Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 5 2020-2021 Phòng Giáo dục và Tập huấn thị thành Bắc Ninh gồm 12 câu trắc nghiệm (03 điểm) và 04 câu tự luận (07 điểm), thời kì làm bài của học trò là 90 phút. . Đề thi có đáp án và lời giải cụ thể.

Trích đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 5 2020-2021 Phòng GD & ĐT TP Bắc Ninh.:
+ 1 nhóm học trò có kế hoạch làm mặt nạ chắn các giọt nước bé giọt để giúp các thầy thuốc, y tá phòng chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch, mỗi ngày nhóm làm 80 chiếc mặt nạ. Khi tiến hành, nhờ ý thức làm việc chuyên cần, mỗi ngày nhóm làm thêm được 10 chiếc mặt nạ. Vì thế, đội đã về đích trước 1 ngày so với kế hoạch. Tính tổng số mặt nạ chống giọt nước nhưng mà nhóm học trò định làm?
+ Cho tam giác KBC vuông góc tại K (KB + Hình dưới đây thể hiện cách đo chiều cao của cây. Các tham số đo được như sau: AB m 1AA m 4 5 CA m 1 2. Chiều cao của cây là bao lăm?

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 5 2020-2021 Phòng Giáo dục và Tập huấn thị thành Bắc Ninh gồm 12 câu trắc nghiệm (03 điểm) và 04 câu tự luận (07 điểm), thời kì làm bài của học trò là 90 phút. . Đề thi có đáp án và lời giải cụ thể.

Trích đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 5 2020-2021 Phòng GD & ĐT TP Bắc Ninh.:
+ 1 nhóm học trò có kế hoạch làm mặt nạ chắn các giọt nước bé giọt để giúp các thầy thuốc, y tá phòng chống dịch Covid-19. Theo kế hoạch, mỗi ngày nhóm làm 80 chiếc mặt nạ. Khi tiến hành, nhờ ý thức làm việc chuyên cần, mỗi ngày nhóm làm thêm được 10 chiếc mặt nạ. Vì thế, đội đã về đích trước 1 ngày so với kế hoạch. Tính tổng số mặt nạ chống giọt nước nhưng mà nhóm học trò định làm?
+ Cho tam giác KBC vuông góc tại K (KB + Hình dưới đây thể hiện cách đo chiều cao của cây. Các tham số đo được như sau: AB m 1AA m 4 5 CA m 1 2. Chiều cao của cây là bao lăm?

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #thành #phố #Bắc #Ninh


  • Tổng hợp: Blog Tiền Điện Tử
  • #Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #thành #phố #Bắc #Ninh
Back to top button