Đề kiểm tra Toán Tiếng Anh lớp 1 – Câu 1 (Có Đáp án)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 – Có đáp án. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em cùng tham khảo. Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập, luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh năm học 2016 – 2017. Bài kiểm tra này sẽ giúp bạn làm quen với các dạng câu hỏi và giải pháp. Chúc may mắn trong các nghiên cứu của bạn!

Luyện thi ViOlympic Ngoại tuyến 1.0

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 7 lớp 7 năm 2015-2016

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Thử nghiệm số 1: Truy tìm kho báu

Câu hỏi 1:

Trả lời: ………………………………………. 2

Câu hỏi 2:

Bài kiểm tra Violin Pick Mock Toán tiếng Anh lớp 1

Trả lời: ……… 3

Câu hỏi 3:

Luyện thi Olympic Sinh học Toán Tiếng Anh lớp 1 |

Trả lời: ……… 3

Câu hỏi 4:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 |

Trả lời: ……………………………………….. 4

Câu hỏi 5:

Bài kiểm tra Violin Pick Mock Toán tiếng Anh lớp 1

Trả lời: ………………………… 4

Câu hỏi 6:

Bài kiểm tra Violin Pick Mock Toán tiếng Anh lớp 1

Trả lời: ……………………………………….. 4

Câu hỏi 7:

Bài kiểm tra thử Violinic Toán tiếng Anh lớp 1

Trả lời: ……………………………………….. 4

Câu hỏi 8:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Trả lời: ……………………………………….. 4

Câu hỏi 9:

Luyện thi Olympic Sinh học Toán Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1

Trả lời: ………….. 5

.

Back to top button