Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 sở GD&ĐT Sơn La

Ngày … tháng 5 5 2021, Sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Sơn La tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần thứ nhất môn Toán 5 học 2020-2021.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán lần 1 của Sở GD & ĐT Sơn La đề 105 có cấu trúc bám sát đề tham khảo tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán của Bộ GD & ĐT.

Trích đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 5 2021 môn Toán Sở GD & ĐT Sơn La:
+ Cho hàm số bậc 2 y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao lăm trị giá nguyên của thông số m để bất phương trình có nghiệm với mọi x R.
+ Trong ko gian Oxyz, đường thẳng d và 2 điểm A (1; -1; 0), B (0,2; -3). Gọi điểm M (a; b; c) trên đường thẳng d sao cho MA + MB đạt trị giá bé nhất. Giá trị của a + b + c bằng?
+ Cho tứ diện đều ABCD có cạnh 3. Gọi MN lần là lượt điểm thiết bị cầm tay trên cạnh AB và AC sao cho mặt phẳng (DMN) luôn vuông góc với mặt phẳng (ABC). Thể tích mập nhất của khối tứ diện DAMN bằng?


.


Thông tin thêm về Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán lần 1 sở GD&ĐT Sơn La

Ngày … tháng 5 5 2021, Sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Sơn La tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần thứ nhất môn Toán 5 học 2020-2021.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán lần 1 của Sở GD & ĐT Sơn La đề 105 có cấu trúc bám sát đề tham khảo tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Toán của Bộ GD & ĐT.

Trích đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 5 2021 môn Toán Sở GD & ĐT Sơn La:
+ Cho hàm số bậc 2 y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao lăm trị giá nguyên của thông số m để bất phương trình có nghiệm với mọi x R.
+ Trong ko gian Oxyz, đường thẳng d và 2 điểm A (1; -1; 0), B (0,2; -3). Gọi điểm M (a; b; c) trên đường thẳng d sao cho MA + MB đạt trị giá bé nhất. Giá trị của a + b + c bằng?
+ Cho tứ diện đều ABCD có cạnh 3. Gọi MN lần là lượt điểm thiết bị cầm tay trên cạnh AB và AC sao cho mặt phẳng (DMN) luôn vuông góc với mặt phẳng (ABC). Thể tích mập nhất của khối tứ diện DAMN bằng?


.

#Đề #thi #thử #tốt #nghiệp #THPT #môn #Toán #lần #sở #GDĐT #Sơn


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Đề #thi #thử #tốt #nghiệp #THPT #môn #Toán #lần #sở #GDĐT #Sơn
Back to top button