Đề thi thử tốt nghiệp THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 3

Hãy cùng Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 3 năm 2021 Đô Lương 2, Nghệ An cùng các bạn để củng cố, bổ sung các dạng toán còn thiếu để các bạn nắm chắc kiến ​​thức ôn thi.

Nếu bạn đạt điểm 3 trong Đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT Đô Lương 2, Nghệ An năm 2021, thì bạn đã chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Nhớ đi thi trước khi xem tài liệu tham khảo. câu trả lời.


Đề thi thử Toán Nghệ An lần 3 trường THPT Đô Lương 2, THPT Quốc Gia 2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 3

Xem trước một số câu hỏi tuyệt vời từ bài kiểm tra.

Câu 25. Cho phương trình z2 – 2x + 2 = 0 có hai nghiệm phức z.Ngày thứ nhất, z2Gọi A và B lần lượt là hai điểm biểu diễn của z.Ngày thứ nhất, z2, tính độ dài đoạn thẳng AB?
Câu 28. Người ta cho một mặt cầu tâm O và bán kính r = 5. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C có các giao điểm AB = 3, BC = 5, CA = 4. Tính khoảng cách từ O đến (P)

Trên đây là nội dung Đề thi thử tốt nghiệp THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 3 có đáp án và đáp án chi tiết. bạn tiếp tục giải quyết Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Bộ GD & ĐT Bắc Ninh nơi đây.

.

Back to top button