điện Tử xin chia sẻ đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đồng Nai 2021 để các em học sinh đối chiếu với kết quả bài làm của mình sau khi kết thúc kỳ thi.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Đồng Nai 2021

1. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 Đồng Nai

Sở GD & ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của tỉnh diễn ra trong hai ngày 4 và 5/6, tổ chức thành 34 hội đồng thi tại 10 huyện, thành phố. Có hơn 20.000 thí sinh dự thi và sẽ tuyển 11.000 chỉ tiêu học sinh vào lớp 10 vào 21 trường công lập.

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

04/6/2021

SÁNG

Toán

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

05/6/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Chuyên

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

2. Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Đồng Nai

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Đồng Nai

Câu 1: (2 điểm)

1) Giải phương trinh x^{2}+3 x-10=0

Ta có: Delta=3^{2}-4 cdot(-10)=49>0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt left[begin{array}{l}x_{1}=frac{-3+sqrt{49}}{2}=2 \ x_{2}=frac{-3-sqrt{49}}{2}=-5end{array}right.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S={2 ;-5}.

2) Giải phương trình 3 x^{4}+2 x^{2}-5=0

Đặt t=x^{2}(t geq 0), phương trình đã cho trở thành 3 t^{2}+2 t-5=0.

Ta có a+b+c=2+3-5=0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt left[begin{array}{l}t_{1}=1(mathrm{tm}) \ t_{2}=frac{c}{a}=-frac{5}{3}(mathrm{ktm})end{array}right..

Với t=1 Rightarrow x^{2}=1 Leftrightarrow x=pm 1.

Vậy tập nghiệm của phương trình .

3) Giải hệ phương trình left{begin{array}{l}2 x-3 y=1 \ x+2 y=4end{array}right.

Ta có: left{begin{array}{l}2 x-3 y=1 \ x+2 y=4end{array} Leftrightarrowleft{begin{array}{l}2 x-3 y=1 \ 2 x+4 y=8end{array} Leftrightarrowleft{begin{array}{l}7 y=7 \ x=4-2 yend{array} Leftrightarrowleft{begin{array}{l}y=1 \ x=2end{array}right.right.right.right.

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x ; y)=(2 ; 1).

Câu 2: (2,25 điểm)

1. Vẽ đồ thị hàm số (P): y = x2

Parabol (P): y = x2 có bề lõm hướng lên và nhận Oy làm trục đối xứng

Ta có bảng giá trị sau:

x -2 -1 0 1 2
y = x2 4 1 0 1 4

⇒ Parabol (P): y = x2 đi qua các điểm (-2;4), (-1,1); (0;0), (1;1), (2,4)

Đồ thị Parabol (P): y = x2:

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Đồng Nai

2) Tìm giá trị của tham số thực m để Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y=2 x-3 m có đúng một điểm chung.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P), (d) ta được:

x^{2}=2 x-3 m Leftrightarrow x^{2}-2 x+3 m=0 text { (1) }

Để (P) cắt (d) có đúng một điểm chung khi và chi khi (1) có nghiệm kép

Leftrightarrow Delta^{prime}=0 Leftrightarrow 1-3 m=0 Leftrightarrow m=frac{1}{3}

Vậy m=frac{1}{3} thỏa mãn yêu cầu bài toán.

3) Cho phương trình x^{2}+5 x-4. Gọi x_{1}, x_{2} là hai nghiệm phân biệt của phương trình, hãy tinh giả trị của biểu thức Q=x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+6 x_{1} x_{2}

x_{1}, x_{2} là hai nghiệm phân biệt của phương trình đã cho nên áp dụng hệ thức Vi-et với phương trình x^{2}+5 x-4=0 ta có: left{begin{array}{l}x_{1}+x_{2}=-5 \ x_{1} x_{2}=-4end{array}right..

Ta có: Q=x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+6 x_{1} x_{2}=left(x_{1}+x_{2}right)^{2}-2 x_{1} x_{2}+6 x_{1} x_{2}=left(x_{1}+x_{2}right)^{2}+4 x_{1} x_{2}

Rightarrow Q=(-5)^{2}+4(-4)=9

Vậy Q=9.

Câu 3: (1 điểm)

A=left(frac{x-4}{sqrt{x}-2}+frac{x-2 sqrt{x}}{sqrt{x}}right): sqrt{x} với (left.x>0, x neq 4right)

Với x>0, x neq 4 ta có:

A=left(frac{x-4}{sqrt{x}-2}+frac{x-2 sqrt{x}}{sqrt{x}}right): sqrt{x}

A=left(frac{(sqrt{x}+2)(sqrt{x}-2)}{sqrt{x}-2}+frac{sqrt{x}(sqrt{x}-2)}{sqrt{x}}right): sqrt{x}

A=(sqrt{x}+2+sqrt{x}-2) cdot frac{1}{sqrt{x}}

A=2 sqrt{x} cdot frac{1}{sqrt{x}}=2

Vậy với x>0, x neq 4 thì A=2.

Câu 4:

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Đồng Nai

Câu 5

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Đồng Nai

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Đồng Nai

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Blog Tiền Điện Tử.

Thông tin thêm về Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đồng Nai 2020-2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đồng Nai 2020-2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021-2022 Đồng Nai môn Toán – Ngày mai 4/6 các em học sinh lớp 9 trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Trong bài viết này Blog Tiền Điện Tử xin chia sẻ đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đồng Nai 2021 để các em học sinh đối chiếu với kết quả bài làm của mình sau khi kết thúc kỳ thi.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Đồng Nai 2021
1. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 Đồng Nai
Sở GD & ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của tỉnh diễn ra trong hai ngày 4 và 5/6, tổ chức thành 34 hội đồng thi tại 10 huyện, thành phố. Có hơn 20.000 thí sinh dự thi và sẽ tuyển 11.000 chỉ tiêu học sinh vào lớp 10 vào 21 trường công lập.

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

04/6/2021

SÁNG

Toán

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

05/6/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Chuyên

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

2. Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Đồng Nai

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Đồng Nai
Câu 1: (2 điểm)
1) Giải phương trinh
Ta có: nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .
2) Giải phương trình
Đặt , phương trình đã cho trở thành .
Ta có nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt .
Với .
Vậy tập nghiệm của phương trình .
3) Giải hệ phương trình
Ta có:
Vậy hệ phương trình có nghiệm .
Câu 2: (2,25 điểm)
1. Vẽ đồ thị hàm số (P): y = x2
Parabol (P): y = x2 có bề lõm hướng lên và nhận Oy làm trục đối xứng
Ta có bảng giá trị sau:
x
-2
-1
0
1
2
y = x2
4
1
0
1
4
⇒ Parabol (P): y = x2 đi qua các điểm (-2;4), (-1,1); (0;0), (1;1), (2,4)
Đồ thị Parabol (P): y = x2:

2) Tìm giá trị của tham số thực m để Parabol (P): y = x2 và đường thẳng có đúng một điểm chung.
Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P), (d) ta được:

Để (P) cắt (d) có đúng một điểm chung khi và chi khi (1) có nghiệm kép

Vậy thỏa mãn yêu cầu bài toán.
3) Cho phương trình . Gọi là hai nghiệm phân biệt của phương trình, hãy tinh giả trị của biểu thức
Vì là hai nghiệm phân biệt của phương trình đã cho nên áp dụng hệ thức Vi-et với phương trình ta có: .
Ta có:

Vậy Q=9.
Câu 3: (1 điểm)
với
Với ta có:

Vậy với thì A=2.
Câu 4:

Câu 5

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Blog Tiền Điện Tử.

#Đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Đồng #Nai


#Đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Đồng #Nai

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button