Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 năm 2021 – 2022 Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh – Thi Hội

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 5 2021 – 2022 bao gồm 3 đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh – Thi Hội, có đáp án kèm theo. Qua đấy, giúp các em ôn tập thật tốt cho kỳ thi Hội Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 học 2021 – 2022. hãy tham khảo với blogtiendientu nhé !

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2
Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 tất các các vòng

Với 3 đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh còn giúp các em học trò củng cố tri thức đã học trong sách giáo khoa, mở mang, tăng lên tri thức môn Tiếng Việt 2 thật tốt. Vậy mời các em cùng tải về để luyện thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 nhé. Hãy tham khảo Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2  vòng 18 và các vòng khác với đầy đủ 19 vong dưới đây nhé :

Tải về

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh 5 2021 – 2022

Dưới đây là hướng dẫn Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 hãy cùng tham khảo các câu hỏi dưới đay nhé :

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 năm 2021 – 2022 Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh – Thi Hội
Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh 5 2021 – 2022

Bài 1. Nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa.

Quân nhân Héo Nắn Nghiệp Rối rắm
Thầy thuốc Quân nhân Trôi chảy Nhùng nhằng
Uốn Thầy thuốc Úa So sánh Ví von
Tranh chấp Trôi chảy Đống Nghề Bất hòa

 

Bài 2. Điền từ hoặc số phù hợp vào chỗ chấm.

Câu 1. Đói cho sạch, ……………….cho thơm.

Câu 2. Có công mài sắt, có ngày nên ………………….

Câu 3. Ba chìm ……………..nổi.

Câu 4. Gan như ……………..tía.

Câu 5. Nhường ………….ơm sẻ áo.

Câu 6. Nhà có …………..ền thì vững.

Câu 7. Có cứng mới đứ…………. đầu gió.

Câu 8. Có vất …………..ả mới nhàn nhã.

Câu 9. Chân cứng …………..mềm.

Câu 10. Chuột gặm …………….ân mèo.

Bài 3. Chọn đáp án đúng.

Câu 1. Điền từ còn thiếu: Cái nết đánh chết cái…………..

a. tốt
b. xấu
c. đẹp
d. hay

Câu 2. Đáp án nào dưới đây không hề là tên của Bác Hồ.

a. Nguyễn Sinh Cung
b. Nguyễn Ái Quốc
c. Nguyễn Đình Thi
d. Nguyễn Tất Thành

Câu 3. Gicửa ải câu đố

Cây gì thân lớn
Lá thưa răng lược
Ai đem nước ngọt
Đựng quả đầy xanh.

a. cây cam
b. cây vú sữa
c. cây dừa
d. cây chuối

Câu 4. Chọn từ thích hợp:

Giữa trăm nghề, làm nghề……………
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi.

a. thợ rèn
b. thợ hồ
c. thợ nề
d. thợ may

Câu 5. Từ nào chứa “kết” có tức là yêu quý nhau, chung sức lại để làm việc.

a. kết bài
b. bồ kết
c. kết đoàn
d. chung kết

Câu 6. Chọn từ thích hợp:

Những đêm đông
Khi cơn…………..
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lạng lẽ
Chị lao công
Như sắt
Như đồng.

a. gió
b. giông
c. bão
d. mưa

Câu 7. Cặp từ nào là cặp từ có nghĩa trái ngược nhau?

a. tốt – đẹp
b. vui – hay
c. gần – xa
d. buồn – sầu

Câu 8. Từ nào viết sai chính tả?

a. lặng thầm
b. số lẻ
c. vương vải
d. áo vải

Câu 9. Bộ phận nào giải đáp cho câu hỏi “Để làm gì?” trong câu: “Chúng em chuyên cần học tập để biến thành học trò giỏi”?

a. chuyên cần học tập
b. chúng em
c. để biến thành học trò giỏi
d. chúng em chuyên cần học tập

Câu 10. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm: Mùa xuân là……………trồng cây.

a. ngày
b. Tết
c. khi
d. hội

Đáp án đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 5 2021 – 2022

Tiếp theo hãy theo dõi Đáp án đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 5 2021 – 2022 mới nhất để có những gợi ý cơ bản nhé :

Đáp án đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 5 2021 - 2022
Đáp án đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 5 2021 – 2022

Bài 1. Nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa.

Quân nhân = bộ đội; lang y = lang y; uốn = nắn; tranh chấp = bất hòa

Héo = úa; trôi chảy = lưu loát; đống = gò; nghiệp = nghề; so sánh = ví von

Nhùng nhằng = rối rắm.

Bài 2. Điền từ hoặc số phù hợp vào chỗ chấm.

Câu 1. Đói cho sạch, ………rách……….cho thơm.

Câu 2. Có công mài sắt, có ngày nên …………kim……….

Câu 3. Ba chìm ……7………..nổi.

Câu 4. Gan như ……cóc………..tía.

Câu 5. Nhường ……c…….ơm sẻ áo.

Câu 6. Nhà có ……n……..ền thì vững.

Câu 7. Có cứng mới đứ……ng……. đầu gió.

Câu 8. Có vất ………v…..ả mới nhàn nhã.

Câu 9. Chân cứng ……đá……..mềm.

Câu 10. Chuột gặm ……ch……….ân mèo.

Bài 3. Chọn đáp án đúng.

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. C

Câu 6. B

Câu 7. C

Câu 8. C

Câu 9. C

Câu 10. B

Video hướng dẫn đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2 cấp tỉnh


Thông tin thêm về Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 năm 2021 - 2022 Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh - Thi Hội

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 5 2021 – 2022 bao gồm 3 đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh – Thi Hội, có đáp án kèm theo. Qua đấy, giúp các em ôn tập thật tốt cho kỳ thi Hội Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 học 2021 – 2022.

Với 3 đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh còn giúp các em học trò củng cố tri thức đã học trong sách giáo khoa, mở mang, tăng lên tri thức môn Tiếng Việt 2 thật tốt. Vậy mời các em cùng tải về để luyện thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 nhé:

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh 5 2021 – 2022

Bài 1. Nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa.

Quân nhân Héo Nắn Nghiệp Rối rắm
Thầy thuốc Quân nhân Trôi chảy Nhùng nhằng
Uốn Thầy thuốc Úa So sánh Ví von
Tranh chấp Trôi chảy Đống Nghề Bất hòa

Bài 2. Điền từ hoặc số phù hợp vào chỗ chấm.

Câu 1. Đói cho sạch, ……………….cho thơm.

Câu 2. Có công mài sắt, có ngày nên ………………….

Câu 3. Ba chìm ……………..nổi.

Câu 4. Gan như ……………..tía.

Câu 5. Nhường ………….ơm sẻ áo.

Câu 6. Nhà có …………..ền thì vững.

Câu 7. Có cứng mới đứ…………. đầu gió.

Câu 8. Có vất …………..ả mới nhàn nhã.

Câu 9. Chân cứng …………..mềm.

Câu 10. Chuột gặm …………….ân mèo.

Bài 3. Chọn đáp án đúng.

Câu 1. Điền từ còn thiếu: Cái nết đánh chết cái…………..

a. tốt
b. xấu
c. đẹp
d. hay

Câu 2. Đáp án nào dưới đây không hề là tên của Bác Hồ.

a. Nguyễn Sinh Cung
b. Nguyễn Ái Quốc
c. Nguyễn Đình Thi
d. Nguyễn Tất Thành

Câu 3. Gicửa ải câu đố

Cây gì thân lớn
Lá thưa răng lược
Ai đem nước ngọt
Đựng quả đầy xanh.

a. cây cam
b. cây vú sữa
c. cây dừa
d. cây chuối

Câu 4. Chọn từ thích hợp:

Giữa trăm nghề, làm nghề……………
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi.

a. thợ rèn
b. thợ hồ
c. thợ nề
d. thợ may

Câu 5. Từ nào chứa “kết” có tức là yêu quý nhau, chung sức lại để làm việc.

a. kết bài
b. bồ kết
c. kết đoàn
d. chung kết

Câu 6. Chọn từ thích hợp:

Những đêm đông
Khi cơn…………..
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lạng lẽ
Chị lao công
Như sắt
Như đồng.

a. gió
b. giông
c. bão
d. mưa

Câu 7. Cặp từ nào là cặp từ có nghĩa trái ngược nhau?

a. tốt – đẹp
b. vui – hay
c. gần – xa
d. buồn – sầu

Câu 8. Từ nào viết sai chính tả?

a. lặng thầm
b. số lẻ
c. vương vải
d. áo vải

Câu 9. Bộ phận nào giải đáp cho câu hỏi “Để làm gì?” trong câu: “Chúng em chuyên cần học tập để biến thành học trò giỏi”?

a. chuyên cần học tập
b. chúng em
c. để biến thành học trò giỏi
d. chúng em chuyên cần học tập

Câu 10. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm: Mùa xuân là……………trồng cây.

a. ngày
b. Tết
c. khi
d. hội

Đáp án đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 5 2021 – 2022

Bài 1. Nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa.

Quân nhân = bộ đội; lang y = lang y; uốn = nắn; tranh chấp = bất hòa

Héo = úa; trôi chảy = lưu loát; đống = gò; nghiệp = nghề; so sánh = ví von

Nhùng nhằng = rối rắm.

Bài 2. Điền từ hoặc số phù hợp vào chỗ chấm.

Câu 1. Đói cho sạch, ………rách……….cho thơm.

Câu 2. Có công mài sắt, có ngày nên …………kim……….

Câu 3. Ba chìm ……7………..nổi.

Câu 4. Gan như ……cóc………..tía.

Câu 5. Nhường ……c…….ơm sẻ áo.

Câu 6. Nhà có ……n……..ền thì vững.

Câu 7. Có cứng mới đứ……ng……. đầu gió.

Câu 8. Có vất ………v…..ả mới nhàn nhã.

Câu 9. Chân cứng ……đá……..mềm.

Câu 10. Chuột gặm ……ch……….ân mèo.

Bài 3. Chọn đáp án đúng.

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. C

Câu 6. B

Câu 7. C

Câu 8. C

Câu 9. C

Câu 10. B

….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 5 2021 – 2022

.

#Đề #thi #Trạng #Nguyên #Tiếng #Việt #lớp #Vòng #5 #Trạng #Nguyên #Tiếng #Việt #lớp #cấp #Tỉnh #Thi #Hội


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Đề #thi #Trạng #Nguyên #Tiếng #Việt #lớp #Vòng #5 #Trạng #Nguyên #Tiếng #Việt #lớp #cấp #Tỉnh #Thi #Hội

Đánh Giá Hướng dẫn Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2

Đánh Giá - 9.4

9.4

100

Hướng dẫn Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2 vòng 18 và các vòng đầy đủ chi tiết !

User Rating: 5 ( 1 votes)
Back to top button