Đề thi mẫu cho BDTX của Giáo viên và Quản trị viên

Hàng năm, giáo viên và cán bộ quản lý được yêu cầu làm bài kiểm tra đánh giá định kỳ với nội dung cụ thể được thể hiện qua các câu hỏi để đánh giá quá trình giảng dạy và quản lý học sinh. Đây là một mẫu của bài kiểm tra Người làm mới thường xuyên.

1. Bài kiểm tra BDTX mẫu số 1 của giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo

ngôi trường

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

Chủ đề Tuyển tập Bài viết BDTX Tháng .. Năm học ……………

Mục lục 1,2

Câu hỏi 1: (5 điểm)

Xin các thầy cô chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi xem qua các văn bản, chính sách liên quan đến việc triển khai và áp dụng chương trình nghệ thuật tự do mới (CDP 2018).

Phần 2: (5 điểm)

Quý thầy cô vui lòng xem lại các văn bản, chính sách liên quan đến việc triển khai, áp dụng Chương trình SGK Giáo dục phổ thông mới (GDTX 2018), từ đó vận dụng những kiến ​​thức, kỹ năng đã được xây dựng qua các hoạt động dạy học của mình vào hoạt động nghề nghiệp của mình.

2. Bài kiểm tra BDTX mẫu của Giáo viên số 2

ngôi trường … … … … … … … … … … … … .

Tên của giáo viên: … … … … … … … …

Nhiệm vụ được giao: ……………………………………….. …………………………………………………………………………………………

chủ thểM Kiểm tra Bồi thường Định kỳ

lớp … … … … … … … .

(Chỉ dành cho giáo viên)

nội dung 1

(Ngày thứ nhất)

nội dung 2

(2)

nội dung 3

(ba)

tính chung

(1) + (2) + (3) / 3

nội dung 2

câu hỏi: Đối với công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học, anh (chị) hãy cho biết kết quả mà anh / chị tâm đắc nhất khi áp dụng vào chương trình giảng dạy qua 3 nội dung mà giáo viên (GV) thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch cá nhân. dạy bảo (10 điểm)

nội dung 3

Câu hỏi 1: Thưa ông, Thông tư số Soạn đề thi thường xuyên môn toán theo 22/2016 / TT-BGDĐT =>. Căn cứ vào mức độ hoàn thành bài kiểm tra học kỳ I hoặc cuối năm (bài kiểm tra tiếng Anh của giáo viên dạy tiếng Anh). (5 điểm)

Câu hỏi 2: Xin thầy cô vui lòng sử dụng bảng tương tác hoặc ứng dụng công nghệ thông tin để soạn giáo án cho môn học (5 điểm) => Căn cứ vào Phiếu Đánh giá Lớp học của Hiệu phó.

bản ghi nhớ: Các bài viết được trình bày và nhập trên khổ giấy A4 theo thể thức văn bản quy định.

Lề trên: 2cm; Lề dưới: 2cm; Lề trái: 3cm; Lề phải: 2cm

Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ: 13

Nó được hoàn thành bởi giáo viên và trình phó hiệu trưởng. Hạn nộp hồ sơ: Ngày …… tháng …… năm …… .

phân công

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

3. Bài kiểm tra BDTX mẫu của Giáo viên số 3

Sở Giáo dục và Đào tạo

ngôi trường

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

Chuyên đề thu hoạch BDTX hàng tháng …………… Lớp… … … … … .

nội dung 2

Câu hỏi 1: (5 điểm)

Thưa thầy, Công văn số 6 năm 2018 ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Đông Nam Bộ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019. Xin tổng hợp 177 / PGD-GDTH.

Phần 2: (5 điểm)

Xin các thầy cô giải thích trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của mình ở cấp học viên đầu vào của Trung tâm GDTX Namdong-gu.

4. Đề thi mẫu cho BDTX trong Quản trị viên

ngôi trường… … … … … .

Tên CBQL: ……………………………………….

địa điểm:… … … … …

Đang tiến hành kiểm tra trách nhiệm

lớp… … … … … .

(chỉ dành cho quản trị viên)

nội dung 1

câu hỏi: Học tập Hướng dẫn 05-CT / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung học tập chuyên môn, nghiệp vụ năm 2018: “Xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, Đảng đơn vị đã làm tốt chủ đề trong câu hỏi “Thành viên”.

nội dung 2 và 3

câu hỏi: Liệt kê những kết quả mà bạn quan tâm nhất khi giáo viên tiến hành bồi dưỡng theo kế hoạch cá nhân của bạn để bồi dưỡng thường xuyên cho năm học 2018-2019.

bản ghi nhớ: Các bài viết được trình bày và nhập trên khổ giấy A4 theo thể thức văn bản quy định.

Lề trên: 2cm; Lề dưới: 2cm; Lề trái: 3cm; Lề phải: 2cm

Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ: 13

Hạn chót nộp hồ sơ: ……………

phân công

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục hình dạng

  • Tóm tắt thực hành bồi dưỡng giáo viên theo thông tư 17
  • Các lớp giáo dục thường xuyên cho 45 học phần ở trường tiểu học
Back to top button