Đề cương theo chương trình GDPT mới – trọn bộ 5 cuốn

Giáo án theo chương trình GDPT mới – tổng cộng 5 bộ sách gồm: Cánh diều, kiến ​​thức và kết nối cuộc sống, chân trời sáng tạo, phát triển năng lực học tập, bình đẳng và dân chủ trong giáo dục giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức soạn bài. Đây là một bài soạn rất hữu ích. giáo án. Dưới đây là thông tin chi tiết để bạn tham khảo.

 • Mẫu kế hoạch hỗ trợ giáo viên quy mô lớn
 • 11 câu Phân tích kế hoạch bài học – Toàn bộ chủ đề
 • Các lớp theo chương trình giáo dục tổng thể ở tất cả các môn học

1. Đề cương các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Vui lòng nhấp vào từng chủ đề bạn muốn xem.

1.1. Đề cương theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 • Giáo án môn Tiếng Việt đầu năm theo chương trình GDPT mới
 • Giáo án môn Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới
 • Bài giảng đạo đức đầu năm theo chương trình giáo dục mới
 • Giáo trình Tự nhiên – Xã hội cho những năm đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới
 • Giáo án môn Tự nhiên – Xã hội với chủ đề Trường học Yeondoseo
 • Giáo trình Hoạt động thực hành theo chương trình GDPT mới
 • Đề cương môn Giáo dục thể chất lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1 theo chương trình GDPT mới

1.2. Giáo án Yan

 • Sách giáo khoa Thể dục Lớp 1 Mở bài
 • Giáo án Kite Book Hoạt động thực hành dành cho lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1, sách Cánh diều
 • Giáo án Tự nhiên – Xã hội Giáo án Lớp 1 Sách Cánh diều
 • Giáo án Tiếng Việt lớp 1 Sách Cánh Diều
 • Đề cương Toán lớp 1
 • Giáo án mĩ thuật lớp 1 cánh diều trang sách
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1 Sách Cánh diều

1.3. Giáo trình kết nối tri thức và cuộc sống

 • SGK toán lớp 1 kết nối kiến ​​thức và cuộc sống
 • Mối liên hệ giữa kiến ​​thức và cuộc sống trong sách giáo khoa tự nhiên và xã hội lớp 1
 • Giáo án Sách lớp 1 Hoạt động trải nghiệm Kết nối tri thức và cuộc sống
 • Giáo án Đạo đức Lớp 1 Sách Kiến thức và Kết nối cuộc sống
 • Giáo án Tiếng Việt lớp 1, sách Kết nối kiến ​​thức và cuộc sống
 • Giáo dục thể chất lớp 1 Sách Kiến thức và Kết nối cuộc sống
 • Giáo án mỹ thuật lớp 1, sách kết nối kiến ​​thức và cuộc sống

1.4. Giáo trình Creative Horizons

 • SGK Tự nhiên và Xã hội Sách Chân trời sáng tạo lớp 1
 • Kế hoạch bài học Sách Chân trời sáng tạo Hoạt động thực hành dành cho lớp 1
 • Giáo án Tiếng Việt lớp 1, sách Chân trời sáng tạo
 • Đề cương Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo
 • Giáo án Đạo đức Cấp 1 Sách Chân trời sáng tạo
 • Giáo án mỹ thuật năm 1, sách chân trời sáng tạo
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo

1.5. Đề cương của Bộ Giáo dục Bình đẳng và Dân chủ

 • Giáo án Đạo đức Giáo dục Bình đẳng Dân chủ Cấp 1 Sách
 • Giáo án môn Toán lớp 1 về Bình đẳng và Dân chủ trong Giáo dục
 • Giáo án Mĩ thuật Sách Bình đẳng và Dân chủ lớp 1 trong giáo dục
 • Giáo án Tiếng Việt lớp 1 Sách Bình đẳng và Dân chủ trong Giáo dục
 • Sách giáo khoa cho các hoạt động trải nghiệm năm đầu tiên vì bình đẳng trong giáo dục và dân chủ
 • Giáo án Tự nhiên và Xã hội Sách Lớp 1 Vì Bình đẳng và Dân chủ trong Giáo dục
 • Giáo án Lớp 1 Sách Hoạt động trải nghiệm Vì bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (Bộ B)

1.6. Đề cương bài học cùng học phát triển năng lực

 • Đề cương toán năm 1, phát triển năng lực bằng cách học cùng nhau
 • Giáo án TNXH lớp 1, phát triển năng lực cùng học
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1 Tập chung để phát triển năng lực
 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực
 • Sách Giáo dục Thể chất Lớp 1 Học cùng nhau để phát triển kỹ năng
 • Giáo án Học sinh lớp 1 Sách Hoạt động trải nghiệm Phát triển năng lực bằng cách học cùng nhau
 • Giáo án Đạo đức cấp 1 Cùng nhau học tập để phát triển năng lực

1.7. 11 câu phân tích giáo án các môn

Bên cạnh những giáo án, mời quý thầy cô tham khảo đáp án 11 câu hỏi phân tích giáo án các môn.

 • 11 câu phân tích giáo án toán tiểu học
 • Phân tích Giáo án Tiếng Việt 11 câu Sơ cấp
 • 11 câu phân tích giáo án thể dục học sinh tiểu học
 • 11 câu phân tích một giáo án âm nhạc cấp tiểu học
 • Phân tích 11 câu của Giáo án Tiểu học Tự nhiên-Xã hội
 • 11 câu phân tích giáo án mĩ thuật lớp tiểu học
 • 11 câu phân tích giáo án hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học
 • 11 câu phân tích giáo án môn Công dân cơ bản.

2. Chương trình giảng dạy môn nghệ thuật tự do năm 2018 là gì?

Chương trình GDPT mới bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Số độ phân giải 29-NQ / TW và Nghị quyết số Chương trình GET mới, số 88/2014 / QH13, được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (lớp 1-9) và giai đoạn giáo dục. Lớp 10 đến lớp 12).

Về mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục quốc gia mới tiếp tục được xây dựng với quan điểm mục tiêu của giáo dục phổ thông là giáo dục toàn diện để học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ. Về phương châm giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới kế thừa những nguyên tắc giáo dục cơ bản như “học vừa làm”, “lý thuyết gắn với thực hành”, “gia đình và xã hội gắn kết giữa học và học”.

Ngoài kiến ​​thức được cập nhật theo thành tựu mới của khoa học và công nghệ về nội dung giáo dục và định hướng mới của chương trình, thì kiến ​​thức nền của các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới tương đối ổn, chủ yếu là kiến ​​thức trọng tâm. Nó trình bày các lĩnh vực tri thức nhân loại được kế thừa từ các chương trình giáo dục phổ thông hiện hành một cách hiệu quả hơn bằng cách cấu trúc lại các lĩnh vực đó nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát huy được phẩm chất và năng lực của bản thân. Mặc dù chương trình mới đã giảm bớt gánh nặng về thời lượng dạy học so với chương trình hiện hành nhưng tương quan thời lượng dạy học giữa các môn học không bị xáo trộn.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục hình dạng Xin vui lòng.

Back to top button