Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum

Blog Tiền Điện Tử giới thiệu tới quý giáo viên và các bạn học trò lớp 10 Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 5 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải. mã luận văn 105 106 107 108.

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán 10 5 học 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum:
Câu nào sau đây chẳng hề là mệnh đề? A. Bạn có học chịu khó ko? B. 4 chia hết cho 3. C. 4 là số nguyên tố. D. 6 là số thiên nhiên.
+ Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Gọi M là trung điểm của đoạn AO. Chứng minh MB MA MD 2 0.
+ Cho ABC là tam giác đều cạnh a. Giá trị của AB AC bằng?

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum

Blog Tiền Điện Tử giới thiệu tới quý giáo viên và các bạn học trò lớp 10 Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 5 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum, đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng áp giải. mã luận văn 105 106 107 108.

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán 10 5 học 2021 – 2022 trường THPT Duy Tân – Kon Tum:
Câu nào sau đây chẳng hề là mệnh đề? A. Bạn có học chịu khó ko? B. 4 chia hết cho 3. C. 4 là số nguyên tố. D. 6 là số thiên nhiên.
+ Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Gọi M là trung điểm của đoạn AO. Chứng minh MB MA MD 2 0.
+ Cho ABC là tam giác đều cạnh a. Giá trị của AB AC bằng?

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

#Đề #kiểm #tra #cuối #kì #Toán #5 #trường #THPT #Duy #Tân #Kon #Tum


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Đề #kiểm #tra #cuối #kì #Toán #5 #trường #THPT #Duy #Tân #Kon #Tum
Back to top button