Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Sách Chân Trời Sáng Tạo (Có Ma Trận Và Đáp Án) năm học 2021-2022 gồm đề thi, có đáp án kèm theo cho các em học sinh ôn tập và rèn luyện kiến ​​thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho bài cuối. thi II. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Thư từ

1. Con mèo ở đâu?

A. Tôi tám tuổi

2. Bạn bao nhiêu tuổi?

B. Cô ấy đang ở trong bếp

3. Bạn đến trường như thế nào?

C. Nó ở dưới bàn

4. Đây có phải là đôi giày của cô ấy không?

D. Tôi đi bộ đến trường

5. Bà ở đâu?

E. Không, họ không

II. Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ

III. Đọc và khoanh tròn câu trả lời đúng

Tên tôi là Mark. Tôi sống ở. Nó gần với Hải Phòng nhưng xa thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trời nắng, nhiều mây. Chị em tôi đi xe đạp. Anh trai tôi và tôi đang nhảy.

1. Hà Nội gần / xa Hải Phòng.

2. Thành phố Hồ Chí Minh gần / xa Hà Nội

3. Hôm nay trời nắng nhiều mây / nắng và gió.

4. Chị em của Mark đi xe đạp / thả diều

5. Mark và anh trai của anh ấy đang trượt băng / nhảy.

4. Sắp xếp lại những từ này để tạo thành câu có nghĩa

1. The / is / goal / ball / the / in / ./

_________________________________________________________

2. mẹ / tôi / trong / phòng khách / là / ./

_________________________________________________________

3. đến / bằng / tôi / xe máy / đi / trường / ./

_________________________________________________________

4. these / she / Are / wear /? /

_________________________________________________________

5. is / my / this / grandpa / ./

_________________________________________________________

2. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Thư từ

1C

2A

3. DỄ DÀNG

4. Và

5. BỎ

II. Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ

1. bập bênh

2. phòng ăn

3. xe đạp

4. đói

5. tất

6. anh trai

III. Đọc và khoanh tròn câu trả lời đúng

1. Hà Nội là cách tiếp cận Hải Phòng.

2. Thành phố Hồ Chí Minh là xa xôi từ hà nội

3. Thời tiết là nắng và mây

4. Các chị gái của Mark là Đi xe đạp diều

5. Mark và anh trai của anh ấy là nhảy.

4. Sắp xếp lại những từ này để tạo thành câu có nghĩa

1. Bóng ở trong khung thành.

2. Mẹ tôi đang ở phòng khách.

3. Tôi đi học trên một chiếc xe gắn máy.

4. Đây có phải là váy của cô ấy không?

5. Đây là ông nội của tôi.

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần Học tập của phần Tài liệu.

Thông tin thêm về Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Kèm ma trận và đáp án) năm học 2021-2022, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.
1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo
I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

III. Read and circle the correct answer
My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.
1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.
4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites
5. Mark and his brother are skating/ skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./
_______________________________________________
2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./
_______________________________________________
3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./
_______________________________________________
4. these/ her/ Are/ dress/ ?/
_______________________________________________
5. is/ my/ This/ grandpa/ ./
_______________________________________________
2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo
I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer
1. Hanoi is near Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy
4. Mark’s sisters are cycling kites
5. Mark and his brother are skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The ball is in the goal.
2. My mother is in the living room.
3. I go to school by motorbike.
4. Are these her dress?
5. This is my grandpa.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #sách #Chân #trời #sáng #tạo #năm #học


#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #sách #Chân #trời #sáng #tạo #năm #học

Blog Tiền Điện Tử

Back to top button