Đề thi HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân – TP HCM

Blog Tiền Điện Tử giới thiệu tới quý thầy, cô và các em học trò lớp 12 Đề thi HK2 môn Toán lớp 12 5 học 2020 – 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM; đề thi gồm 06 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài là 90 phút; Kỳ thi được diễn ra vào Thứ Hai, ngày 26/4/2021.

Trích đề thi đại học môn toán lớp 12 5 2020 – 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân – TP.:
+ Cho elip E có độ dài trục chính 1 2 AA 8 và độ dài trục bé 1 2 BB 6. Gọi MNPQ là các điểm trên elip E sao cho MNPQ là hình vuông. Gọi S là diện tích của phần gạch chéo (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?
+ Trên hình bán nguyệt đường kính AB lấy điểm C sao cho 0 CAB 30. Tính thể tích vật thể tròn vo tạo thành lúc quay hình phẳng H (phần chéo trong hình vẽ) quanh đoạn thẳng AB, biết AB 4.
+ Trong ko gian Oxyz, cho 2 đường thẳng 1 2 3 xtdytzt và 2 2 3 4 5 2 xtdytz t. Câu nào dưới đây đúng?
A. d và d ‘chéo nhau. B. d và d ‘cắt nhau tại 1 điểm.
C. d và d ‘trùng nhau. D. d và d ‘song song với nhau.


.


Thông tin thêm về Đề thi HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân – TP HCM

Blog Tiền Điện Tử giới thiệu tới quý thầy, cô và các em học trò lớp 12 Đề thi HK2 môn Toán lớp 12 5 học 2020 – 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM; đề thi gồm 06 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài là 90 phút; Kỳ thi được diễn ra vào Thứ Hai, ngày 26/4/2021.

Trích đề thi đại học môn toán lớp 12 5 2020 – 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân – TP.:
+ Cho elip E có độ dài trục chính 1 2 AA 8 và độ dài trục bé 1 2 BB 6. Gọi MNPQ là các điểm trên elip E sao cho MNPQ là hình vuông. Gọi S là diện tích của phần gạch chéo (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?
+ Trên hình bán nguyệt đường kính AB lấy điểm C sao cho 0 CAB 30. Tính thể tích vật thể tròn vo tạo thành lúc quay hình phẳng H (phần chéo trong hình vẽ) quanh đoạn thẳng AB, biết AB 4.
+ Trong ko gian Oxyz, cho 2 đường thẳng 1 2 3 xtdytzt và 2 2 3 4 5 2 xtdytz t. Câu nào dưới đây đúng?
A. d và d ‘chéo nhau. B. d và d ‘cắt nhau tại 1 điểm.
C. d và d ‘trùng nhau. D. d và d ‘song song với nhau.


.

#Đề #thi #HK2 #Toán #5 #trường #THPT #Bùi #Thị #Xuân #HCM


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Đề #thi #HK2 #Toán #5 #trường #THPT #Bùi #Thị #Xuân #HCM
Back to top button